Tùy chỉnh hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake

Trên trung tâm Handshake, nhà bán lẻ có thể truy cập hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ bằng cách thêm logo, hình ảnh đầu trang và thông tin doanh nghiệp để nhà bán lẻ có thể tìm hiểu thêm về thương hiệu của bạn và cách liên hệ với bạn. Hồ sơ đơn vị cung ứng của bạn sẽ hiển thị với tất cả các nhà bán lẻ trên Handshake.com.

Tùy chỉnh hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake

Hình ảnh và logo đầu trang bạn tải lên sẽ tự động được cắt từ tâm ảnh. Bạn không thể điều chỉnh vị trí của hình ảnh sau khi đã tải lên. Sử dụng các thông số hình ảnh sau để thiết lập hình ảnh và logo đầu trang.

Thông số hình ảnh và logo đầu trang trên Handshake
Loại hình ảnh Kích thước Định dạng Cỡ
Hình ảnh đầu trang 2048 x 512 px PNG hoặc JPG Nhỏ hơn 20 MB
Hình ảnh logo 512 x 512 px PNG hoặc JPG Nhỏ hơn 20 MB

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Thêm hình ảnh đầu trang:

  1. Trong Customize (Tùy chỉnh), nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh).
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 3. Thêm logo:

  1. Trong Tùy chỉnh, nhấp vào Upload logo (Tải lên logo).
  2. Chọn một hình ảnh từ các tệp trong máy tính.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem trước giao diện của hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake đối với nhà bán lẻ trong mục Cuztomization (Nội dung tùy chỉnh).

Thêm thông tin về thương hiệu

Để trở nên khác biệt so với các doanh nghiệp khác, bạn có thể bổ sung thông tin về thương hiệu của mình vào hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake. Trong phần mô tả, bạn có thể thêm thông tin về tầm nhìn, mục đích và câu chuyện của thương hiệu. Bạn cũng có thể thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram để nhà bán lẻ tìm và theo dõi bạn trên truyền thông xã hội.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, vào Handshake > Profile (Hồ sơ).
 2. Trong phần Thông tin chi tiết, nhập tên thương hiệu, mô tả và địa chỉ email của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ hiển thị với các nhà bán lẻ đã đăng ký.
 3. Không bắt buộc: Thêm thông tin chi tiết tài khoản Facebook và Instagram.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí