Thiết lập chuyển tiếp email cho miền của bên thứ ba

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn bạn chuyển email từ tên miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com cho khách hàng của mình. Khi khách hàng gửi email bằng địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ: john@gmail.com.

Chuyển tiếp thư từ nhà cung cấp miền của bên thứ ba

Một số nhà cung cấp miền của bên thứ ba có cả dịch vụ lưu trữ email trên miền. Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp email từ miền đó sau khi đã thêm miền đã có vào Shopify.

Phương pháp chuyển tiếp thư từ miền của bên thứ ba sang địa chỉ email của bạn khác nhau tùy theo từng nhà cung cấp miền và không thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho mỗi nhà cung cấp.

Trong từng trường hợp, mục tiêu của bạn là thư từ miền của bên thứ ba được chuyển tiếp vào dịch vụ lưu trữ email của riêng bạn. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba và dùng trang web của họ để thêm địa chỉ email hoặc sửa bản ghi MX của bạn.
  • Liên hệ nhà cung cấp để được trợ giúp về chuyển tiếp email. Nói với họ rằng bạn cần chuyển tiếp mọi thư đến địa chỉ email khác (bạn muốn).

Khi nhà cung cấp bên thứ ba không có dịch vụ lưu trữ email

Nếu dịch vụ lưu trữ email không đi kèm khi bạn mua miền từ nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Các tùy chọn gồm:

  • Zoho — Zoho Mail cung cấp tài khoản email cho miền tùy chỉnh của bạn, với các gói trả phí có sẵn. Zoho Mail có thể kết nối với Ứng dụng Zoho Business.

  • G Suite — Google Apps for Work kết nối nền tảng Gmail với email cho miền tùy chỉnh của bạn với giá 116.000-238.000 VND mỗi người dùng một tháng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của họ.

Lưu ý: Chọn một trong các tùy chọn này nghĩa là bạn có thể phải định cấu hình bản ghi MX với nhà cung cấp miền của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí