Tạo bảng giá

Tạo bảng giá cho sản phẩm bạn muốn bán trong cửa hàng bán buôn. Bảng giá chứa sản phẩm và giá bán buôn bạn dành cho khách hàng bán buôn. Bạn chỉ định cho khách hàng bán buôn một hoặc nhiều bảng giá để cho phép họ tiếp cận các sản phẩm và mức giá này.

Bảng giá có thể chứa:

 • Tất cả sản phẩm có cùng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm.
 • Nhóm các bộ sưu tập sản phẩm có nhiều ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm.
 • Các sản phẩm cụ thể có mức giá đã đặt trước.

Bạn có thể tạo bảng giá:

Trước khi bắt đầu

Bạn cần có:

 • Ít nhất một sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến. Nếu muốn tạo bảng giá dựa trên bộ sưu tập, bạn cần có ít nhất một bộ sưu tập.
 • Ít nhất một khách hàng trong cửa hàng trực tuyến có thẻ khách hàng bạn muốn dùng để gắn thẻ cho khách hàng bán buôn. Bạn sẽ thêm thẻ này vào bảng giá. Bảng giá sẽ được chỉ định cho bất kỳ khách hàng nào có thẻ này và khách hàng đó được hưởng giá tại cửa hàng bán buôn.
 • Nếu bạn chọn nhập bảng giá, mỗi mẫu mã sản phẩm bạn muốn nhập phải có mã vạch hoặc SKU được liệt kê trong cửa hàng Shopify. Quy trình nhập sẽ sử dụng SKU hoặc mã vạch để khớp mẫu mã sản phẩm liệt kê trong tệp CSV với sản phẩm trong cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhập bảng giá.

Tạo bảng giá bán buôn

Cách tạo bảng giá bán buôn:

 1. Trong kênh bán buôn, nhấp vào Bảng giá.
 2. Nhấp vào Create price list (Tạo bảng giá).
 3. Chọn loại bảng giá bạn muốn tạo.

 4. Làm theo hướng dẫn trên trang để tạo bảng giá:

  • Nhập tiêu đề mô tả cho bảng giá để giúp bạn quản lý bảng giá trong trang quản trị Shopify. Tiêu đề này sẽ không hiển thị đối với khách hàng. Ví dụ: Bảng giá cung cấp giá tốt nhất cho khách hàng quan trọng nhất có thể có tên goldlevel-minimumprices.
  • Khi được nhắc thêm thẻ khách hàng, chọn thẻ khách hàng bạn muốn sử dụng để kết nối khách hàng của mình với bảng giá này.
 5. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Bảng giá này giờ đã được chỉ định cho khách hàng. Nếu khách hàng khác có thẻ giống với thẻ được thêm vào bảng giá, họ cũng sẽ được chỉ định bảng giá này.

Bước tiếp theo

Bây giờ, bạn đã tạo bảng giá, bạn có thể chỉ định thêm khách hàng bán buôn cho bảng giá này. Để chỉ định khách hàng khác, thêm thẻ khách hàng bạn đã thêm cho bảng giá này vào trang khách hàng của họ.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí