Quảng cáo doanh nghiệp bán buôn cho khách hàng bán lẻ

Sau khi thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake, bạn có thể quảng cáo hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake và sản phẩm bán buôn đến các nhà bán lẻ.

Nếu sử dụng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm nút Shop Wholesale để chuyển hướng khách hàng từ cửa hàng trực tuyến đến hồ sơ đơn vị cung ứng trong trung tâm Handshake. Ví dụ: Bạn có thể tạo trang mới, ví dụ như trang bán buôn chuyên dụng để hiển thị nội dung này hoặc thêm vào trang hiện có trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake để quảng cáo sản phẩm trên truyền thông xã hội hoặc trong các chiến dịch tiếp thị.

Thêm nút Shop Wholesale vào cửa hàng

Nút Shop Wholesale chuyển hướng khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trong trung tâm Handshake. Bạn có thể thêm nút này vào bất kỳ đâu trong cửa hàng trực tuyến, nhưng cần chỉnh sửa thủ công mã cửa hàng. Bạn nên tạo trang bán buôn chuyên biệt trong cửa hàng trực tuyến, sau đó thêm nút Shop Wholesale vào trang này.

Bước 1: Tạo trang chuyên để bán buôn trong cửa hàng trực tuyến

Tạo trang bán buôn trong cửa hàng trực tuyến có thể là cách hiệu quả để đưa khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trong trung tâm Handshake. Bạn cũng có thể quảng cáo sản phẩm bán buôn bằng cách tạo nút kêu gọi hành động Shop Wholesale và thêm trang bán buôn mới vào một trong các menu của cửa hàng.

Để thêm trang bán buôn chuyên dụng vào cửa hàng, bạn có thể tạo trang mới hoặc chỉnh sửa trang hiện có. Sử dụng trường Nội dung của trang để thêm mọi thông tin bổ sung về doanh nghiệp bán buôn của bạn mà nút Shop Wholesale không có.

Bước 2: Thêm nút Shop Wholesale vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm nút Shop Wholesale vào trang, trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập. Bạn cần sao chép và dán thủ công mã của nút vào cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể hiển thị nút Shop Wholesale trên nhiều trang cùng một lúc.

Nếu muốn tùy chỉnh nút Shop Wholesale thì bạn cần chỉnh sửa mã của nút. Nếu không thành thạo viết mã, bạn có thể cân nhắc thuê chuyên gia Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục nút Shop Wholesale, nhấp vào Sao chép mã.

 6. Điều hướng đến trang, sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn thêm nút:

  • Để chọn sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm, rồi nhấp vào sản phẩm.
  • Để chọn một bộ sưu tập, nhấp vào Sản phẩm > Bộ sưu tập rồi nhấp vào bộ sưu tập.
  • Để chọn trang, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Trang rồi nhấp vào trang.
 7. Nhấp vào <> để hiển thị HTML.

 8. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Bước 3: Thêm trang vào menu điều hướng của cửa hàng

Nếu bạn muốn khách hàng xem trang bán buôn trong một trong các menu của cửa hàng, như menu chính hoặc menu chân trang, bạn có thể thêm trang vào menu điều hướng của cửa hàng.

Tải xuống mẫu truyền thông xã hội

Bạn có thể tải xuống các mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake mà bạn có thể chỉnh sửa và sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị trên tài khoản truyền thông xã hội. Mẫu truyền thông xã hội là các tệp PNG có thể tải xuống mà bạn có thể chỉnh sửa bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục Mẫu truyền thông xã hội, nhấp vào tải xuống để chuyển đến Google Drive dùng chung.

 6. Chọn định dạng mẫu và vào thư mục tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trong tin trên Instagram hoặc Facebook, hãy vào thư mục định dạng tin IG/FB.

 7. Nhấp chuột phải vào mẫu bạn muốn tải xuống rồi nhấp vào Tải xuống.

 8. Chỉnh sửa mẫu trên máy tính bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba, rồi tải lên tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí