Chuyển miền

Khi chuyển miền sang Shopify, bạn sẽ quản lý trực tiếp tất cả các cài đặt miền trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt miền, tạo miền phụ, thanh toán miền và gia hạn miền trên trang Miền.

Cân nhắc việc chuyển miền sang Shopify

Trước khi chuyển miền sang Shopify, bạn hãy cân nhắc những yêu cầu sau:

 • Bạn cần đăng ký miền trước đó hơn 60 ngày.
 • Miền của bạn phải đủ điều kiện chuyển. Hầu hết các miền đều có thể chuyển sang Shopify, nhưng một số miền, ví dụ các miền .ca, không đủ điều kiện.
 • Để hoàn tất quá trình chuyển, bạn cần đợi tối đa 20 ngày sau khi bắt đầu chuyển.
 • Bạn phải thanh toán để đăng ký miền trong 12 tháng. 12 tháng sẽ được thêm vào ngày hết hạn hiện tại của miền.
 • Bạn cần có quyền truy cập vào tài khoản gốc từ nhà cung cấp tên miền và tài khoản email mà bạn sử dụng để đăng nhập.
 • Để tránh bỏ lỡ email xác nhận trong quá trình chuyển, đảm bảo địa chỉ email của bạn không thuộc miền mà bạn muốn chuyển. Ví dụ: Nếu bạn muốn chuyển miền johns-apparel.com, hãy tránh sử dụng địa chỉ email info@johns-apparel.com.
 • Để hoàn tất quá trình chuyển, bạn cần theo dõi và phản hồi lại email xác nhận.
 • Bạn cần sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba có tính năng chuyển tiếp email từ Shopify. Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email nhưng có cung cấp tài khoản chuyển tiếp email không giới hạn.

Bước 1: Kiểm tra chính sách chuyển miền của nhà cung cấp miền

Hầu hết các nhà cung cấp đều hỗ trợ chuyển miền. Trước khi bắt đầu quá trình chuyển miền, hãy kiểm tra chính sách chuyển miền của nhà cung cấp miền.

Cách dễ nhất để tìm chính sách chuyển miền của nhà cung cấp tên miền là tìm trong trung tâm trợ giúp của nhà cung cấp đó với nội dung transfer domain. Dưới đây là chính sách chuyển miền của một số nhà cung cấp tên miền phổ biến:

Bước 2: Kết nối miền với Shopify

Để tránh gặp sự cố gián đoạn dịch vụ, hãy kết nối miền của bạn tới Shopify trước khi bắt đầu chuyển. Nếu bạn không kết nối miền của mình trước khi chuyển, khách truy cập vào miền của bạn có thể gặp lỗi kết nối trong quá trình chuyển.

Bước 3: Chuẩn bị miền để chuyển

Để có thể chuyển miền sang Shopify, bạn cần chuẩn bị miền để chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp miền của bên thứ ba.
 2. Hãy xác nhận địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn đã được cập nhật và không thuộc miền mà bạn muốn chuyển. Trong quá trình chuyển miền, bạn cần phản hồi email nhận được tại tài khoản này. Nếu địa chỉ email hiện tại của bạn đang kết nối với miền, địa chỉ này sẽ bị vô hiệu hóa trong quá trình chuyển miền.
 3. Mở khóa miền mà bạn muốn chuyển. Thông thường, mở khóa miền bao gồm tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Unlock (Mở khóa). Một số nhà cung cấp tên miền yêu cầu bạn phải đồng ý với lựa chọn này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.
 4. Lấy mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp. Thông thường, việc lấy mã ủy quyền chuyển bao gồm tìm cài đặt cho miền bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Transfer this domain (Chuyển miền này) hoặc Transfer out (Chuyển ra).

Bước 4: Chuyển miền

Để có thể chuyển miền, miền của bạn phải được mở khóa và bạn cần có mã ủy quyền chuyển. Nếu bạn chưa có mã ủy quyền chuyển, hãy nhớ làm theo tất cả các bước để chuẩn bị miền để chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền).
 3. Nhập miền mà bạn muốn chuyển sang Shopify. Không thêm www. vào đầu miền.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhấp vào Verify domain (Xác minh miền).
 6. Tùy thuộc vào thông báo sẽ hiển thị, hãy làm theo một trong các thao tác sau: - Nếu thông báo ĐÃ MỞ KHÓA MIỀN hiển thị thì miền đã sẵn sàng để chuyển. Hãy nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục.

 7. Trong hộp thoại Mã xác minh, hãy nhập mã ủy quyền hoặc mã EPP mà nhà cung cấp tên miền gửi cho bạn.

 8. Nhấp vào Next (Tiếp).

 9. Nhấp vào Buy and transfer (Mua và chuyển).

 10. Kiểm tra tài khoản email liên kết với miền của bạn. Tùy theo nhà cung cấp tên miền, bạn có thể nhạn được email yêu cầu xác nhận những thay đổi này. Nội dung email có thể khác nhưng bạn cần phê duyệt thao tác chuyển miền bằng cách nhấp vào liên kết như Xác nhận chuyển hoặc Phê duyệt chuyển.

Sau khi bạn phê duyệt chuyển miền, sẽ mất tới 20 ngày để quá trình chuyển hoàn tất. Bạn sẽ nhận được một email từ Shopify xác nhận rằng miền của bạn đã được chuyển.

Câu hỏi thường gặp

Miền của tôi có chuyển được không?

Hầu hết các miền đều có thể chuyển sang Shopify. Một số miền, ví dụ như các .ca miền, không đủ điều kiện. Hoàn tất các bước sau để tìm hiểu xem miền của bạn có đủ điều kiện chuyển hay không:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Trên trang Connect existing domain (Kết nối miền đã có), nhấp vào transfer in your domain (chuyển trong miền của bạn).
 4. Trong hộp thoại Transfer domain (Chuyển miền), nhập miền mà bạn muốn chuyển sang Shopify. Không thêm www. vào đầu miền.
 5. Nhấp vào Next (Tiếp).

Nếu miền không đủ điều kiện chuyển, sẽ có một biểu ngữ nêu rõ rằng phần mở rộng miền của bạn hiện không được hỗ trợ.

Tại sao tôi gặp lỗi không tìm thấy miền?

Bạn chỉ có thể chuyển miền mà bạn sở hữu. Nếu bạn không sở hữu miền muốn chuyển và miền đó có thể đăng ký được, bạn có thể mua miền đó. Nếu bạn sở hữu miền, hãy chắc chắn bạn đã nhập đúng tên miền và không thêm www. vào đầu miền.

Tôi mở khóa miền bằng cách nào?

Trước khi bạn có thể chuyển miền sang Shopify, bạn cần mở khóa miền thông qua nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Thông thường, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba, tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp unlock (mở khóa). Một số nhà cung cấp tên miền yêu cầu bạn phải đồng ý với lựa chọn này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.

Quá trình mở khóa miền khác nhau phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn gặp sự cố khi mở khóa miền, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Tôi lấy mã ủy quyền bằng cách nào?

Trước khi bạn chuyển miền sang Shopify, bạn cần lấy mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Thông thường, để làm như vậy, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba, tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Transfer this domain (Chuyển miền này) hoặc Transfer out (Chuyển đi).

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận mã ủy quyền chuyển miền, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Tôi nhận được email về tùy chọn đồng ý sử dụng dữ liệu. Email này có ý nghĩa gì?

Sau khi chuyển miền xong, bạn sẽ nhận được email với dòng tiêu đề Set your data use consent preferences. Email này sẽ chứa liên kết chuyển bạn đến Cài đặt mức độ đồng ý sử dụng dữ liệu của Tucow Inc's. Tucows là công ty mẹ của OpenSRS, đây là dịch vụ mà Shopify sử dụng để bán lại miền cho thương nhân. Bạn không nhất thiết phải đồng ý cho họ sử dụng dữ liệu của bạn và bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Miền của tôi tiếp tục hoạt động như thế nào trong quá trình chuyển?

Có. Miền của bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong quá trình chuyển. Ví dụ: Nếu miền của bạn đã kết nối với cửa hàng Shopify và giờ bạn chuyển miền sang Shopify, khách hàng sẽ không nhận ra sự khác biệt khi truy cập cửa hàng trực tuyến sử dụng tên miền của bạn.

Làm sao tôi biết khi nào việc chuyển miền có hiệu lực?

Bạn sẽ nhận được email thông báo về việc miền của bạn đã được chuyển đổi thành công hay chưa. Quá trình này có thể mất tới 20 ngày kể từ khi bạn bắt đầu chuyển. Nếu chuyển miền không thành công, bạn sẽ được hoàn phí gia hạn hợp đồng 1 năm.

Sau khi chuyển miền, tôi có cần sử dụng nhà cung cấp miền gốc vào việc gì nữa không?

Không. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển, bạn không cần sử dụng dịch vụ miền của bên thứ ba mà ban đầu bạn đã mua miền. Toàn bộ việc quản lý miền được thực hiện qua trang Miềncủa trang quản trị Shopify.

Khi chuyển miền sang Shopify, tôi vẫn được sử dụng dịch vụ lưu trữ email với nhà cung cấp miền bên thứ ba phải không?

Không. Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email trong dịch vụ miền, nhưng có cung cấp tài khoản chuyển tiếp email không giới hạn cho tên miền của bạn. Nếu nhà cung cấp tên miền bên thứ ba của bạn có dịch vụ lưu trữ email trên miền, dịch vụ này sẽ không chuyển được sang Shopify. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp email đến dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba sau khi chuyển miền sang Shopify. Nếu bạn muốn giữ dịch vụ lưu trữ email hiện có, hãy cân nhắc kết nối miền của bên thứ ba với Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí