Tạo cửa hàng bán buôn

Cửa hàng bán buôn có mật khẩu bảo vệ sẽ được tạo tự động khi bạn thêm Kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify.

Địa chỉ trang mặc định cho cửa hàng bán buôn của bạn sử dụng định dạng sau: https://your-shopify-store-name.wholesale.shopifyapps.com. Bạn có thể thay đổi miền của địa chỉ trong trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên) trong Kênh bán buôn.

Lưu ý: Không giống như cửa hàng trực tuyến, bạn không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn ngay khi tạo cửa hàng. Cửa hàng bán buôn của bạn có mật khẩu bảo vệ và không ai (kể cả chủ sở hữu cửa hàng Shopify) có thể truy cập vào cửa hàng mà không có tài khoản cửa hàng bán buôn. Tài khoản cửa hàng bán buôn không giống với tài khoản cửa hàng trực tuyến. Bạn không thể đăng nhập vào cửa hàng bán buôn bằng tên người dùng và mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Bạn cần tạo tài khoản cửa hàng bán buôn cho khách hàng mà bạn muốn đăng nhập vào cửa hàng bán buôn. Tìm hiểu thêm về tạo khách hàng bán buôn.

Thêm Kênh bán buôn (và tạo cửa hàng bán buôn của bạn)

Khi bạn thêm kênh bán buôn vào trang quản trị Shopify của mình, hệ thống sẽ tự động tạo một cửa hàng bán buôn riêng, có mật khẩu bảo vệ.

Trước khi bắt đầu

  • Cửa hàng của bạn phải đang dùng gói Shopify Plus.
  • Bạn phải đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin xác thực của chủ sở hữu cửa hàng Shopify hoặc bằng tài khoản nhân viên có quyền truy cập vào phần Ứng dụngSettings (Cài đặt).

Cách thêm Kênh bán buôn:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào + nút bên cạnh tiêu đề Kênh bán hàng.
  2. Trong hộp thoại Add sales channel (Thêm kênh bán hàng), tìm Wholesale (Bán buôn) trong danh sách các kênh có sẵn, rồi nhấp vào Learn more (Tìm hiểu thêm).
  3. Nhấp vào Add Channel (Thêm kênh) và làm theo hướng dẫn.

Đã tạo cửa hàng bán buôn của bạn.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí