Định giá và quản lý sản phẩm trên Handshake

Bạn có thể quản lý sản phẩm, thêm giá sản phẩm và thiết lập chi tiết sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake.

Quản lý sản phẩm trong Handshake

Nếu bạn tạo sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify, sản phẩm sẽ tự động được thêm vào kênh bán hàng Handshake. Bạn có thể điều chỉnh tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về tất cả sản phẩm bạn thêm. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc sản phẩm và sắp xếp sản phẩm theo tiêu đề sản phẩm, giá bán buôn hoặc giá bán lẻ.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Trong kênh bán hàng Handshake, bạn có thể đăng và bỏ đăng sản phẩm lên trung tâm Handshake.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  1. Nhấp vào Sản phẩm. 4. Chọn sản phẩm bạn muốn cập nhật. 5. Trong mục Trạng thái, chọn đăng hoặc hủy đăng sản phẩm. 6. Nhấp vào Lưu.

Sản phẩm có các trạng thái sau trên trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake:

 • Đã đăng - sản phẩm sẵn sàng được cung cấp cho các nhà bán lẻ trong trung tâm Handshake.
 • Đã lên lịch - sản phẩm đã sẵn sàng để đăng. Bạn cần đăng hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake để hiển thị sản phẩm này trên trung tâm Handshake.
 • Đã hủy đăng - chưa điền đầy đủ mọi thông tin cần thiết về sản phẩm hoặc bạn đã xóa sản phẩm khỏi trung tâm Handshake.

Sản phẩm được đăng lên kênh bán hàng Handshake nhưng hết hàng vẫn xuất hiện trên trung tâm Handshake. Nếu bạn không muốn hiển thị sản phẩm hết hàng trên trung tâm Handshake, hãy đặt trạng thái sản phẩm thành Unpublished (Đã hủy đăng) trên kênh bán hàng Handshake.

Mức hàng lưu kho sản phẩm của bạn chỉ được kiểm tra khi nhà bán lẻ muốn thanh toán giỏ hàng tại trung tâm Handshake. Nếu sản phẩm của bạn không có đủ hàng lưu kho, nhà bán lẻ sẽ không thanh toán được.

Ngoài ra, nếu bạn muốn nhà bán lẻ có thể đặt hàng cho các sản phẩm đã đăng hết hàng, hãy bật .Continue selling when out of stock (Tiếp tục bán khi hết hàng) tại phần cài đặt hàng trong kho của sản phẩm trong trang quản trị Shopify của bạn.

Thiết lập chi tiết sản phẩm và thêm giá sản phẩm

Để đăng sản phẩm trên trung tâm Handshake, bạn cần thiết lập giá và thông tin chi tiết sản phẩm. Đánh dấu vào bảng sau để xem lại thông tin chi tiết sản phẩm:

Thông tin chi tiết sản phẩm trên Handshake
Chi tiết sản phẩm Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến và trung tâm Handshake giống nhau. Nếu muốn chỉnh sửa tiêu đề sản phẩm, hãy vào mục Sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Nếu muốn sử dụng tiêu đề khác trên trung tâm Handshake, bạn có thể sao chép sản phẩm trong trang quản trị Shopify, thay đổi tiêu đề và đăng sản phẩm đã sao chép lên kênh bán hàng Handshake.
Mô tả sản phẩm Bạn có thể thiết lập mô tả sản phẩm riêng để chỉ hiển thị trên trung tâm Handshake. Ví dụ: Bạn có thể có một mô tả sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến và mô tả khác trong trung tâm Handshake cho cùng một sản phẩm.
Hình ảnh sản phẩm Bạn có thể thêm hình ảnh sản phẩm khác chỉ hiển thị trên trung tâm Handshake. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng hình ảnh sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến và các hình ảnh sản phẩm khác trên trung tâm Handshake cho cùng một sản phẩm. Nếu bạn thêm hình ảnh sản phẩm mới vào sản phẩm đăng tải trong trang quản trị Shopify, hình ảnh cũng sẽ được đồng bộ với sản phẩm đăng tải trên kênh bán hàng Handshake.
Mẫu mã sản phẩm Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể chọn mẫu mã muốn bán trên trung tâm Handshake. Bạn có thể chọn mẫu mã sau khi chỉ định danh mục sản phẩm và thêm chi tiết về giá cho sản phẩm. Nếu bạn thêm hoặc xóa mẫu mã sản phẩm trong trang quản trị Shopify, mẫu mã này cũng sẽ được thêm hoặc xóa trong mục sản phẩm đăng tải trên kênh bán hàng Handshake.
Danh mục sản phẩm Bạn cần chỉ định danh mục sản phẩm cho mỗi sản phẩm từ danh mục định sẵn trong Handshake. Ví dụ: Nếu bạn bán áo thun nữ, chọn danh mục sản phẩm Apparel & Footwear > Women's Apparel (Hàng may mặc & Giày dép > Hàng may mặc nữ).

Nếu bạn đặt sản phẩm là hết hàng trên kênh bán hàng Handshake trong trang quản trị Shopify, sau đó lại đặt là có hàng thì tất cả chi tiết sản phẩm tùy chỉnh trên Handshake sẽ được thay thế bằng chi tiết sản phẩm trong mục sản phẩm đăng tải trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu bạn có mô tả sản phẩm khác trên kênh bán hàng Handshake, mô tả đó sẽ được thay thế bằng mô tả trong trang quản trị Shopify.

Bạn cần thêm các thông tin chi tiết định giá dưới đây cho từng sản phẩm. Những thông tin chi tiết này được hiển thị bên cạnh sản phẩm khi nhà bán lẻ duyệt xem và mua hàng trên trung tâm Handshake.

Thông tin bắt buộc đối với sản phẩm Handshake
Chi tiết về giá Mô tả
Giá bán buôn Giá mỗi mặt hàng mà nhà bán lẻ sẽ thanh toán nếu họ mua buôn sản phẩm trên trung tâm Handshake. Giá này phải thấp hơn Giá bán lẻ.
Giá bán lẻ Giá đề xuất cho nhà bán lẻ để bán sản phẩm. Giá này phải cao hơn Giá bán buôn.
Số mặt hàng mỗi thùng Số lượng mặt hàng trong mỗi hộp đựng tiêu chuẩn của sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn bán 30 cây nến mỗi hộp, nhà bán lẻ cần mua nến theo bộ 30 cây.
Đơn hàng tối thiểu Số lượng mặt hàng nhỏ nhất mà nhà bán lẻ có thể đặt hàng sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn đặt đơn hàng tối thiểu là 50, nhà bán lẻ cần mua tối thiểu 50 đơn vị sản phẩm của bạn.

Bạn có thể đặt giá và chi tiết sản phẩm riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  1. Nhấp vào Sản phẩm. 4. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. 5. Nhập mô tả sản phẩm vào mục Mô tả. Mô tả sản phẩm này chỉ được sử dụng cho sản phẩm đăng tải trong trung tâm Handshake. 6. Không bắt buộc: Trong mục Phương tiện, quản lý hình ảnh sản phẩm: - Tải lên hình ảnh sản phẩm từ thiết bị của bạn. - Xóa hình ảnh hiện có. - Sắp xếp lại thứ tự hình ảnh. - Thay đổi hình ảnh sản phẩm chính. 7. Trong mục Danh mục, chọn danh mục sản phẩm cho sản phẩm của bạn. 8. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tất cả mẫu mã sản phẩm có cùng thông tin chi tiết về giá, trong mục Định giá, chọn Áp dụng cho tất cả mẫu mã. 9. Với mỗi mẫu mã sản phẩm, nhập Giá bán buôn, Giá bán lẻ, Đơn hàng tối thiểuSố mặt hàng mỗi thùng.10. Nhấp vào Lưu. 11. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy bỏ chọn những mẫu mã bạn không muốn bán trên trung tâm Handshake trong mục KHẢ NĂNG HIỂN THỊ CỦA MẪU MÃ TRÊN HANDSHAKE, rồi nhấp vào Lưu.

Đặt thông tin chi tiết hàng loạt

Khi bạn đặt giá và thông tin chi tiết hàng loạt, giá và thông tin chi tiết sẽ được áp dụng cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm. Nếu muốn thay đổi giá hoặc thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể, tham khảo Đặt thông tin chi tiết riêng lẻ.

Khi chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt, bạn có thể thay đổi danh mục sản phẩm, giá bán buôn, số mặt hàng mỗi thùng và giá trị đơn hàng tối thiểu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  1. Nhấp vào Sản phẩm. 4. Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Chỉnh sửa. 5. Không bắt buộc: Trong mục Danh mục, chọn danh mục cho sản phẩm. 6. Không bắt buộc: Chọn cách thức đặt giá sản phẩm: * Để đặt giá cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm, ví dụ như 10 USD, chọn Giá bán buôn cố định rồi nhập giá. * Để đặt giảm giá theo tỷ lệ phần trăm của giá gốc cho từng sản phẩm, ví dụ như giảm 15% giá gốc, chọn Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm rồi nhập tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: Giả sử bạn chỉnh sửa ba sản phẩm có giá 50 USD, 75 USD và 100 USD. Nếu bạn nhập ưu đãi giảm giá 15%, giá bán buôn sẽ đổi thành 42,50 USD, 63,75 USD và 85 USD. 7. Không bắt buộc: Thêm mọi thông tin chi tiết bổ sung như Số mặt hàng mỗi thùngĐơn hàng tối thiểu. 8. Nhấp vào Xong rồi nhấp vào Lưu.

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể làm nổi bật tối đa bốn sản phẩm trên thẻ đơn vị cung ứng. Sản phẩm nổi bật của bạn được hiển thị khi nhà bán lẻ tìm kiếm đơn vị cung ứng trong danh mục sản phẩm cụ thể trên trung tâm Handshake.

Bạn có thể làm nổi bật sản phẩm từ bộ sưu tập mới, sản phẩm bán chạy nhất hoặc sản phẩm bạn muốn tập trung tiếp thị. Nếu bạn chọn ít hơn bốn sản phẩm để làm nổi bật, sản phẩm được đăng gần nhất của bạn cũng được làm nổi bật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Handshake.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  1. Nhấp vào Sản phẩm. 4. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn làm nổi bật rồi chọn Đánh dấu là nổi bật trong mục Sản phẩm nổi bật. 5. Nhấp vào Lưu.

Sản phẩm nổi bật hiện tại được hiển thị trên trang Sản phẩm trong kênh bán hàng Handshake. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xóa hoặc thay đổi thứ tự sản phẩm nổi bật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí