Miền

Miền là một địa chỉ URL hay địa chỉ trang web mà khách hàng sử dụng để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn dùng Kênh bán buôn, bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình trong mục Miền trên Kênh bán buôn.

Miền chính của bạn là miền hiển thị khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn đang dùng gói Shopify trở lên và sử dụng miền quốc tế, có thể miền khác sẽ hiển thị, tùy thuộc vào vị trí của khách hàng và cách bạn thiết lập miền quốc tế.

Miền chính mặc định là miền myshopify của bạn. Miền myshopify sử dụng định dạng your-store-name.myshopify.com. Bạn sử dụng miền myshopify để đăng nhập vào cửa hàng và nhận diện tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn không thể thay đổi miền myshopify nhưng có thể mua miền tùy chỉnh hoặc dùng miền tùy chỉnh đã có.

Lưu ý: Miền myshopify luôn hiển thị trên thanh địa chỉ khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bất kể bạn có miền tùy chỉnh hay không.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí