Đăng hồ sơ của bạn

Để đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake, bạn cần hoàn tất các thao tác sau:

Sau khi hoàn tất các thao tác, bạn có thể đăng hồ sơ đơn vị cung ứng từ trong mục Status (Trạng thái) của cài đặt hồ sơ trên Handshake.

Các bước thực hiện:

  1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
  2. Trong mục Status (Trạng thái), nhấp vào Publish profile (Đăng hồ sơ) rồi Publish (Đăng).

Sau khi đăng hồ sơ, bạn có thể nhấp vào View profile (Xem hồ sơ) để xem giao diện hồ sơ từ góc nhìn của nhà bán lẻ.

Bạn có thể hủy đăng hồ sơ của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Unpublish profile (Hủy đăng hồ sơ) trong mục Status (Trạng thái) của cài đặt hồ sơ trên Handshake.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí