Quản lý ưu đãi giảm giá trên Handshake

Bạn có thể tạo, quản lý và xóa ưu đãi giảm giá tự động cho sản phẩm trên kênh bán hàng Handshake. Giảm giá tự động là ưu đãi giảm giá tự động áp dụng cho tất cả sản phẩm của bạn trên kênh bán hàng Handshake. Có thể sử dụng ưu đãi giảm giá cho khuyến mãi giới hạn thời gian hoặc để khuyến khích số lượng sản phẩm nhất định trên mỗi đơn hàng. Ưu đãi giảm giá được quảng cáo trên trang chi tiết sản phẩm và trên thẻ sản phẩm khi duyệt trung tâm Handshake.

Tạo ưu đãi giảm giá

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động áp dụng cho tất cả sản phẩm trên kênh bán hàng Handshake. Bạn không thể áp dụng ưu đãi giảm giá cụ thể cho sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể. Bạn có thể thiết lập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo số tiền cố định và có thể có tối đa 3 tầng ưu đãi giảm giá. Nếu muốn thiết lập ưu đãi giảm giá cho một ngày trong tương lai, bạn có thể lên lịch sẵn.

Dưới đây là ví dụ về thiết lập ưu đãi giảm giá theo hạng trên Handshake:

Ví dụ về ưu đãi giảm giá theo hạng trên Handshake
Giá trị giảm giá Giá trị đơn hàng tối thiểu
5% 150 USD
10% 400 USD
15% 800 USD

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Ưu đãi giảm giá.

 5. Nhấp vào Tạo giảm giá tự động.

 6. Trong mục Giảm giá tự động, đặt tên cho ưu đãi giảm giá.

 7. Trong mục Hình thức giảm giá, chọn hình thức ưu đãi giảm giá:

  • Để đặt giảm giá theo tỷ lệ phần trăm, ví dụ như 5%, chọn Tỷ lệ phần trăm.
  • Để đặt giảm giá cố định, ví dụ như 30 USD, chọn Số tiền cố định.
 8. Trong mục Mức giảm giá, nhập giá trị giảm giá và giá trị đơn hàng tối thiểu. Ví dụ: Bạn có thể đặt giá trị giảm giá là 5%, áp dụng cho đơn hàng có giá trị đơn hàng từ 150 USD trở lên.

 9. Trong mục Phạm vi ngày, đặt ngày bắt đầu và thời gian bắt đầu cho ưu đãi giảm giá. Bạn có thể lên lịch giảm giá cho ngày trong tương lai.

 10. Không bắt buộc: Để đặt ngày giờ kết thúc ưu đãi giảm giá, hãy chọn Đặt ngày kết thúc và chọn ngày giờ kết thúc.

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý ưu đãi giảm giá

Trang Giảm giá trong kênh bán hàng Handshake cung cấp thông tin tổng quan về tất cả ưu đãi giảm giá bạn có trên Handshake.

Ưu đãi giảm giá có thể có các trạng thái sau:

 • Đang hoạt động - có thể sử dụng ưu đãi giảm giá cho sản phẩm trong trung tâm Handshake.
 • Đã lên lịch - giảm giá được lên lịch để có hiệu lực từ một ngày cụ thể.
 • Đã hết hạn - ưu đãi giảm giá đã hết hạn và không có hiệu lực trong trung tâm Handshake.

Mỗi lần, bạn chỉ có một ưu đãi giảm giá tự động có hiệu lực. Bạn có thể chỉnh sửa ưu đãi giảm giá hiện tại, ví dụ như gia hạn ưu đãi giảm giá trong thời gian dài, điều chỉnh số tiền giảm giá hoặc quản lý trạng thái sẵn sàng của ưu đãi giảm giá.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Ưu đãi giảm giá.

 5. Nhấp vào ưu đãi giảm giá bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Thay đổi tiêu đề, hình thức, giá trị hoặc ngày có hiệu lực của ưu đãi giảm giá.

 7. Không bắt buộc: Quản lý trạng thái sẵn sàng của ưu đãi giảm giá:

  • Để tắt và đổi trạng thái ưu đãi giảm giá thành Đã hết hạn, nhấp vào Hủy kích hoạt, sau đó nhấp vào Hủy kích hoạt.
  • Để bật và thay đổi trạng thái của ưu đãi giảm giá thành Đang có hiệu lực, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Activate (Kích hoạt).
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa ưu đãi giảm giá

Bạn có thể xóa ưu đãi giảm giá hiện có trong kênh bán hàng Handshake.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Ưu đãi giảm giá.

 5. Nhấp vào ưu đãi giảm giá bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa ưu đãi giảm giá.

 7. Nhấp vào Xóa ưu đãi giảm giá để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí