Thêm miền vào Shopify

Khi bạn mua miền thông qua Shopify, miền đó được tự động định cấu hình để hoạt động với miền chính của bạn. Theo mặc định, miền chính có dạng examplestore.myshopify.com. Nếu muốn có URL tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, chẳng hạn như www.example.com, bạn có thể thêm một URL cho cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm miền tùy chỉnh vào Shopify theo hai cách:

  • Nếu chưa sở hữu miền tùy chỉnh nào, bạn có thể mua miền từ Shopify.
  • Nếu đã sở hữu miền tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng miền bạn đã sở hữu bằng cách kết nối miền đó với cửa hàng trực tuyến hoặc chuyển quyền quản lý miền cho Shopify.

Ngoài miền examplestore.myshopify.com, cửa hàng có thể thêm tối đa 10 miền hoặc miền phụ. Mỗi miền được Shopify cấp chứng chỉ SSL miễn phí. Các cửa hàng Plus có thể thêm miền hoặc miền phụ không giới hạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí