Thiết lập chuyển tiếp email cho miền của bên thứ ba

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com cho khách hàng của mình. Khi khách hàng gửi email đến địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ: john@gmail.com.

Chuyển tiếp thư từ nhà cung cấp miền của bên thứ ba

Một số nhà cung cấp tên miền bên thứ ba có cả dịch vụ lưu trữ email trên miền. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi thêm miền đã có vào Shopify.

Phương pháp chuyển tiếp thư từ miền của bên thứ ba sang địa chỉ email của bạn khác nhau tùy theo từng nhà cung cấp miền và không thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho mỗi nhà cung cấp.

Trong từng trường hợp, mục tiêu của bạn là thư từ miền của bên thứ ba được chuyển tiếp vào dịch vụ lưu trữ email của riêng bạn. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba và dùng trang web của họ để thêm địa chỉ email hoặc sửa bản ghi MX của bạn.
 • Liên hệ nhà cung cấp để được trợ giúp về chuyển tiếp email. Nói với họ rằng bạn cần chuyển tiếp tất cả thư đến địa chỉ email khác (bạn muốn).

Đặt cấu hình cài đặt địa chỉ email người gửi

Nếu sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền tùy chỉnh, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify vào cài đặt DNS của miền.

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi để xác minh địa chỉ email người gửi của bạn cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được. Việc thêm bản ghi SPF của Shopify vào cài đặt miền của bạn sẽ gỡ bỏ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email người gửi thay vì store@shopifyemail.com trong trường người gửi. Những thay đổi này có thể tránh trường hợp email của bạn bị gắn cờ là thư rác hoặc không thể gửi đi.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào miền bên thứ ba

Để xác minh địa chỉ email người gửi, bạn cần thêm bản ghi SPF của Shopify vào bản ghi TXT trong cài đặt miền tùy chỉnh. Bản ghi SPF của Shopify cần trỏ đến v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

Nếu máy chủ lưu trữ miền của bạn đã có bản ghi SPF hoặc bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba để gửi email từ miền tùy chỉnh, hãy kết hợp tất cả các bản ghi SPF của bạn. Để kết hợp nhiều bản ghi SPF, hãy thêm mỗi bản ghi vào giữa v=spf1~all. Ví dụ: Đây là các bản ghi SPF kết hợp cho một số nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email phổ biến:

 • Google Workspace: v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all
 • Zendesk: v=spf1 include:shops.shopify.com include:mail.zendesk.com ~all
 • Zoho Mail: v=spf1 include:shops.shopify.com include:zoho.com ~all

Hãy cân nhắc những yêu cầu sau khi thêm bản ghi SPF vào máy chủ lưu trữ miền của bạn:

 • Bạn có thể có nhiều loại bản ghi TXT trên miền, nhưng chỉ có một bản ghi SPF kết hợp.
 • Bạn cần thêm bản ghi SPF cho mọi nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email bạn dùng để gửi email từ miền của bạn.
 • Bạn có thể kết hợp tối đa mười bản ghi SPF.
 • Bản ghi SPF giới hạn ở 255 ký tự.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

 2. Tìm cài đặt DNS của bạn, vùng quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.

 3. Tìm bản ghi TXT của miền. Bản ghi này có thể hiển thị bên cạnh bản ghi CNAME và MX.

 4. Thêm bản ghi SPF của Shopify vào bản ghi TXT của bạn: v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

- Trong trường Type (Loại) hoặc Record Type (Loại bản ghi), nhập hoặc chọn TXT record (Bản ghi TXT). - Trong trường Name (Tên), Host (Máy chủ) hoặc Alias (Bí danh), nhập @ hoặc để trống. - Trong trường Points to (Trỏ đến), nhập bản ghi SPF của Shopify v=spf1 include:shops.shopify.com ~all. Nếu máy chủ lưu trữ miền của bạn đã có bản ghi SPF hoặc bạn muốn thêm bản ghi SPF của nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email, hãy thêm cả hai bản ghi vào giữa v=spf1~all.

 1. Lưu thay đổi bằng cách nhấp vào Lưu, Save Zone File (Lưu tệp vùng), Add Record (Thêm bản ghi) hoặc tương tự.

Sau khi bạn cập nhật bản ghi SPF, có thể mất đến 48 giờ để thay đổi có hiệu lực.

Bản ghi SPF và lỗi gửi đi

Khách hàng của bạn vẫn nhận được thông báo tự động qua email kể cả khi bạn không cập nhật cài đặt máy chủ theo địa chỉ khách hàng. Vì thông báo tự động qua email sử dụng bản ghi SPF của Shopify để xác minh địa chỉ email người gửi nên sẽ giúp những email này không bị gắn cờ thư rác hoặc tránh gặp sự cố trong quá trình gửi.

Nếu bạn gặp lỗi khi gửi email, hãy đảm bảo đã thêm bản ghi SPF của Shopify và bản ghi SPF của tất cả các nhà cung cấp máy chủ lưu trữ email vào cài đặt miền.

Khi nhà cung cấp bên thứ ba không có dịch vụ lưu trữ email

Nếu dịch vụ lưu trữ email không đi kèm khi bạn mua miền từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Các dịch vụ sau đây là hai ví dụ về dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

Khi nhà cung cấp dịch vụ email của bạn không tương thích với tính năng chuyển tiếp email

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí