Định giá và quản lý sản phẩm trên Handshake

Bạn có thể quản lý sản phẩm và giá sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake.

Quản lý sản phẩm trong Handshake

Nếu bạn tạo sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify, sản phẩm sẽ tự động được thêm vào kênh bán hàng Handshake. Bạn có thể điều chỉnh tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về tất cả sản phẩm bạn thêm. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc sản phẩm và sắp xếp sản phẩm theo tiêu đề sản phẩm, giá bán buôn hoặc giá bán lẻ.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Trong kênh bán hàng Handshake, bạn có thể đăng và bỏ đăng sản phẩm lên trung tâm Handshake.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn cập nhật.
 3. Trong mục Status (Trạng thái), chọn đăng hoặc hủy đăng sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm có các trạng thái sau trên trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake:

 • Đã đăng - sản phẩm sẵn sàng được cung cấp cho các nhà bán lẻ trong trung tâm Handshake.
 • Đang chờ xử lý - sản phẩm đã sẵn sàng để đăng nhưng bạn chưa đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake.
 • Đã hủy đăng - chưa điền đầy đủ mọi thông tin cần thiết về sản phẩm hoặc bạn đã xóa sản phẩm khỏi trung tâm Handshake.

Thêm giá và danh mục sản phẩm cho sản phẩm

Để đăng sản phẩm ln trung tâm Handshake, bạn cần thêm chi tiết định giá dưới đây cho từng sản phẩm. Thông tin này được hiển thị bên cạnh sản phẩm khi nhà bán lẻ duyệt xem và mua hàng trên trung tâm Handshake.

Thông tin bắt buộc đối với sản phẩm Handshake
Chi tiết về giá Mô tả
Giá bán buôn Giá mỗi mặt hàng mà nhà bán lẻ sẽ thanh toán nếu họ mua buôn sản phẩm trên trung tâm Handshake. Giá này phải thấp hơn Giá bán lẻ.
Giá bán lẻ Giá đề xuất cho nhà bán lẻ để bán sản phẩm. Giá này phải cao hơn Giá bán buôn.
Số mặt hàng mỗi thùng Số lượng mặt hàng trong mỗi hộp đựng tiêu chuẩn của sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn bán 30 cây nến mỗi hộp, nhà bán lẻ cần mua nến theo bộ 30 cây.
Đơn hàng tối thiểu Số lượng mặt hàng nhỏ nhất mà nhà bán lẻ có thể đặt hàng sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn đặt đơn hàng tối thiểu là 50, nhà bán lẻ cần mua tối thiểu 50 đơn vị sản phẩm của bạn.

Bạn cần chỉ định danh mục sản phẩm cho mỗi sản phẩm từ danh mục định sẵn trong Handshake. Ví dụ: Nếu bạn bán áo thun nữ, chọn danh mục sản phẩm Apparel & Footwear > Women's Apparel. Nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong hai danh mục khác nhau, bạn phải sao chép sản phẩm trong trang quản trị Shopify và chỉ định sản phẩm trùng lặp vào danh mục sản phẩm khác trong Handshake.

Bạn có thể đặt giá và chi tiết sản phẩm riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm.
 3. Trong mục Category (Danh mục), chọn danh mục cho sản phẩm.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tất cả mẫu mã của sản phẩm có cùng thông tin chi tiết về giá, trong mục Pricing (Định giá), nhấp vào Apply to all variants (Áp dụng cho tất cả mẫu mã).
 5. Với mỗi mẫu mã sản phẩm, nhập Giá bán buôn, Giá bán lẻ, Đơn hàng tối thiểuSố mặt hàng mỗi thùng.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để chỉnh sửa chi tiết sản phẩm như tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm, vào mục Sản phẩm trong trang quản trị Shopify, rồi nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. Nếu muốn có nhiều chi tiết sản phẩm về cùng một sản phẩm, bạn cần sao chép sản phẩm trong trang quản trị Shopify và chỉnh sửa chi tiết của sản phẩm trùng lặp.

Đặt thông tin chi tiết hàng loạt

Khi bạn đặt giá và thông tin chi tiết hàng loạt, giá và thông tin chi tiết sẽ được áp dụng cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm. Nếu muốn thay đổi giá hoặc thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể, tham khảo Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ.

Khi chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt, bạn có thể thay đổi danh mục sản phẩm, giá bán buôn, số mặt hàng mỗi thùng và giá trị đơn hàng tối thiểu.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 3. Không bắt buộc: Trong mục Category (Danh mục), chọn danh mục cho sản phẩm.
 4. Không bắt buộc: Chọn cách đặt giá sản phẩm theo ý bạn: - Để đặt giá cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm, ví dụ như 10 USD, chọn Fixed wholesale price (Giá bán buôn cố định) rồi nhập giá.

  • Để đặt giá là giá giảm theo tỷ lệ phần trăm trên giá gốc của từng sản phẩm, ví dụ như giảm 15% so với giá gốc, chọn Percentage discount (Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm), sau đó nhập số tiền theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: Giả sử bạn chỉnh sửa ba sản phẩm có giá 50 USD, 75 USD và 100 USD. Nếu bạn nhập giảm giá theo tỷ lệ phần trăm là 15%, giá bán buôn sẽ là 42,50 USD, 63,75 USD và 85 USD.
 5. Không bắt buộc: Thêm các thông tin chi tiết bổ sung như Số mặt hàng mỗi thùngĐơn hàng tối thiểu.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt tối đa bốn sản phẩm làm nổi bật trên thẻ đơn vị cung ứng. Sản phẩm nổi bật của bạn được hiển thị khi nhà bán lẻ tìm kiếm đơn vị cung ứng trong danh mục sản phẩm cụ thể trên Handshake.

Bạn có thể làm nổi bật sản phẩm từ bộ sưu tập mới, sản phẩm bán chạy nhất hoặc sản phẩm bạn muốn tập trung tiếp thị. Nếu bạn chọn ít hơn bốn sản phẩm để làm nổi bật, sản phẩm được đăng gần nhất của bạn cũng được làm nổi bật.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn làm nổi bật rồi chọn Mark as featured (Đánh dấu là nổi bật) trong mục Featured product (Sản phẩm nổi bật).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật hiện tại được hiển thị trên trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xóa hoặc thay đổi thứ tự sản phẩm nổi bật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí