Hiển thị Shop Promise trên trang sản phẩm

Huy hiệu Shop Promise hiển thị bên cạnh ngày giao hàng và trên trang sản phẩm đối với những đơn giao hàng đủ điều kiện và dự kiến được gửi nội địa tại Hoa Kỳ trong tối đa năm ngày theo lịch. Huy hiệu này cho khách hàng biết rằng đơn hàng của họ được giao nhanh chóng và đáng tin cậy.

Sau khi kích hoạt Shop Promise, bạn nên chuyển đến trang sản phẩm bằng trình biên tập chủ đề để xác nhận rằng huy hiệu Shop Promise hiển thị chính xác.

Nếu huy hiệu không hiển thị chính xác thì bạn cần đặt mô-đun Shop Promise vào đúng vị trí theo cách thủ công.

Đặt mô-đun Shop Promise vào đúng vị trí theo cách thủ công

Nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổicập nhật trang sản phẩm.

Xác định vị trí cần thay đổi

Bạn cần thêm mã cho mô-đun Shop Promise vào biểu mẫu sản phẩm trên trang sản phẩm, mã này sẽ có dạng {%- form 'product', product -%}. Bạn có thể tìm thấy mô-đun Shop Promise tại nhiều vị trí tùy thuộc vào chủ đề của bạn. Dưới đây là những vị trí phổ biến:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Cập nhật trang sản phẩm

Bước:

  1. Mở tệp liên quan.

  2. Tìm dòng có chứa {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%} hoặc {{ form | payment_button }}.

  3. Tạo một dòng mới ngay bên dưới {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}{{ form | payment_button }}{%- endif -%} và dán những mã sau vào dòng đó:

<div class="delivery-promise__promise-container"></div>
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Kết quả sẽ có dạng như sau:

{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}
  {{ form | payment_button }}
{%- endif -%}
<div class="delivery-promise__promise-container"></div>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí