Tạo cửa hàng bán buôn

Cửa hàng bán buôn có mật khẩu bảo vệ sẽ được tạo tự động khi bạn thêm Kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify.

Địa chỉ trang mặc định cho cửa hàng bán buôn của bạn sử dụng định dạng sau: https://your-shopify-store-name.wholesale.shopifyapps.com. Bạn có thể thay đổi miền của địa chỉ trên trang Tùy chọn ưu tiên trong Kênh bán buôn.

Thêm kênh bán buôn và tạo cửa hàng bán buôn

Khi bạn thêm kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify của mình, hệ thống sẽ tự động tạo một cửa hàng bán buôn riêng, có mật khẩu bảo vệ.

Những điều cần cân nhắc khi tạo cửa hàng bán buôn

Trước khi tạo cửa hàng bán buôn, hãy cân nhắc những điểm sau:

  • Cửa hàng của bạn phải đang dùng gói Shopify Plus.
  • Bạn phải đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin đăng nhập của chủ cửa hàng Shopify hoặc bằng thông tin đăng nhập dành cho nhân viên có quyền truy cập vào phần Applications (Ứng dụng) và Cài đặt.

Các bước thực hiện:

Đã tạo cửa hàng bán buôn của bạn.

Sau khi tạo cửa hàng bán buôn, thực hiện những thao tác sau:

Để biết thêm thông tin về việc tạo cửa hàng bán buôn, tham khảo hướng dẫn dành cho cửa hàng bán buôn.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí