Tiếp thị doanh nghiệp bán buôn của bạn trên Handshake

Sau khi thiết lập và đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake, bạn có thể bắt đầu tiếp thị hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake và sản phẩm bán buôn đến các nhà bán lẻ.

Bạn có thể bắt đầu chia sẻ URL trực tiếp đến hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong các chiến dịch tiếp thị. Nếu có cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm nút Shop Wholesale vào bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu truyền thông xã hội của Handshake để tiếp thị và quảng cáo sản phẩm bán buôn trên Handshake.

Tải xuống mẫu truyền thông xã hội

Bạn có thể tải xuống các mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake mà bạn có thể chỉnh sửa và sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị trên tài khoản truyền thông xã hội. Mẫu truyền thông xã hội là các tệp PNG có thể tải xuống mà bạn có thể chỉnh sửa bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Trong mục Mẫu truyền thông xã hội, nhấp vào tải xuống để chuyển bạn đến Google Drive dùng chung.
 3. Chọn định dạng mẫu và vào thư mục tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trong tin trên Instagram hoặc Facebook, hãy vào thư mục định dạng tin IG/FB.
 4. Nhấp chuột phải vào mẫu bạn muốn tải xuống và nhấp vào Download (Tải xuống).
 5. Chỉnh sửa mẫu trên máy tính bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba, rồi tải lên tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Thêm nút Shop Wholesale vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm nút Shop Wholesale vào bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến. Nút này có thể giúp khách hàng tìm hiểu về sản phẩm bán buôn được đăng tải và chuyển hướng khách từ cửa hàng trực tuyến đến hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề khi thiết lập nút Shop Wholesale, hãy liên hệ với đội ngũ Handshake tại help@handshake.com.

Thêm nút Shop Wholesale vào trang

Thêm nút Shop Wholesale vào một trang trong cửa hàng, ví dụ như trang Giới thiệu hoặc trang bán buôn chuyên dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 4. Nhấp vào trang bạn muốn thêm nút, rồi nhấp vào <> để hiển thị HTML.
 5. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Xem trang để xem nút Shop Wholesale đang hiển thị trên trang.

Thêm nút Shop Wholesale vào sản phẩm hoặc bộ sưu tập

Nếu muốn thông báo cho nhà bán lẻ biết về các tùy chọn bán buôn dành cho một sản phẩm cụ thể hoặc giới thiệu các tùy chọn bán buôn trong bộ sưu tập, bạn có thể thêm nút Shop Wholesale vào trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Nhấp vào Sản phẩm > All product (Tất cả sản phẩm) hoặc Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn thêm nút , rồi nhấp vào <> để hiển thị HTML.
 5. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Xem hoặc Xem trước để xem nút Shop Wholesale đang hiển thị trên trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập.

Thêm nút Shop Wholesale vào đầu trang của cửa hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác), sau đó nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
 5. Nhấp vào Sections (Mục), sau đó nhấp vào header.liquid.
 6. Tìm </header>, dán mã phía trên, sau đó nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Xem trước để xem nút Shop Wholesale đang hiển thị trên đầu trang của cửa hàng.

Thêm nút Shop Wholesale vào chân trang của cửa hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Handshake > Tiếp thị.
 2. Nhấp vào Copy code (Sao chép mã).
 3. Mở Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác), sau đó nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
 5. Nhấp vào Sections (Mục), rồi nhấp vào footer.liquid.
 6. Tìm </footer>, sau đó </div> phía trên. Dán mã phía trên </div> rồi nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Xem trước để xem nút Shop Wholesale đang hiển thị trên chân trang của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí