Nhập thông tin khách hàng

Bạn có thể sử dụng mẫu CSV khách hàng để nhập danh sách khách hàng cùng với thẻ bảng giá vào trang quản trị Shopify. Sau khi nhập, bạn có thể mời họ tạo tài khoản cửa hàng bán buôn trên trang Khách hàng ở phần bán buôn.

Thêm thẻ cho khách hàng trong tệp CSV trước khi nhập dữ liệu sẽ nhanh hơn là thêm sau khi nhập dữ liệu. Ví dụ: Nếu bạn đã biết thẻ bảng giá muốn chỉ định cho những khách hàng này, thêm thẻ đó cho khách hàng trong tệp CSV.

Nhập khách hàng bán buôn

Cách nhập dữ liệu về khách hàng bán buôn:

  1. Sử dụng mẫu CSV khách hàng tạo tệp CSV để nhập dữ liệu về khách hàng bán buôn. Đảm bảo bạn có thêm thẻ liên kết với bảng giá cho những khách hàng này. Xem Nhập và xuất danh sách khách hàng.
  2. Trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Import Customers (Nhập dữ liệu về khách hàng) và làm theo hướng dẫn để nhập dữ liệu khách hàng. Xem Nhập và xuất dữ liệu khách hàng.
  3. Mở trang Khách hàng trong Kênh bán buôn và xác minh rằng khách hàng vừa nhập có xuất hiện trong bảng.
  4. Nếu bạn muốn những khách hàng này đăng nhập vào cửa hàng bán buôn và tạo đơn hàng, hãy gửi lời mời cho họ. Chọn khách hàng trong bảng rồi nhấp vào Thao tác hàng loạt > Send invite (Gửi lời mời).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí