Xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản bán buôn của khách hàng bằng cách sử dụng Thao tác hàng loạt trong trang Khách hàng.

Nếu bạn xóa khách hàng bán buôn, khách hàng không tạo được đơn hàng bán buôn. Thao tác này không xóa mục nhập của khách hàng trong Shopify.

Không thể xóa khách hàng bán buôn bằng cách xóa thẻ bảng giá của họ. Khi bạn xóa tài khoản bán buôn của khách hàng, thẻ bảng giá của khách cũng sẽ bị gỡ bỏ.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí