Chỉnh sửa cài đặt và chuyển miền Shopify

Trên trang Miền trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem và chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền hoặc chuyển miền sang cửa hàng hoặc nhà cung cấp tên miền khác.

Xem hoặc chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền

Bạn có thể xem và chỉnh sửa cài đặt DNS sau trong mục Miền của trang quản trị Shopify:

 • Bản ghi A
 • Bản ghi CNAME
 • Bản ghi MX
 • Bản ghi TXT
 • Bản ghi AAAA
 • Bản ghi SRV

Bản ghi A và bản ghi CNAME cho miền của bạn tự động được đặt thành bản ghi miền mặc định của Shopify. Nếu bạn muốn thêm bản ghi MX, TXT, SRV hay AAAA, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt DNS cho cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể cần chỉnh sửa những bản ghi này nếu bạn thiết lập dịch vụ email bên thứ ba trên miền, nếu bạn muốn trỏ miền phụ đến một trang web khác hoặc nếu bạn cần xác minh miền với dịch vụ bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Nhấp vào Cài đặt DNS.

 3. Nếu muốn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt DNS sau đây:

- Để thêm bản ghi mới, nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh), chọn loại bản ghi, rồi nhập và xác nhận chi tiết. - Để thay đổi bản ghi hiện tại, nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh bản ghi, rồi nhập và xác nhận chi tiết. - Để xóa bản ghi, nhấp vào Actions (Thao tác) > Remove (Xóa), rồi nhấp lại vào Remove (Xóa) để xác nhận.

Đặt lại cài đặt DNS

Bạn có thể đặt lại cài đặt DNS về cấu hình mặc định của Shopify. Thao tác này sẽ xóa hết bản ghi của bạn, ngoại trừ bản ghi A và DNS của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn đặt lại.

 2. Nhấp vào Cài đặt DNS.

 3. Trong mục Advanced settings (Cài đặt nâng cao), nhấp vào Reset DNS settings (Đặt lại cài đặt DNS).

 4. Nhấp vào Confirm (Xác nhận) để đặt lại cài đặt DNS.

Chuyển miền Shopify của bạn sang cửa hàng Shopify khác

Bạn có thể chuyển miền Shopify chính từ một cửa hàng sang cửa hàng Shopify khác trong trang Domains (Miền). Chuyển tiếp email và bản ghi DNS sẽ chuyển cùng với miền. Bạn phải là chủ cửa hàng thì mới có quyền chuyển miền Shopify. Tìm hiểu thêm về quyền nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify có sử dụng miền mà bạn muốn chuyển.
 1. Nhấp vào Manage (Quản lý) để mở cài đặt cho miền bạn muốn chuyển.

 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền).

 3. Nhấp vào Transfer to another Shopify store (Chuyển sang cửa hàng Shopify khác).

 4. Xác nhận rằng Email liên hệ của cửa hàng của bạn đã cập nhật trong Cài đặt > Cài đặt chung rồi nhấp vào Gửi liên kết chuyển. Bạn sẽ nhận được email chứa liên kết chuyển.

 5. Khi bạn nhận được email, hãy nhấp vào liên kết chuyển trong nội dung email.

 6. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify mà bạn muốn chuyển miền.

Chuyển miền sẽ hoàn thành trong vòng 24 giờ.

Chuyển miền Shopify của bạn khỏi Shopify

Để chuyển miền sang máy chủ lưu trữ miền khác, bạn phải mở khóa miền Shopify và cung cấp cho máy chủ lưu trữ mới mã ủy quyền miền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn chuyển.

 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền) > Transfer to another provider (Chuyển sang nhà cung cấp khác).

 3. Xem lại thông tin và nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 4. Mã ủy quyền miền hiển thị trên trang thông tin miền của bạn. Cung cấp mã này cho nhà cung cấp mới của bạn để xác nhận chuyển.

 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Cancel transfer (Hủy đợt chuyển) nếu bạn muốn hủy chuyển miền.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không hoàn tất quá trình chuyển trong vòng 30 ngày, miền của bạn sẽ lại bị khóa.

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)

Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) là cơ chế bảo mật web nhằm đảm bảo các trình duyệt chỉ kết nối với cửa hàng trực tuyến của bạn thông qua kết nối HTTPS an toàn. Việc sử dụng kết nối an toàn giúp ngăn chặn một số hình thức tấn công mạng nhất định, đồng thời giúp đảm bảo an toàn dữ liệu cho bạn và khách hàng. Cơ chế HSTS luôn hoạt động trên miền của bạn với điều kiện miền đó kết nối với cửa hàng Shopify.

Nếu bạn xóa miền hoặc hoàn toàn rời khỏi Shopify, chính sách HSTS của Shopify vẫn có hiệu lực trên miền trong 90 ngày tiếp theo. Nếu chuyển miền sang nền tảng khác sử dụng HTTPS, bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ quy trình nào.

Nếu bạn chuyển miền sang nền tảng không sử dụng HTTPS thì trong 90 ngày tiếp theo, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong trình duyệt khi có bất cứ ai cố truy cập miền của bạn. Thông báo lỗi có thể nói rằng trang web không đáng tin cậy hoặc chứng chỉ không hợp lệ. Trong trường hợp đó, bạn có thể thực hiện một trong những việc sau:

 • Chờ đến khi hết thời hạn 90 ngày.
 • Chuyển miền sang nền tảng cung cấp chứng chỉ TLS mới.
 • Mua chứng chỉ TLS từ tổ chức phát hành chứng chỉ.

Nếu bạn có thắc mắc về HSTS, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí