Trở lại phiên bản cũ hơn của chủ đề

Nếu đã thay đổi tệp chủ đề và cần khôi phục các tệp, bạn có thể khôi phục từng tệp .liquid về ngày giờ trước khi thực hiện thay đổi.

  1. Dưới đầu trang Mẫu, nhấp vào một trong các tệp .liquid bạn đã chỉnh sửa gần đây.

    mở tệp liquid

  2. Nhấp vào Phiên bản cũ bên cạnh tên tệp .liquid

    phiên bản cũ

  3. Nhấp vào menu thả xuống để chọn một phiên bản cũ. Nhấp vào một dấu ngày tháng sẽ khôi phục mã về phiên bản đã lưu đó.

    ví dụ về khôi phục

  4. (không bắt buộc) Nhấp vào Xem trước và xem lỗi đã được sửa chưa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí