Thử nghiệm nút thanh toán nhanh

Loại nút thanh toán nhanh mà khách hàng nhìn thấy phụ thuộc vào những yếu tố sau:

  • cài đặt thanh toán của bạn
  • trình duyệt của khách hàng
  • thiết bị của khách hàng.
  • lịch sử thanh toán cá nhân của khách hàng

Bạn có thể thử nghiệm nút thanh toán nhanh để xem tất cả các dạng thức mà khách hàng có thể nhìn thấy. Trước khi thử nghiệm, hãy nhớ thêm nút thanh toán nhanh vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào View your store (Xem cửa hàng).
  2. Để thử nghiệm nút trên trang sản phẩm, bạn truy cập vào trang sản phẩm. Để thử nghiệm nút trên mục sản phẩm nổi bật, bạn ở lại trang chủ.
  3. Trên thanh địa chỉ của trình duyệt, thêm một trong những chuỗi sau vào cuối URL hiện tại, rồi nhấn Enter để tải lại trang:

- Amazon Pay - ?shopify-debug=true&show=Amazon - Apple Pay (chỉ Safari) - ?shopify-debug=true&show=ApplePay - Google Pay - ?shopify-debug=true&show=Google - PayPal - ?shopify-debug=true&show=PayPal - Venmo - ?shopify-debug=true&show=Venmo - Không thương hiệu - ?shopify-debug=true&show=checkout

Ví dụ: URL để thử nghiệm nút thanh toán nhanh cho Amazon Pay có thể giống như sau: https://mystore.myshopify.com/products/myproduct?shopify-debug=true&show=Amazon

  1. Lặp lại để kiểm tra nút thanh toán nhanh cho các phương thức thanh toán khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí