Miền

Miền là một địa chỉ URL, hay địa chỉ trang web, mà khách hàng sử dụng để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn dùng kênh bán buôn, bạn có thể quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình trên trang Miền trong kênh đó.

Miền chính là miền mà khách hàng nhìn thấy khi truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Theo mặc định, miền chính là miền myshopify dạng your-store-name.myshopify.com. Bạn sử dụng miền myshopify để đăng nhập vào cửa hàng và chứng thực tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn không thể thay đổi miền myshopify nhưng có thể mua miền tùy chỉnh hoặc dùng miền tùy chỉnh đã có.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bạn sẽ luôn thấy miền myshopify trên thanh địa chỉ, bất kể bạn có miền tùy chỉnh hay không.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí