Bảng giá bán buôn

Bảng giá có các sản phẩm bạn muốn bán theo giá bán buôn. Bảng giá chỉ áp dụng tại cửa hàng bán buôn, không áp dụng cho bất kỳ kênh bán hàng nào khác (ngay cả cửa hàng trực tuyến của bạn).

Trong cửa hàng bán buôn, bảng giá thay thế cho giá thông thường ở cửa hàng trực tuyến. Bảng giá cho phép bạn đưa ra nhiều mức giá của cùng sản phẩm cho các khách hàng khác nhau.

Khách hàng phải được chỉ định bảng giá để được mua sản phẩm với mức giá ghi trong bảng giá đó.

Bảng giá có các thông tin sau:

 • Sản phẩm và giá bạn muốn cung cấp cho một số hoặc toàn bộ khách hàng bán buôn.
 • Thẻ khách hàng để kết nối khách hàng với bảng giá. Khách hàng nào (hiện tại hoặc trong tương lai) có thẻ này sẽ được cung cấp bảng giá và có thể đặt hàng sản phẩm ở mức giá ghi trong bảng.

Chọn loại bảng giá

Bạn có thể tạo bảng giá ghi rõ tỷ lệ phần trăm giảm giá trên mức giá tiêu chuẩn hoặc mức giá chiết khấu cho từng mặt hàng có giá riêng:

Mô tả loại bảng giá
Loại bảng giá Mô tả
Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm

Cung cấp giá dựa trên tỷ lệ phần trăm cho tất cả sản phẩm (Tất cả sản phẩm) trong cửa hàng bán buôn hoặc các nhóm sản phẩm trong bộ sưu tập (Bộ sưu tập đã chọn).

Bảng giá chiết khấu theo phần trăm bao gồm các sản phẩm có giá được tính bằng cách áp dụng ưu đãi giảm giá cho giá trên cửa hàng trực tuyến. Khi giá sản phẩm ở cửa hàng trực tuyến thay đổi, giá ở cửa hàng bán buôn cũng được tính lại. Ví dụ: Bạn tạo bảng giá cho sản phẩm bút chì, áp dụng ưu đãi giảm 30% trên mức giá trong cửa hàng trực tuyến. Một cây bút chì có giá trong cửa hàng trực tuyến là 15.000 đồng, vậy giá bán buôn là 10.000 đồng. Nếu bạn thay đổi giá bút chì ở cửa hàng trực tuyến thành 10.000, giá bán buôn sẽ là 7.000 đồng.

Định giá theo số lượng

Chào bán sản phẩm và mẫu mã cụ thể ở mức giá cố định (Giảm giá theo số lượng sản phẩm, Giảm giá theo số lượng mẫu mãNhập bảng giá). Giảm giá theo số lượng hỗ trợ số lượng tối thiểu và tối đa, cũng như số lượng gia tăng.

Khi bạn thay đổi giá sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến, bảng giá có giá cố định sẽ không bị ảnh hưởng.

Tạo nhiều bảng giá cho các khách hàng khác nhau

Bạn có thể tính cho khách hàng nhiều mức giá đối với cùng một sản phẩm và dịch vụ. Để làm điều này, tạo nhiều bảng giá cho cùng một sản phẩm nhưng ở các mức giá khác nhau. Sau đó, chỉ định nhiều khách hàng cho từng danh sách.

Bạn có thể tạo nhiều bảng giá theo nhu cầu kinh doanh của mình. Ví dụ:

 • Để thưởng cho khách hàng thân thiết, tạo bảng giá có giá ưu đãi nhất và chỉ định bảng giá này cho những khách hàng trung thành nhất của bạn.
 • Để đưa ra giá độc quyền cho khách hàng, tạo bảng giá và chỉ định riêng cho khách hàng đó.
 • Để quản lý thỏa thuận giá với nhà sản xuất, tạo các bảng giá riêng cho sản phẩm và chỉ định cho khách hàng dựa trên quy tắc giảm giá của họ.
 • Để tạo đơn đặt hàng hoặc báo giá riêng cho khách hàng mới, tạo một bảng giá kết hợp các sản phẩm và giá từ nhiều danh sách.

Giảm giá cho khách hàng có tên trong nhiều danh sách

Quản lý các cấu trúc giá khác nhau bằng cách sắp xếp các bảng giá theo từng lớp và chỉ định nhóm khách hàng cho nhiều bảng giá. Một khách hàng có thể có nhiều bảng giá.

Ví dụ:

 • Tạo bảng giá cơ sở và chỉ định bảng giá này cho tất cả khách hàng.
 • Tạo bảng giá có ưu đãi giảm giá tốt hơn và chỉ định cho khách hàng khi đơn hàng của họ đạt các ngưỡng chi tiêu khác nhau.
 • Tạo bảng giá dựa trên vị trí địa lý của khách hàng.

Xử lý mâu thuẫn về bảng giá

Vì bạn chỉ định một khách hàng cho nhiều bảng giá nên có thể xảy ra tình trạng khách hàng sẽ được cung cấp cùng một sản phẩm với các mức giá khác nhau. Khi xảy ra sự khác biệt như vậy, ưu tiên quy tắc giá ảnh hưởng đến nhóm sản phẩm đặc trưng nhất (theo thứ tự mẫu mã, sản phẩm, rồi đến danh sách ưu đãi giảm giá chung):

 • Nếu có danh sách giảm giá theo số lượng mẫu mã, khách hàng sẽ được hưởng giá thấp nhất ở cấp mẫu mã mà họ đủ điều kiện. Mức giá này được áp dụng thay vì giảm giá theo số lượng sản phẩm hoặc bảng giá chiết khấu.
 • Nếu có danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm, khách hàng sẽ được hưởng giá thấp nhất ở cấp sản phẩm mà họ đủ điều kiện. Mức giá này được áp dụng thay vì bảng giá chiết khấu.
 • Nếu không áp dụng quy tắc nào trong số đó, khách hàng sẽ được áp dụng quy tắc giảm giá thấp nhất mà họ đủ điều kiện, ví dụ như quy tắc giảm giá có ảnh hưởng đến các bộ sưu tập hoặc toàn bộ sản phẩm.

Ví dụ: Một trong những khách hàng của bạn là doanh nghiệp nhỏ bán đồ dùng ngoài trời. Bạn chỉ định cho khách hàng này bảng giá sau:

Bảng giá Giá mũ đỏ
bảng giá cơ sở - giảm 20% toàn bộ mũ 16 $
bảng giá cho nhà bán lẻ - giảm 30% toàn bộ mũ 322.000 đồng

Cả hai bảng giá đều là quy tắc giảm giá ảnh hưởng đến tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập và mức giá chiết khấu thấp nhất là 322.000 đồng. Khách hàng mua đồ dùng ngoài trời sẽ thanh toán 322.000 đồng/mũ.

Bạn giảm giá mũ đỏ trong tháng 12. Bạn chỉ định cho khách mua đồ dùng ngoài trời một bảng giá với mức giá chiết khấu nếu khách đặt hàng hơn 20 chiếc mũ đỏ:

Bảng giá Giá mũ đỏ
bảng giá cơ sở - giảm 20% toàn bộ mũ 16 $
sản phẩm giảm giá hằng tháng - danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm 345.000 đồng
bảng giá cho nhà bán lẻ - giảm 30% toàn bộ mũ 322.000 đồng

Vì khách hàng của bạn có tên trong cả danh sách ưu đãi giảm giá chung và danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm, giá thấp nhất ở cấp sản phẩm chính là giá mà khách hàng cần thanh toán. Khách hàng mua đồ dùng ngoài trời trả 345.000 đồng cho mỗi chiếc mũ đỏ.

Trong tuần cuối cùng của tháng 12, bạn chạy ưu đãi giảm giá khác (sử dụng bảng giá cho sản phẩm giảm giá theo tuần) để giảm giá mũ đỏ cỡ XL nếu mua trên 15 mẫu mã này:

Bảng giá Giá mũ đỏ
bảng giá cơ sở - giảm 20% toàn bộ mũ 16 $
sản phẩm giảm giá hằng tháng - danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm 345.000 đồng
bảng giá cho nhà bán lẻ - giảm 30% toàn bộ mũ 322.000 đồng
sản phẩm giảm giá theo tuần - danh sách giảm giá theo số lượng mẫu mã 230.000 đồng

Vì khách hàng của bạn có tên trong cả danh sách ưu đãi giảm giá chung, danh sách giảm giá theo số lượng sản phẩm và danh sách giảm giá theo số lượng mẫu mã, giá thấp nhất ở cấp mẫu mã chính là giá mà khách hàng cần thanh toán. Khách hàng mua đồ dùng ngoài trời sẽ trả 230.000 đồng cho mỗi chiếc mũ đỏ cỡ XL.

Chạy ưu đãi giảm giá tại cửa hàng bán buôn

Không có gì bất thường khi một sản phẩm được chào bán theo nhiều mức giá trên các bảng giá khác nhau. Đối với các ưu đãi đặc biệt hoặc thay đổi giá tạm thời khác, bạn có thể tạo một bảng giá chuyên biệt, rồi chỉ định khách hàng cho bảng giá này. Sau khi giảm giá kết thúc, bạn có thể bỏ chỉ định khách hàng cho bảng giá bằng cách gỡ thẻ khỏi bảng giá đó hoặc xóa bảng giá.

Ví dụ: Bạn có bảng giá thông thường chào bán toàn bộ sản phẩm ở mức giảm giá 40% và bảng giá thanh lý đưa ra giá cố định cho một vài sản phẩm bán chậm hơn. Để chạy ưu đãi giảm giá, bạn có thể chỉ định bảng giá thanh lý cho chính khách hàng đã được thêm vào bảng giá thông thường (bằng cách thêm chính thẻ khách hàng đó vào bảng giá thanh lý).

Loại bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể loại bỏ sản phẩm ra khỏi cửa hàng trực tuyến bằng cách đặt sản phẩm là không có hàng trên kênh cửa hàng trực tuyến của mình.

Loại bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng bán buôn

Cách dễ dàng nhất để loại bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng bán buôn là bỏ qua chúng trong bảng giá của bạn. Nếu không muốn bán bất kỳ sản phẩm nào ở cửa hàng bán buôn, bạn cần tạo bảng giá theo bộ sưu tập, chứ không phải bảng giá áp dụng cho tất cả sản phẩm tại cửa hàng.

Nếu bạn cần tạm thời loại bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng bán buôn, bạn hãy ẩn sản phẩm bằng cách đặt sản phẩm là không có hàng trên Kênh bán buôn.

Các vấn đề và hạn chế thường gặp

Danh sách sau đây bao gồm một số vấn đề và hạn chế phổ biến liên quan đến giảm giá và bảng giá:

 • Kênh bán buôn không hỗ trợ mã giảm giá hoặc Đoạn mã Shopify (vì vậy, bạn không thể đưa ra giảm giá ở cấp giỏ hàng).

 • Giảm giá theo số lượng, tức là giảm giá cho tất cả đơn vị sản phẩm khi có nhiều sản phẩm bán ra, được hỗ trợ trong một số danh sách theo số lượng. Tính giá theo bậc, tức là giảm giá cho mỗi đơn vị sản phẩm sau khi khách hàng mua một mức số lượng nhất định, không được hỗ trợ trong bất kỳ bảng giá nào trên Kênh bán buôn.

 • Khi thiết lập số lượng gia tăng cho các sản phẩm trong bảng giá, bạn chỉ có thể nhập số nguyên cho số lượng gia tăng. Bạn không thể tăng số lượng trong đơn hàng theo phân số hoặc số thập phân.

 • Nếu bạn chạy ưu đãi giảm giá bằng cách dùng Launchpad cho sản phẩm cũng xuất hiện trong cửa hàng bán buôn, sự kiện bán hàng này có thể ảnh hưởng đến giá bán buôn của sản phẩm. Trong thời gian diễn ra sự kiện Launchpad, mọi bảng giá áp dụng chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm sẽ áp dụng giảm giá trên giá ưu đãi (không phải trên giá bán lẻ thông thường). Các sự kiện Launchpad không ảnh hưởng đến bảng giá sử dụng giá cố định.

 • Nếu bạn thêm một mẫu mã mới cho sản phẩm đã có trong bảng giá cố định, giá của sản phẩm sẽ được xác định bằng mức giá và số lượng gia tăng ở cấp sản phẩm mà bạn đã đặt. Điều này không áp dụng với bảng giá theo tỷ lệ phần trăm sử dụng cùng ưu đãi giảm giá với các mẫu mã khác của sản phẩm đó.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí