Thiết lập chuyển tiếp email cho miền của bên thứ ba

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com cho khách hàng của mình. Khi khách hàng gửi email đến địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ: john@gmail.com.

Chuyển tiếp thư từ nhà cung cấp miền của bên thứ ba

Một số nhà cung cấp tên miền bên thứ ba có cả dịch vụ lưu trữ email trên miền. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi thêm miền đã có vào Shopify.

Phương pháp chuyển tiếp thư từ miền của bên thứ ba sang địa chỉ email của bạn khác nhau tùy theo từng nhà cung cấp miền và không thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho mỗi nhà cung cấp.

Trong từng trường hợp, mục tiêu của bạn là thư từ miền của bên thứ ba được chuyển tiếp vào dịch vụ lưu trữ email của riêng bạn. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba và dùng trang web của họ để thêm địa chỉ email hoặc sửa bản ghi MX của bạn.
  • Liên hệ nhà cung cấp để được trợ giúp về chuyển tiếp email. Nói với họ rằng bạn cần chuyển tiếp tất cả thư đến địa chỉ email khác (bạn muốn).

Đặt cấu hình cài đặt địa chỉ email người gửi

Nếu sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền tùy chỉnh, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify và bản ghi Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM) vào cài đặt DNS của miền.

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi để xác minh địa chỉ email người gửi của bạn cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được. Thêm bản ghi SPF và DKIM của Shopify vào cài đặt miền để gỡ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email người gửi thay vì store@shopifyemail.com trong trường người gửi. Những thay đổi này có thể tránh trường hợp email của bạn bị gắn cờ là thư rác hoặc không thể gửi đi.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Thêm bản ghi SPF của Shopify và DKIM vào miền bên thứ ba

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông điệp email được gửi đến khách hàng bằng cách thêm bản ghi SPF của Shopify và DKIM vào miền của bên thứ ba. Nếu bạn cần trợ giúp để sửa đổi bản ghi CNAME, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

  • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
  • email người gửi là địa chỉ email bạn sử dụng để liên lạc với khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào General (Tổng quát).

  2. Trong mục Chi tiết về cửa hàng, nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh trường Email người gửi.

  3. Trên trang Email người gửi, nhấp vào Authenticate (Xác thực).

  4. Làm theo hướng dẫn để nhập bản ghi CNAME mới vào trình quản lý miền của bên thứ ba.

Có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất thay đổi. Sau khi thay đổi miền có hiệu lực, trạng thái miền của bạn sẽ Đã xác thực.

Nếu xác minh miền không thành công, hãy xác minh rằng bản ghi DNS bạn nhập vào trình quản lý miền bên thứ ba khớp với bản ghi được cung cấp trong trang quản trị Shopify.

Khi nhà cung cấp bên thứ ba không có dịch vụ lưu trữ email

Nếu dịch vụ lưu trữ email không đi kèm khi bạn mua miền từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Các dịch vụ sau đây là hai ví dụ về dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

Khi nhà cung cấp dịch vụ email của bạn không tương thích với tính năng chuyển tiếp email

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí