Xử lý đơn hàng nháp

Khi đã sẵn sàng hoàn tất đơn hàng bán buôn nháp, bạn cần gửi hóa đơn cho khách hàng, chấp nhận thanh toán, rồi thực hiện đơn hàng.

Khi nhận được đơn hàng nháp từ khách hàng bán buôn, bạn có thể xử lý đơn hàng đó như làm với bất kỳ đơn hàng nháp nào. Ví dụ: Bạn có thể:

 • xem lại số lượng đã đặt hàng và giữ lại hàng trong kho sao cho có sản phẩm khi bạn thực hiện đơn hàng (tìm hiểu thêm về hàng trong hàng trong kho)
 • thêm ưu đãi giảm giá đặc biệt
 • xem lại phí vận chuyển
 • gửi hóa đơn đề nghị khách hàng thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã thiết lập trong trang quản trị Shopify hoặc liên hệ với bạn để thanh toán bằng một tùy chọn khác (tìm hiểu thêm về hóa đơn và nội dung của hóa đơn)

Trước khi bắt đầu

Sau khi bạn gửi hóa đơn cho khách hàng qua email, khách hàng sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào hóa đơn có thay đổi. Bạn có thể thay đổi hành vi này trong trang Notification (Thông báo) trên Kênh bán buôn.

Bước 1: Xem lại đơn hàng nháp, thêm chi phí vận chuyển và giữ lại hàng trong kho

Khi bạn nhận được đơn hàng nháp bán buôn, hãy xem lại số lượng sản phẩm được đặt nhằm đảm bảo có đủ hàng trong kho để thực hiện đơn hàng. Nếu không đủ hàng trong kho, bạn có thể chỉnh sửa số lượng trong đơn hàng nháp và liên hệ với khách hàng.

Nếu bạn theo dõi hàng trong kho bằng Shopify, bạn có thể nhấp vào Reserve Inventory (Giữ lại hàng trong kho) để đảm bảo có sản phẩm khi khách hàng sẵn sàng mua hàng.

Cách xem lại đơn hàng:

 1. Chuyển đến Drafts (Đơn hàng nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Mở và xem lại đơn hàng nháp. Tất cả đơn hàng nháp do Kênh bán buôn tạo đều được gắn thẻ bán buôn.
 3. Giữ lại các mặt hàng được yêu cầu trong kho. Nhấp vào Giữ lại mặt hàng để tạm giữ các mặt hàng liệt kê trong đơn hàng nháp:
  Screenshot of the Reserve inventory window
 4. Xem lại số lượng vận chuyển. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển khi bán buôn.
 5. Thêm thuế và ưu đãi giảm giá nếu cần.
 6. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên đơn hàng nháp, theo mặc định, sẽ có thông báo gửi tự động cho khách hàng. Bạn có thể tắt thông báo này trong trang Thông báo trên kênh bán buôn. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng để đảm bảo khách hàng chấp nhận thay đổi trước khi gửi hóa đơn và bắt đầu quá trình thanh toán.

Bước 2: Gửi hóa đơn cho khách hàng

Sau khi bạn thống nhất với khách hàng bán buôn các điều khoản về đơn hàng và thanh toán, bạn sẽ gửi cho họ một email có hóa đơn để xác nhận việc bán sản phẩm. Tìm hiểu thêm về gửi hóa đơn qua email và nội dung.

Cách gửi hóa đơn:

 1. Trong đơn hàng nháp có liên quan, nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).
 2. Trong hộp thoại Send invoice (Gửi hóa đơn), nhấp vào Review invoice (Xem lại hóa đơn).
 3. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Khách hàng của bạn nhận được hóa đơn kèm theo hướng dẫn thanh toán đơn hàng của họ.

Bước 3: Chấp nhận thanh toán

Khi khách hàng thanh toán bằng một trong những phương thức thanh toán tự động sau, đơn hàng nháp sẽ tự động chuyển thành đơn hàng:

Nếu khách hàng thanh toán đơn hàng bằng phương thức thanh toán thủ công, bạn cần mở đơn hàng nháp có liên quan, nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) để ghi lại khoản thanh toán và chuyển đổi thành đơn hàng nháp.

Nếu khách hàng của bạn thực hiện thanh toán từng phần, nhấp vào Mark as pending (Đánh dấu là đang chờ) để ghi lại khoản thanh toán. Đơn hàng nháp chuyển thành đơn hàng được gắn thẻ bán buôn.

Bước 4: Thực hiện đơn hàng

Có thể thực hiện đơn hàng sau khi đơn hàng nháp được chuyển đổi thành đơn hàng. Nếu bạn đã bật thực hiện tự động, đơn hàng sẽ được gửi đến dịch vụ hoặc ứng dụng thực hiện. Nếu không, bạn thực hiện đơn hàng này như bất kỳ đơn hàng nào khác. Tìm hiểu thêm về quản lý đơn hàngthực hiện đơn hàng.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí