Thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake

Nếu doanh nghiệp được phê duyệt bán hàng trên Handshake, bạn có thể bắt đầu thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake. Bạn có thể thêm thông tin thương hiệu và doanh nghiệp, thiết lập quy tắc đặt hàng từ doanh nghiệp và định cấu hình giá bán buôn. Khi đã sẵn sàng bắt đầu chấp nhận đơn hàng bán buôn, bạn có thể đăng hồ sơ đơn vị cung ứng để sản phẩm và hồ sơ xuất hiện trên trung tâm Handshake.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập hồ sơ đơn vị cung ứng, đảm bảo bạn đã hoàn tất các tác vụ sau:

Bạn cần thêm hình ảnh đầu trang và logo để tùy chỉnh hồ sơ đơn vị cung ứng trên trung tâm Handshake. Hình ảnh đầu trang và logo bạn tải lên sẽ tự động được cắt từ tâm ảnh. Bạn không thể điều chỉnh vị trí của hình ảnh sau khi đã tải lên. Sử dụng các thông số hình ảnh sau để thiết lập hình ảnh và logo đầu trang.

Thông số hình ảnh dành cho hình ảnh đầu trang và logo Handshake
Loại hình ảnh Kích thước Định dạng Cỡ
Hình ảnh đầu trang 2048 x 512 px PNG hoặc JPG Nhỏ hơn 20 MB
Hình ảnh logo 512 x 512 px PNG hoặc JPG Nhỏ hơn 20 MB

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Thêm hình ảnh đầu trang:

  1. Trong mục Tùy chỉnh, nhấp vào Tải lên hình ảnh.
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 3. Thêm logo:

  1. Trong mục Tùy chỉnh, nhấp vào Tải lên logo.
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tải lên hình ảnh và logo đầu trang, bạn có thể xem trước giao diện của hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake đối với nhà bán lẻ trong mục Tùy chỉnh.

Bước 2: Thêm thông tin về thương hiệu của bạn

Để trở nên khác biệt so với các doanh nghiệp khác, bạn có thể bổ sung thông tin về thương hiệu của mình vào hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake. Trong phần mô tả, bạn có thể thêm thông tin về tầm nhìn, mục đích và câu chuyện của thương hiệu. Bạn cũng có thể thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram để nhà bán lẻ tìm và theo dõi bạn trên truyền thông xã hội.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Trong mục Chi tiết, nhập tên thương hiệu, mô tả và địa chỉ email của bạn. Nhà bán lẻ có thể gửi tin nhắn đến địa chỉ email này.
 3. Không bắt buộc: Thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram của doanh nghiệp.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 3: Thiết lập phí vận chuyển

Để xử lý đơn hàng qua Handshake, bạn cần thiết lập cài đặt vận chuyển trên trang Tùy chọn trong kênh bán hàng Handshake. Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng Handshake hoặc có thể sử dụng phí vận chuyển của cửa hàng.

Bước 4: Đặt giá trị đơn hàng tối thiểu

Bạn cần đặt giá trị đơn hàng tối thiểu mà nhà bán lẻ cần đặt để có thể đặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Giá trị đơn hàng tối thiểu là đơn hàng có giá trị thấp nhất mà bạn sẵn sàng chấp nhận từ nhà bán lẻ.

Ví dụ: Nếu bạn không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào dưới 200 USD, bạn sẽ nhập 200Giá trị đơn hàng tối thiểu của mình. Nhà bán lẻ có thể kiểm tra giá trị đơn hàng tối thiểu trên hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake của bạn và trên tất cả các trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 2. Trong mục Giá trị đơn hàng tối thiểu, nhập giá trị đơn hàng tối thiểu.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 5: Thêm thông tin về các điều khoản vận chuyển và trả hàng

Bạn cần thêm thông tin về các chính sách vận chuyển và trả hàng như thời gian xử lý đơn hàng, chính sách trả hàng và hoàn tiền, phí vận chuyển, tùy chọn vận chuyển và các thông tin quan trọng khác liên quan đến vận chuyển.

Nhà bán lẻ có thể kiểm tra thông tin vận chuyển và trả hàng trên hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake của bạn và trên tất cả các trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 2. Trong mục Shipping and returns (Vận chuyển và trả hàng), thêm thông tin về chính sách xử lý đơn hàng và thời gian vận chuyển, đơn hàng trả lại và chính sách hoàn tiền của bạn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bước 6: Thiết lập và định giá sản phẩm bán buôn

Để đăng sản phẩm trên trung tâm Handshake, bạn cần thiết lập chi tiết sản phẩm và thêm giá cho sản phẩm trên trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake.

Bước 7: Đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake

Sau khi thiết lập cài đặt và sản phẩm, bạn có thể đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake và đưa vào hoạt động trên handshake.com.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Trong mục Status (Trạng thái), nhấp vào Publish profile (Đăng hồ sơ) rồi nhấp vào Publish (Đăng).
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem hồ sơ để kiểm tra cách hồ sơ đơn vị cung ứng hiển thị trên trung tâm Handshake.

Nếu bạn muốn hủy đăng hồ sơ đơn vị cung ứng, hãy nhấp vào Hủy đăng hồ sơ trong mục Trạng thái.

Bước tiếp theo

Sau khi thiết lập và đăng hồ sơ đơn vị cung ứng, bạn có thể thực hiện những thao tác sau để tiếp tục phát triển doanh nghiệp bán buôn:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí