Quản lý miền trong Shopify

Bạn quản lý mọi cài đặt miền trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify.

Xóa miền của bên thứ ba

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Trong mục Third-party domains (Miền của bên thứ ba), chọn miền bạn muốn xóa.
 3. Tùy thuộc vào gói tài khoản của bạn, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau: - Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Basic Shopify, nhấp vào Remove (Xóa).

  • Nếu tài khoản của bạn sử dụng gói Shopify hoặc cao hơn, nhấp vào Manage (Quản lý) > Remove (Xóa).
 4. Nhấp vào Remove (Xóa) để xác nhận bạn muốn xóa và ngắt kết nối miền này.

Nếu muốn dùng lại tên miền đã xóa cho cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm tên miền đó trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn có kế hoạch đóng cửa hàng và chuyển miền sang nền tảng mới, hãy lưu ý rằng chính sách Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) của Shopify vẫn có hiệu lực trên miền của bạn trong vòng 90 ngày kể từ khi bạn đóng cửa hàng. Chính sách này giúp đảm bảo an toàn cho thông tin về doanh nghiệp và khách hàng của bạn.

Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng khác sử dụng HTTPS thì bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào.

Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng không sử dụng HTTPS thì trong 90 ngày tiếp theo, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong trình duyệt khi có người cố gắng truy cập vào miền của bạn. Thông báo lỗi có thể nói rằng trang web không đáng tin cậy hoặc chứng chỉ không hợp lệ. Hãy chờ đến khi thời hạn 90 ngày kết thúc hoặc cân nhắc việc chuyển miền sang nền tảng hỗ trợ HTTPS.

Xóa miền do Shopify quản lý

Nếu bạn không còn muốn miền do Shopify quản lý liên kết với cửa hàng Shopify của mình, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để gỡ bỏ miền này. Sau khi xóa hoặc ngắt kết nối miền do Shopify quản lý, bạn không thể quản lý cài đặt miền này trên trang quản trị Shopify.

Không thể xóa hay thay đổi URL .myshopify.com của bạn vì bạn sử dụng URL .myshopify.com để đăng nhập vào cửa hàng và định danh tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ. Nếu muốn thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng của bạn thì bạn có thể đặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Chuyển hướng miền

Nếu bạn có nhiều miền tùy chỉnh cho cửa hàng, hãy xác minh rằng tất cả các miền tùy chỉnh đã liên kết với cửa hàng của bạn đều chuyển hướng đến miền chính. Nếu bạn không chuyển hướng miền tùy chỉnh đến miền chính, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang web của bạn dưới dạng nội dung trùng lặp. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tìm thấy và SEOcủa bạn.

Nếu tài khoản của bạn đang sử dụng gói Shopify trở lên và có nhiều miền tùy chỉnh cho cửa hàng, bạn có thể chuyển hướng các miền đó đến miền chính hoặc sử dụng những miền này để nhắm mục tiêu đến quốc gia hoặc khu vực riêng bằng miền quốc tế.

Nếu đang sử dụng gói Basic Shopify, bạn không thể sử dụng miền quốc tế. Hãy đảm bảo mọi miền tùy chỉnh đều chuyển hướng đến miền chính.

Chú ý: Nếu bất kỳ ứng dụng nào của bạn phụ thuộc vào các miền này không chuyển hướng đến miền chính của bạn, hãy nói với nhà phát triển ứng dụng trước khi thực hiện thay đổi.

Chuyển hướng miền đối với gói Shopify hoặc cao hơn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh miền bạn muốn chuyển hướng.
 3. Chọn Redirect to Primary domain (Chuyển hướng đến miền chính).

Chuyển hướng miền đối với gói Basic Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Miền.
 2. Trong mục Miền chính, nhấp vào Enable redirections (Bật chuyển hướng).
 3. Nhấp vào Enable redirections (Bật chuyển hướng).

URL Myshopify.com

Bạn không thể thay đổi URL .myshopify.com vì bạn sử dụng URL .myshopify.com để đăng nhập vào cửa hàng và định danh tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn muốn thay đổi miền sẽ hiển thị với khách hàng khi họ truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn, hãy đặt miền tùy chỉnh làm miền chính. Sau khi bạn đặt tên miền tùy chỉnh, URL .myshopify.com vẫn hiển thị trong thanh địa chỉ khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí