Đơn hàng đã hết hàng

Theo mặc định, khách hàng bán buôn có thể thêm mặt hàng đã bán hết vào giỏ hàng. Tùy chọn này sẽ có ích khi bạn biết rằng sản phẩm đã hết có khả năng sẽ có hàng trước khi khách thực hiện thanh toán.

Nếu không muốn khách hàng gửi đơn hàng có sản phẩm đã bán hết, bạn có thể tắt Các mặt hàng hết hàng trên trang Tùy chọn ưu tiên trong kênh bán buôn. Nếu bạn hủy kích hoạt tùy chọn này, tất cả sản phẩm hết hàng vẫn hiển thị trong cửa hàng bán buôn, nhưng khách hàng không thể thêm các sản phẩm đó vào giỏ hàng.

Một sản phẩm có thể còn hàng khi được khách bán buôn thêm vào đơn hàng, nhưng khi họ cố gắng thanh toán thì sản phẩm đã hết. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn ngăn khách hàng thêm sản phẩm đã bán hết vào giỏ hàng và bạn giữ lại hàng trong kho khi giữ lại đơn hàng nháp của họ. Ví dụ: Một sản phẩm có thể còn hàng khi khách gửi đơn hàng nháp, nhưng đã bán hết khi họ mở hóa đơn để thanh toán.

Hoàn tất đơn hàng có các sản phẩm đã bán hết

Nếu khách hàng bán buôn thanh toán đơn hàng ở trang thanh toán và bạn theo dõi kho hàng bằng Shopify, kho hàng sẽ được kiểm tra trước khi khách hàng có thể thanh toán hóa đơn. Khi kho hàng không đủ sản phẩm để thực hiện đơn hàng, sẽ xảy ra các trường hợp sau:

  • Nếu sản phẩm còn hàng nhưng số lượng có sẵn ít hơn số lượng khách hàng đã đặt, thì đơn hàng của khách hàng sẽ thay đổi sao cho số lượng mặt hàng được đặt khớp với số hàng trong kho của bạn. Ví dụ: Khách hàng của bạn đặt 10 con quay, nhưng khi họ sẵn sàng thanh toán, kho hàng của bạn chỉ còn 5 con quay. Đơn hàng sẽ tự động thay đổi để khách hàng đặt hàng và thanh toán cho 5 con quay.
  • Nếu sản phẩm hết hàng, khách hàng sẽ được hướng dẫn cách liên hệ với thương nhân là bạn. Họ không thể thanh toán hoặc thay đổi đơn hàng này. Bạn phải mở đơn hàng nháp trong phần trang quản trị Shopify, xóa các sản phẩm hết hàng và gửi lại hóa đơn.

Khi bạn chấp nhận khoản thanh toán của khách hàng (bằng cách nhấp vào Thanh toán bằng thẻ tín dụng cho đơn hàng nháp trên trang quản trị Shopify), quá trình kiểm tra kho hàng sẽ diễn ra sau khi hoàn tất thanh toán. Điều này có nghĩa là bạn có thể chấp nhận thanh toán cho những sản phẩm không có trong kho. Nếu bất kỳ sản phẩm nào hết hàng hoặc hàng trong kho không đủ để thực hiện đơn hàng, cảnh báo sẽ hiển thị ở trên cùng của đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí