Thiết lập phí vận chuyển với Handshake

Lưu ý: Handshake sẽ thay đổi từ thư mục sang chợ điện tử hoàn toàn vào Mùa thu năm 2020, tại đây, các nhà bán lẻ và đơn vị cung ứng có thể quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán trực tiếp qua Handshake.

Để chuẩn bị cho việc ra mắt sàn giao dịch hoàn chỉnh của Handshake, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt vận chuyển hiện tại trong Shopify. Trang thanh toán của Handshake sẽ sử dụng cài đặt vận chuyển trong trang quản trị Shopify, vì vậy hãy đảm bảo rằng cài đặt và phí vận chuyển hiện tại sẽ áp dụng được cho đơn hàng bán buôn của bạn.

Nếu các mức phí hiện tại không áp dụng được đối với đơn hàng bán buôn, bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify sao cho hiển thị các mức phí vận chuyển khác nhau đối với khách hàng bán lẻ và bán buôn bằng một trong những phương thức sau:

Cài đặt phí vận chuyển bán buôn bằng phí vận chuyển có điều kiện

Bạn có thể cài đặt sao cho phí vận chuyển bán buôn chỉ xuất hiện đối với đơn hàng đạt giá trị đơn hàng tối thiểu dành cho đơn hàng bán buôn.

Phương thức này có hiệu quả nhất nếu bạn không có đơn hàng bán lẻ nào đạt được giá trị của đơn hàng bán buôn tối thiểu. Chẳng hạn, nếu giá trị đơn hàng bán lẻ tối đa của bạn khoảng 200 USD và giá trị đơn hàng bán buôn tối thiểu là 300 USD. Nếu giá trị đơn hàng bán lẻ và bán buôn trùng lặp, đơn hàng bán lẻ của bạn sẽ có các tùy chọn phí vận chuyển bán buôn khi thanh toán.

Nếu bạn có tính năng miễn phí vận chuyển cho giá trị bán lẻ và đặt giá trị đơn hàng tối đa thành No limit, phương thức này sẽ khiến đơn hàng bán buôn của bạn có tùy chọn miễn phí vận chuyển khi thanh toán. Để phương thức này hoạt động chính xác, bạn cần thay đổi giá trị đơn hàng tối đa cho giá trị bán lẻ thành số tiền cụ thể.

Tạo mức phí có điều kiện

Hoàn tất các bước sau cho từng hồ sơ vận chuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
    1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Manag rates (Quản lý phí). 3. Không bắt buộc: Thay đổi giá trị đơn hàng tối đa cho từng mức miễn phí vận chuyển: 1. Bên cạnh tính năng miễn phí vận chuyển, nhấp vào nút ... > Edit rate (Chỉnh sửa phí). 2. Trong mục Maximum price (Giá tối đa), nhập một giá trị ngay dưới giá trị đơn hàng bán buôn tối thiểu. Ví dụ: Nếu giá trị đơn hàng bán buôn tối thiểu của bạn là 500 USD, nhập 499. 3. Nhấp vào Done (Xong). 4. Đối với mỗi khu vực vận chuyển, tạo phí vận chuyển bán buôn: 1. Nhấp vào Add rate (Thêm phí) 2. Nhập tên phí và giá. 3. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện). 4. Nhấp vào Based on order price (Dựa trên giá đơn hàng). 5. Đặt điều kiện. Đảm bảo rằng Minimum price (Giá tối thiểu) của bạn ít nhất bằng giá trị đơn hàng bán buôn tối thiểu. 5. Nhấp vào Lưu.

Mẫu cài đặt phí vận chuyển có điều kiện

Ví dụ: Giả sử bạn có phí vận chuyển sau dành cho khách hàng bán lẻ:

Phí vận chuyển mẫu dành cho khách hàng bán lẻ
Khoảng giá trị đơn hàng Phí vận chuyển
0 USD - 24,99 USD 5 USD
25,00 USD - 49,99 USD 7 USD
50,00 USD - 99,99 USD 10 USD
Trên 100,00 USD Miễn phí vận chuyển

Giả sử đơn hàng tối đa bạn đã nhận từ khách hàng bán lẻ là 250 USD và đơn hàng bán buôn tối thiểu của bạn được đặt là 400 USD. Bạn có thể điều chỉnh phí vận chuyển thành như sau:

Phí vận chuyển mẫu dành cho khách hàng bán lẻ và bán buôn
Khoảng giá trị đơn hàng Phí vận chuyển Loại khách hàng dự định
0 USD - 24,99 USD 5 USD Khách hàng bán lẻ
25 USD - 49,99 USD 7 USD Khách hàng bán lẻ
50 USD - 99,99 USD 10 USD Khách hàng bán lẻ
100 USD - 399,99 USD Miễn phí vận chuyển Khách hàng bán lẻ
400 USD - 499,99 USD 40 USD Khách hàng bán buôn
500 USD - 749,99 USD 50 USD Khách hàng bán buôn
750 USD - 999,99 USD 75 USD Khách hàng bán buôn
Trên 1000 USD Miễn phí vận chuyển Khách hàng bán buôn

Cài đặt phí vận chuyển bán buôn bằng hồ sơ vận chuyển

Thay vì áp dụng cùng một cài đặt mức phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm và thay đổi phí hiện có dựa trên giá trị đơn hàng, bạn có thể đặt phí vận chuyển cụ thể cho từng sản phẩm bằng hồ sơ vận chuyển. Bằng cách này, tất cả sản phẩm bán buôn của bạn có một bộ quy tắc vận chuyển, còn các sản phẩm bán lẻ của bạn có một bộ quy tắc vận chuyển khác.

Nếu trong trang quản trị Shopify không có phiên bản bán lẻ và bán buôn riêng cho cùng một sản phẩm, trước tiên, bạn cần tạo sản phẩm riêng cho từng loại hình. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sao chép sản phẩm, sau đó thay đổi thông tin chi tiết của sản phẩm đã sao chép thành bán buôn hoặc bán lẻ.

Sau khi có các sản phẩm bán buôn và bán lẻ riêng, bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển mới cho các sản phẩm bán buôn.

Cài đặt phí vận chuyển bán buôn bằng ứng dụng

Một số ứng dụng có thể cung cấp các giải pháp vận chuyển hiệu quả hơn và áp dụng các giải pháp này cho cài đặt vận chuyển trong trang quản trị Shopify. Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify để tìm những ứng dụng có thể phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí