Thiết lập chuyển tiếp email cho miền của bên thứ ba

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn chuyển email từ miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com cho khách hàng của mình. Khi khách hàng gửi email đến địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ: john@gmail.com.

Lưu ý: Nếu bạn mua miền qua Shopify, quy trình thiết lập chuyển tiếp email sẽ khác.

Chuyển tiếp thư từ nhà cung cấp miền của bên thứ ba

Một số nhà cung cấp tên miền bên thứ ba có cả dịch vụ lưu trữ email trên miền. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi thêm miền đã có vào Shopify.

Phương pháp chuyển tiếp thư từ miền của bên thứ ba sang địa chỉ email của bạn khác nhau tùy theo từng nhà cung cấp miền và không thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho mỗi nhà cung cấp.

Trong từng trường hợp, mục tiêu của bạn là thư từ miền của bên thứ ba được chuyển tiếp vào dịch vụ lưu trữ email của riêng bạn. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba và dùng trang web của họ để thêm địa chỉ email hoặc sửa bản ghi MX của bạn.
  • Liên hệ nhà cung cấp để được trợ giúp về chuyển tiếp email. Nói với họ rằng bạn cần chuyển tiếp tất cả thư đến địa chỉ email khác (bạn muốn).

Đặt cấu hình cài đặt địa chỉ email người gửi

Nếu sử dụng địa chỉ email được liên kết với miền tùy chỉnh, bạn cần thêm bản ghi Khung chính sách người gửi (SPF) của Shopify vào cài đặt DNS của miền.

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi để xác minh địa chỉ email người gửi đối với các email thông báo tự động mà khách hàng của bạn nhận được. Việc thêm bản ghi SPF của Shopify vào cài đặt miền của bạn sẽ gỡ bỏ ghi chú qua shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email người gửi thay vì store@shopifyemail.com trong trường người gửi. Những thay đổi này có thể tránh trường hợp email của bạn bị gắn cờ là thư rác hoặc không thể gửi đi.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ email người gửi và Shopify Email.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào miền bên thứ ba

Để xác minh địa chỉ email người gửi, bạn cần thêm bản ghi SPF của Shopify vào bản ghi TXT trong cài đặt miền tùy chỉnh. Bản ghi SPF của Shopify cần trỏ đến v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

Nếu máy chủ lưu trữ miền của bạn đã có bản ghi SPF, hãy thêm bản ghi SPF vào trước ~all. Ví dụ: bản ghi SPF cho Google Workspace là v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

  2. Tìm TXT record của miền. Thường bạn sẽ tìm thấy thông tin này bên cạnh CNAME recordMX record.

  3. Thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT của bạn: v=spf1 include:shops.shopify.com ~all.

  4. Lưu thay đổi.

Sau khi bạn cập nhật bản ghi SPF, có thể mất đến 48 giờ để thay đổi có hiệu lực.

Bản ghi SPF và lỗi gửi đi

Nếu bạn không cập nhật cài đặt máy chủ lưu trữ địa chỉ khách hàng, khách hàng vẫn nhận được email thông báo tự động từ cửa hàng của bạn. Vì thông báo tự động qua email sử dụng bản ghi SPF của Shopify để xác minh địa chỉ email người gửi nên sẽ ngăn những email này bị gắn cờ là thư rác hoặc không được gửi đi.

Trong phần lớn trường hợp, lỗi gửi thư your message could not be delivered to one or more recipients không có nghĩa là khách hàng không nhận được email từ cửa hàng của bạn. Thay vào đó, những lỗi này có nghĩa là bạn đang gửi email từ cửa hàng có địa chỉ store@shopifyemail.com thay vì địa chỉ email người gửi của bạn.

Khi nhà cung cấp bên thứ ba không có dịch vụ lưu trữ email

Nếu dịch vụ lưu trữ email không đi kèm khi bạn mua miền từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Các dịch vụ sau đây là hai ví dụ về dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

Lưu ý: Nếu bạn chọn một trong những dịch vụ lưu trữ email này, bạn có thể phải định cấu hình bản ghi MX bằng nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể truy cập vào cài đặt email của bên thứ ba, ngay cả khi bạn cho phép.

Khi nhà cung cấp dịch vụ email của bạn không tương thích với tính năng chuyển tiếp email

Một số nhà cung cấp email như Yahoo và AOL thực thi chính sách Xác thực thư, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền (DMARC), chính sách này ngăn Shopify gửi email bằng tên miền của các nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp email thực thi chính sách DMARC, bạn cần thay đổi địa chỉ email dành cho khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí