Thiết lập hồ sơ

Trong Handshake, các nhà bán lẻ sẽ thấy hồ sơ của cửa hàng bạn. Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ bằng cách thêm logo và hình ảnh đầu trang cũng như thêm thông tin doanh nghiệp để các nhà bán lẻ có thể tìm hiểu thêm về thương hiệu của bạn và cách liên hệ với bạn. Hồ sơ của bạn hiển thị với tất cả các nhà bán lẻ trên Handshake.com.

Tùy chỉnh hồ sơ đơn vị cung ứng

Hình ảnh đầu trang và logo bạn tải lên phải nhỏ hơn 20 MB và chỉ chấp nhận các tệp PNG hoặc JPG. Kích cỡ đề xuất cho hình ảnh đầu trang là 2048x512 pixel và kích cỡ đề xuất cho logo là 400x240 pixel. Hình ảnh được cắt tự động từ tâm ảnh. Bạn không thể điều chỉnh vị trí của hình ảnh sau khi đã tải lên.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Thêm hình ảnh đầu trang:

  1. Trong Customize (Tùy chỉnh), nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh).
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 3. Thêm logo:

  1. Trong Tùy chỉnh, nhấp vào Upload logo (Tải lên logo).
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem trước giao diện của hồ sơ đơn vị cung ứng đối với nhà bán lẻ trong mục Cuztomization (Nội dung tùy chỉnh).

Thêm thông tin về thương hiệu

Để phân biệt với các doanh nghiệp khác, bạn có thể bổ sung thông tin về thương hiệu của mình vào hồ sơ Handshake. Trong phần mô tả, bạn có thể thêm thông tin về tầm nhìn, mục đích và câu chuyện của thương hiệu. Bạn cũng có thể thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram để nhà bán lẻ tìm và theo dõi bạn trên truyền thông xã hội.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Trong phần Thông tin chi tiết, nhập tên thương hiệu, mô tả và địa chỉ email của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ hiển thị với các nhà bán lẻ đã đăng ký.
 3. Không bắt buộc: Thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí