Miền

Miền là URL hoặc địa chỉ web mà khách hàng truy cập để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Theo mặc định, cửa hàng trực tuyến của bạn có một URL myshopify.com khi bạn đăng ký Shopify. Nếu muốn thay đổi địa chỉ web hiển thị với khách hàng khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng miền tùy chỉnh, ví dụ như www.example.com. Bạn có thể sử dụng miền bạn mua từ Shopify hoặc từ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Sử dụng miền phù hợp với thương hiệu của bạn có thể giúp bạn xây dựng niềm tin vào cửa hàng trực tuyến.

Sau khi thêm miền vào Shopify, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Miền trong trang quản trị Shopify. Nếu sử dụng Kênh bán buôn, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn trong mục Miền trên Kênh bán buôn.

Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus và bạn muốn bán cho khách hàng tại nhiều quốc gia hoặc khu vực thì bạn có thể dùng miền quốc tế để thiết lập miền theo vùng cho mọi quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thị trường mục tiêu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí