Miền

Miền là một địa chỉ URL hay địa chỉ trang web mà khách hàng sử dụng để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn dùng Kênh bán buôn, bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình trong mục Miền trên Kênh bán buôn.

Miền hiển thị khi khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn là miền chính. Theo mặc định, khi bạn đăng ký Shopify, miền chính của bạn sử dụng định dạng your-store-name.myshopify.com. Nếu bạn muốn thay đổi miền khách hàng dùng để truy cập vào cửa hàng của mình thì bạn có thể mua miền tùy chỉnh từ Shopify hoặc từ bất kỳ nhà đăng ký miền bên thứ ba nào. Sau khi thêm miền tùy chỉnh vào Shopify, bạn có thể đặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify trở lên và muốn bán cho khách hàng tại nhiều quốc gia hoặc khu vực, thì bạn có thể dùng miền quốc tế để thiết lập miền theo vùng cho mọi quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thị trường mục tiêu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí