Quảng cáo doanh nghiệp bán buôn cho khách hàng bán lẻ

Sau khi thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake, bạn có thể quảng cáo hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake và sản phẩm bán buôn đến các nhà bán lẻ.

Nếu sử dụng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm tiện ích hoặc nút đặt hàng dẫn khách hàng từ cửa hàng trực tuyến đến hồ sơ đơn vị cung ứng trên trung tâm Handshake. Ví dụ: Bạn có thể tạo trang mới, ví dụ như trang bán buôn chuyên dụng để hiển thị nội dung này hoặc thêm vào trang hiện có trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake để quảng cáo sản phẩm trên truyền thông xã hội hoặc trong các chiến dịch tiếp thị.

Tiện ích và nút đặt hàng

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tiện ích và nút đặt hàng của Handshake:

Tổng quan về tiện ích và nút đặt hàng của Handshake
Tiện ích đặt hàng Nút đặt hàng
Mô tả Đây là thành phần động hiển thị hình ảnh mang thương hiệu Handshake có nút Shop Wholesale. Nút này chuyển khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trên trung tâm Handshake. Nút Shop Wholesale chuyển khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trên trung tâm Handshake.
Cài đặt Bạn có thể thêm tiện ích này vào trang của cửa hàng trực tuyến mà không cần chỉnh sửa mã. Để thêm tiện ích vào nơi khác ngoài trang, bạn cần chỉnh sửa mã cửa hàng theo cách thủ công. Bạn có thể thêm nút này vào bất kỳ đâu trong cửa hàng trực tuyến, nhưng bạn cần chỉnh sửa mã cửa hàng theo cách thủ công.
Lợi ích Các nhà bán lẻ đặt đơn hàng lần đầu tiên bằng tiện ích hoặc nút đặt hàng của bạn sẽ được miễn phí vận chuyển và giảm giá 50 USD khi chi tiêu từ 200 USD trở lên.
Hoàn tiền Sau khi thực hiện đơn hàng và nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, Handshake sẽ bồi hoàn cho bạn ưu đãi giảm giá 50 USD và tối đa 75 USD phí vận chuyển.

Nếu muốn tùy chỉnh tiện ích hoặc nút đặt hàng, bạn cần chỉnh sửa mã của tiện ích hoặc nút đó. Nếu không thành thạo viết mã, bạn có thể cân nhắc thuê chuyên gia Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Tạo trang bán buôn chuyên dụng trong cửa hàng trực tuyến

Tạo trang bán buôn trong cửa hàng trực tuyến có thể là cách hiệu quả để chuyển khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn trên trung tâm Handshake. Bạn cũng có thể quảng cáo sản phẩm bán buôn bằng cách tạo nút kêu gọi hành động bằng nút hoặc tiện ích đặt hàng và thêm trang bán buôn mới vào một trong các menu của cửa hàng.

Bước 1: Tạo trang

Để thêm trang bán buôn chuyên dụng vào cửa hàng, bạn có thể tạo trang mới hoặc chỉnh sửa trang hiện có. Sử dụng trường Nội dung của trang để thêm mọi thông tin bổ sung về doanh nghiệp bán buôn của bạn mà tiện ích hoặc nút đặt hàng không có.

Bước 2: Thêm tiện ích hoặc nút đặt hàng vào trang của bạn

Nếu bạn muốn chuyển khách hàng đến hồ sơ đơn vị cung ứng trên Handshake và tặng ưu đãi giảm giá 50 USD và miễn phí vận chuyển cho khách hàng lần đầu, hãy thêm tiện ích đặt hàng.

Nếu bạn muốn thêm nút chuyển mọi người đến cửa hàng Handshake của mình mà không có ưu đãi giảm giá hay miễn phí vận chuyển, hãy thêm nút đặt hàng.

Bước 3: Thêm trang vào menu điều hướng của cửa hàng

Nếu bạn muốn khách hàng xem trang bán buôn trong một trong các menu của cửa hàng, như menu chính hoặc menu chân trang, bạn có thể thêm trang vào menu điều hướng của cửa hàng.

Thêm tiện ích đặt hàng vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm tiện ích đặt hàng vào một trang trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như trang bán buôn chuyên dụng, từ trong kênh bán hàng Handshake. Mỗi lần, bạn có thể hiển thị tiện ích này trên một trang.

Nếu muốn thêm tiện ích đặt hàng vào trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập, bạn cần sao chép và dán mã của tiện ích vào cửa hàng trực tuyến theo cách thủ công.

Thêm tiện ích đặt hàng vào trang

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục Tiện ích đặt hàng, nhấp vào Thêm tiện ích.

 6. Trong mục Vị trí tiện ích, chọn trang của cửa hàng mà bạn muốn hiển thị tiện ích đặt hàng.

 7. Trong mục Vị trí tiện ích, nhấp và kéo nút Kéo vào vị trí, rồi thả nút đó vào bất kỳ vị trí nào trong trang.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm tiện ích đặt hàng vào trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục Tiện ích đặt hàng, nhấp vào Sao chép mã.

 6. Điều hướng đến sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn thêm tiện ích:

  • Để chọn sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm, rồi nhấp vào sản phẩm.
  • Để chọn bộ sưu tập, nhấp vào Sản phẩm > Bộ sưu tập rồi nhấp vào bộ sưu tập.
 7. Trong mục Mô tả, nhấp vào nút <> để hiển thị HTML.

 8. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Thêm nút đặt hàng vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm nút đặt hàng vào một trang, trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập. Bạn cần sao chép và dán mã của nút vào cửa hàng trực tuyến theo cách thủ công. Bạn có thể có nút đặt hàng tại nhiều trang cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục Nút đặt hàng, nhấp vào Sao chép mã.

 6. Điều hướng đến trang, sản phẩm hoặc bộ sưu tập bạn muốn thêm nút:

  • Để chọn sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm, rồi nhấp vào sản phẩm.
  • Để chọn một bộ sưu tập, nhấp vào Sản phẩm > Bộ sưu tập rồi nhấp vào bộ sưu tập.
  • Để chọn trang, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Trang rồi nhấp vào trang.
 7. Nhấp vào <> để hiển thị HTML.

 8. Dán mã vào nơi bạn muốn hiển thị nút rồi nhấp vào Lưu.

Tải xuống mẫu truyền thông xã hội

Bạn có thể tải xuống các mẫu truyền thông xã hội mang thương hiệu Handshake mà bạn có thể chỉnh sửa và sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị trên tài khoản truyền thông xã hội. Mẫu truyền thông xã hội là các tệp PNG có thể tải xuống mà bạn có thể chỉnh sửa bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tăng trưởng.

 5. Trong mục Mẫu truyền thông xã hội, nhấp vào tải xuống để chuyển đến Google Drive dùng chung.

 6. Chọn định dạng mẫu và vào thư mục tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trong tin trên Instagram hoặc Facebook, hãy vào thư mục định dạng tin IG/FB.

 7. Nhấp chuột phải vào mẫu bạn muốn tải xuống và nhấp vào Download (Tải xuống).

 8. Chỉnh sửa mẫu trên máy tính bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bên thứ ba, rồi tải lên tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí