Xử lý đơn hàng

Khách hàng có thể đặt đơn hàng bán buôn từ bạn qua Handshake. Đơn hàng được đặt qua Handshake sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng.

Những yêu cầu và điều cần cân nhắc

Đọc kỹ các yêu cầu và điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng Handshake:

 • Địa điểm cửa hàng của bạn phải ở Hoa Kỳ.
 • Phải đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành USD.
 • Các sản phẩm trong kênh bán buôn Handshake phải có những mục sau: - giá bán buôn

  • danh mục sản phẩm
  • số lượng thùng hàng
  • số lượng đơn hàng tối thiểu
  • nếu có giá bán lẻ, giá này phải thấp hơn giá bán buôn
 • Nếu theo dõi hàng trong kho của sản phẩm bạn bán qua Handshake trong trang quản trị Shopify, bạn phải có số lượng sẵn hàng để thực hiện đơn hàng hoặc phải bật tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng trong cài đặt hàng trong kho của sản phẩm.

 • Phí vận chuyển dành cho đơn hàng đến Hoa Kỳ là phí vận chuyển hiển thị đối với khách hàng trong trang thanh toán Handshake. Nếu bạn không có phí vận chuyển nào đối với Hoa Kỳ, khách hàng sẽ không thể đặt đơn hàng qua Handshake.

 • Để khách hàng có thể đặt hàng qua Handshake, phí vận chuyển phải khớp với giá trị đơn hàng trong cài đặt vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thiết lập vận chuyển.

 • Phải thực hiện thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng, nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải được tích hợp vào trang thanh toán Shopify của bạn và không thể chuyển hướng khách hàng sang nơi khác. Để biết thêm thông tin về cổng thanh toán trực tiếp, tham khảo Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp và qua thẻ tín dụng bên ngoài.

 • Trang thanh toán Handshake sẽ không tính thuế. Nếu bạn muốn tính thuế, hãy chỉnh sửa đơn hàng sau khi đặt để tính hóa đơn riêng cho tiền thuế.

 • Không thể sử dụng ưu đãi giảm giá trong trang quản trị Shopify khi thanh toán tại Handshake.

Tìm kiếm đơn hàng được đặt qua Handshake

Những đơn hàng được đặt qua Handshake sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng, nhưng sẽ không được gắn thẻ cụ thể. Bạn có thể lọc danh sách đơn hàng để chỉ hiển thị những đơn hàng được đặt qua kênh bán hàng Handshake.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác) > Kênh bán hàng, rồi chọn Handshake.

Chỉnh sửa đơn hàng được đặt qua Handshake

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau đối với đơn hàng:

 • thêm sản phẩm mới
 • xóa sản phẩm
 • thêm phí tùy chỉnh, ví dụ như phí vận chuyển hoặc thuế

Do bạn đang sử dụng ưu đãi giảm giá trong Handshake, bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa số lượng sản phẩm. Để thay đổi số lượng sản phẩm, trước tiên, hãy xóa sản phẩm rồi thêm lại vào đơn hàng. Khi đó, bạn có thể điều chỉnh số lượng và áp dụng giảm giá. Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa đơn hàng, tham khảo Chỉnh sửa đơn hàng.

Khi bạn chỉnh sửa đơn hàng được đặt qua Handshake, khách hàng sẽ nhận được email thông báo chi tiết về đơn hàng đã cập nhật. Email chỉ chứa những sản phẩm hiện tại trong đơn hàng và không chứa các sản phẩm đã bị xóa. Email được gửi qua Handshake và khác với email trong phần cài đặt thông báo trong Shopify. Email chỉnh sửa đơn hàng mặc định trong cài đặt thông báo sẽ không được gửi, vì vậy khách hàng sẽ chỉ nhận được một email.

Thêm phí tùy chỉnh

Sau khi khách đặt đơn hàng, bạn có thể thêm các khoản phí tùy chỉnh, như phí vận chuyển hoặc thuế, để khách hàng phê duyệt. Bạn chỉ có thể thêm phí tùy chỉnh cho những đơn hàng chưa thực hiện.

Tính thuế tùy chỉnh

Trang thanh toán của Handshake không thu bất kỳ khoản thuế bổ sung nào. Nếu cần tính thuế đối với đơn hàng qua Handshake, bạn có thể thêm phí thuế tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Nhấp vào Add custom item (Thêm mục tùy chỉnh).
 5. Trong Item name (Tên mục), nhập loại thuế bạn định thu.
 6. Trong Price (Giá), nhập số tiền thuế cần thu.
 7. Hãy nhớ bỏ chọn Item is taxable (Mặt hàng bị tính thuế) và Item requires shipping (Mặt hàng yêu cầu vận chuyển) và đặt Quantity (Số lượng) thành 1.
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ khoản phí tùy chỉnh nào khác, ví dụ như phí vận chuyển.
 10. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Tính phí vận chuyển tùy chỉnh

Nếu cần tính phí vận chuyển khác so với phí vận chuyển đã tính khi thanh toán, bạn có thể thu tiền vận chuyển tùy chỉnh sau khi khách đặt đơn hàng.

Nếu bạn định thực hiện thao tác này đối với mọi đơn hàng từ Handshake, hãy cập nhật thông tin vận chuyển trong hồ sơ Handshake để thông báo cho khách hàng biết rằng những khoản phí vận chuyển được tính khi thanh toán có thể được điều chỉnh sau khi khách đặt hàng. Để biết thêm thông tin về tùy chọn ưu tiên vận chuyển, tham khảo Đặt tùy chọn ưu tiên vận chuyển.

Nếu khách hàng đã thanh toán một phần phí vận chuyển, hãy đảm bảo chỉ tính phần chênh lệch. Ví dụ: Giả sử một khách hàng bị tính phí vận chuyển 20 USD trong trang thanh toán, nhưng phải bị tính phí 30 USD. Khi thêm một khoản phí vận chuyển tùy chỉnh, đảm bảo bạn chỉ tính thêm 10 USD chứ không phải toàn bộ 30 USD.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Nhấp vào Add custom item (Thêm mục tùy chỉnh).
 5. Trong Item name (Tên mục), nhập tên cho phí vận chuyển.
 6. Trong Price (Giá), nhập số tiền phí vận chuyển cần thu.
 7. Hãy nhớ bỏ chọn Item is taxable (Mặt hàng bị tính thuế) và Item requires shipping (Mặt hàng yêu cầu vận chuyển) và đặt Quantity (Số lượng) thành 1.
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ khoản phí tùy chỉnh nào khác, ví dụ như thuế.
 10. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Thực hiện đơn hàng đã đặt qua Handshake

Bạn có thể thực hiện đơn hàng được đặt qua Handshake qua trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng. Khi bạn thực hiện đơn hàng được đặt qua Handshake, khách hàng sẽ nhận được email thực hiện đơn hàng từ Handshake thay vì email mẫu trong cài đặt thông báo của bạn. Mẫu email từ Handshake chứa các thông tin như số theo dõi và thông tin chi tiết của hãng vận chuyển.

Khi bạn thực hiện đơn hàng đã được đặt qua Handshake, email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến khách hàng ngay cả khi bạn bỏ chọn tùy chọn Send shipment details to your customer now (Gửi ngay thông tin chi tiết lô hàng cho khách hàng).

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng, tham khảo Tự thực hiện đơn hàng.

Hoàn tiền đơn hàng đã đặt qua Handshake

Bạn có thể hoàn tiền đơn hàng đã đặt qua Handshake trong trang quản trị Shopify. Khi hoàn tiền đơn hàng đã đặt qua Handshake, khách hàng sẽ nhận được email hoàn tiền đơn hàng từ Handshake thay vì email mẫu trong cài đặt thông báo của bạn. Để biết thêm thông tin về việc hoàn tiền đơn hàng, tham khảo Hoàn tiền đơn hàng.

Hủy đơn hàng đã đặt qua Handshake

Bạn có thể hủy đơn hàng đã đặt qua Handshake bằng trang quản trị Shopify. Khi hủy đơn hàng đã đặt qua Handshake, khách hàng sẽ nhận được email hủy đơn hàng từ Handshake thay vì email mẫu trong cài đặt thông báo của bạn. Để biết thêm thông tin về việc hủy đơn hàng, tham khảo Hủy đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí