Số tiền mua tối thiểu đối với đơn hàng bán buôn

Bạn có thể yêu cầu khách hàng chi tối thiểu một khoản tiền được thiết lập mỗi lần họ thực hiện đơn hàng bán buôn. Bạn có thể thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn trên trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên). Đối với khách hàng cá nhân, bạn có thể thiết lập số tiền trên trang Khách hàng của họ. Số tiền đơn hàng tối thiểu thiết lập cho khách hàng bán buôn sẽ được ưu tiên hơn số tiền đơn hàng tối thiểu thiết lập cho cửa hàng.

Ví dụ: Bạn thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn là 3.000.000 đồng. Sau đó, bạn thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho khách hàng Nam là 4.000.000 đồng. Tất cả khách hàng, ngoại trừ Nam, tạo đơn hàng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 đồng. Nam tạo đơn hàng giá trị bằng hoặc lớn hơn 4.000.000 đồng.

Bạn cũng có thể đặt số lượng tối thiểu và số lượng tối đa cho từng sản phẩm và mẫu mã khi tạo bảng giá. Tìm hiểu thêm về bảng giá bán buôn.

Thiết lập số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn

Khách hàng bán buôn phải gửi đơn hàng có giá trị bằng hoặc lớn hơn số tiền thiết lập cho cửa hàng bán buôn, trừ khi một khách hàng bán buôn có số tiền đơn hàng tối thiểu riêng.

Cách thiết lập số lượng đặt hàng tối thiểu cho cửa hàng bán buôn:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Wholesale.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Tùy chọn.

  5. Bật tùy chọn Set a minimum purchase (Thiết lập đơn hàng mua tối thiểu) và nhập số lượng mà đơn hàng nháp cho bán buôn phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

  6. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho khách hàng bán buôn

Số tiền đơn hàng tối thiểu bạn đặt cho khách hàng bán buôn là số tiền mà đơn hàng bán buôn của họ cần có giá trị bằng hoặc lớn hơn (cho dù bạn có đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng hay không).

Cách đặt số tiền mua tối thiểu cho khách hàng:

  1. Mở Kênh bán buôn, rồi nhấp vào Khách hàng trên Kênh bán buôn.
  2. Trong bảng, nhấp vào tên khách hàng.
  3. Bật Set a minimum purchase (Thiết lập đơn hàng mua tối thiểu), rồi chỉ định số lượng tối thiểu mà đơn hàng của khách hàng phải bằng hoặc lớn hơn.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí