Cài đặt bán buôn

Bạn có thể thay đổi cài đặt cửa hàng bán buôn trên các trang sau của kênh bán buôn:

 • Khách hàng
 • Bảng giá
 • Navigation (Điều hướng)
 • Trang
 • Giao diện
 • Thông báo
 • Tùy chọn

Bảng giá

Bạn có thể xem lại và thay đổi bất kỳ bảng giá nào trên trang Bảng giá.

Khách hàng

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa cài đặt khách hàng bán buôn trên trang Khách hàng, bao gồm:

 • Giá trị đơn hàng tối thiểu mà khách hàng phải chi tiêu mỗi khi họ đặt đơn hàng. Số tiền này sẽ ghi đè cài đặt cửa hàng bạn đã đặt trên trang Tùy chọn ưu tiên
 • Khách hàng có thể hoàn tất giao dịch thanh toán bán buôn thay vì đơn hàng đang được gửi đi để đánh giá hay không

Bạn cũng có thể tra cứu giá bán buôn cho khách hàng trên trang khách hàng.

Cài đặt menu điều hướng

Bạn có thể thay đổi các cài đặt cho cửa hàng bán buôn sau trên trang Điều hướng:

 • Hiển thị bộ lọc loại sản phẩm và hiển thị bộ lọc nhà cung cấp
 • Duyệt xem sản phẩm theo bộ sưu tập
 • Phương thức sắp xếp mặc định cho sản phẩm mới
 • Tạo trang chủ cho bộ sưu tập nổi bật

Cài đặt trang

Bạn có thể tạo nội dung đầu trang và chân trang cho cửa hàng bán buôn trên trang Trang. Ví dụ: Bạn có thể tạo trang web chứa thông tin liên hệ, thông tin vận chuyển và chính sách. Sau khi tạo, bạn có thể hiển thị các trang web này cho khách hàng bằng cách thêm vào menu điều hướng. Để thêm các trang vào menu, mở trang Menu điều hướng.

Cài đặt giao diện

Bạn có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến giao diện của cửa hàng bán buôn sau trên trang Giao diện:

 • Logo xuất hiện ở đầu trang
 • Màu nhấn
 • Ảnh nền xuất hiện trên trang đăng nhập và trang đặt lại mật khẩu

Cài đặt thông báo

Bạn có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến thông báo được gửi cho khách hàng bán buôn trên trang Thông báo:

 • Khách hàng có nhận được xác nhận khi gửi đơn hàng nháp hay không
 • Khách hàng có nhận được thông báo khi cập nhật hoặc hủy đơn hàng nháp hay không

Cài đặt tùy chọn ưu tiên

Bạn có thể thay đổi các cài đặt cho cửa hàng bán buôn sau trên trang Tùy chọn ưu tiên trong kênh bán buôn:

 • Địa chỉ email nhận thông báo về đơn hàng bán buôn và truy vấn của khách hàng
 • Giá bán lẻ có hiển thị dưới dạng giá so sánh trong cửa hàng bán buôn hay không
 • Có số tiền đơn hàng tối thiểu mà tất cả khách hàng phải chi tiêu trong đơn hàng bán buôn hay không. Bạn cũng có thể đặt số tiền đơn hàng tối thiểu sẽ thay thế cài đặt này cho từng khách hàng riêng. Số tiền đơn hàng tối thiểu đặt cho khách hàng bán buôn sẽ được ưu tiên hơn giá trị đơn hàng tối thiểu đặt cho cửa hàng. Tìm hiểu thêm về đặt số tiền đơn hàng tối thiểu cho cửa hàng
 • Khách hàng có thể gửi đơn hàng nháp cho những sản phẩm đã hết hàng hay không (tìm hiểu thêm về đặt hàng sản phẩm hết hàng)
 • Khách hàng có thể đăng ký tài khoản bán buôn hay không
 • Có bật thử thách bot (reCaptcha) khi khách hàng đăng nhập vào cửa hàng bán buôn hay không
 • Ngôn ngữ sử dụng trong cửa hàng bán buôn đối với văn bản không thể chỉnh sửa mà kênh kiểm soát (ví dụ: tên menu, thông báo của khách hàng và trang thanh toán)

Miễn thuế

Bạn có thể ngăn việc tính thuế cho khách hàng bằng cách thay đổi cài đặt thuế đối với khách hàngsản phẩm.

Nếu bạn đặt cho một khách hàng được miễn thuế, đơn hàng của khách hàng đó sẽ không bị tính thuế trong bất kỳ kênh bán hàng nào.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Trên trang Tùy chọn ưu tiên, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ khách hàng nhìn thấy trong cửa hàng và trong email bán buôn. Các ngôn ngữ sau hiện được hỗ trợ:

 • Tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ba Lan

Cài đặt khác

Các cài đặt khác, ví dụ nhu đơn vị tiền tệ, sẽ phụ thuộc vào cài đặt bạn chỉ định ở trang Settings (Cài đặt) trong trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về cài đặt thiết lập ban đầu này.

Liên kết có liên quan

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí