Chuyển miền

Khi bạn chuyển miền, hoạt động quản lý miền sẽ chuyển sang Shopify, nghĩa là bạn cần điều chỉnh cài đặt miền, thanh toán cho miền và gia hạn miền trực tiếp trong trang quản trị Shopify. Shopify không cung cấp tài khoản email trong dịch vụ miền, nhưng cung cấp không giới hạn tài khoản chuyển tiếp email cho tên miền của bạn.

Để chuyển miền sang Shopify, bạn cần đăng ký miền được hơn 60 ngày và có quyền truy cập vào tài khoản nhà cung cấp miền gốc của bạn.

Lưu ý: Để chuyển miền, bạn cần theo dõi và phản hồi các email xác nhận quan trọng và đợi tối đa 20 ngày kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi quá trình chuyển kết thúc. Bạn cũng phải trả tiền để đăng ký miền một năm nữa. Ví dụ: Nếu bạn vẫn còn 3 tháng trước khi miền hết hạn và sau đó, bạn chuyển miền sang Shopify, bạn sẽ phải đăng ký thêm 12 tháng nữa ngoài 3 tháng đó. Nghĩa là bạn sẽ không cần gia hạn miền trong 15 tháng tới.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về chuyển miền khỏi Shopify, xem phần.Cài đặt nâng cao: chuyển miền Shopify khỏi Shopify.

Bước 1: Kiểm tra chính sách chuyển miền của nhà cung cấp miền

Hầu hết các nhà cung cấp đều hỗ trợ chuyển miền. Trước khi bắt đầu quá trình chuyển miền, hãy kiểm tra chính sách chuyển miền của nhà cung cấp miền.

Cách dễ nhất để tìm chính sách này là tìm trong trung tâm trợ giúp của nhà cung cấp miền với nội dung transfer domain. Đây là những chính sách chuyển miền của các nhà cung cấp miền phổ biến:

Bước 2: Chuẩn bị miền để chuyển

Trước khi chuyển miền sang Shopify, bạn cần chuẩn bị miền để chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp miền của bên thứ ba.
 2. Xác nhận email liên kết với tài khoản của bạn được cập nhật liên tục. Trong quá trình chuyển miền, tài khoản này sẽ nhận được các email mà bạn cần trả lời. Nếu địa chỉ email hiện tại của bạn được kết nối với miền, địa chỉ đó sẽ bị vô hiệu quá trong quá trình chuyển.
 3. Mở khóa miền mà bạn muốn chuyển. Thông thường, mở khóa bao gồm tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Unlock (Mở khóa). Một số nhà cung cấp miền yêu cầu bạn phải đồng ý với lựa chọn này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.
 4. Lấy mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp. Thông thường, việc này bao gồm tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Transfer this domain (Chuyển miền này) hoặc Transfer out (Chuyển đi).

Lưu ý: Mỗi nhà cung cấp miền của bên thứ ba lại có quá trình chuẩn bị chuyển miền khác nhau. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị miền để chuyển, hãy liên hệ với nhà cung cấp miền của bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Bước 3: Chuyển miền

Trước khi chuyển miền, miền của bạn phải được mở khóa và bạn cần có mã ủy quyền chuyển. Nếu bạn chưa có mã ủy quyền chuyển miền, hãy làm theo các bước trong Chuẩn bị miền để chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Từ trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền).
 3. Nhập miền mà bạn muốn chuyển sang Shopify. Không thêm www. vào đầu miền.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhấp vào Verify domain (Xác minh miền).
 6. Nếu miền đã sẵn sàng để chuyển, bạn sẽ thấy DOMAIN UNLOCKED (MIỀN ĐÃ MỞ KHÓA). Nhấp vào Next (Tiếp) để tiếp tục. Nếu bạn thấy DOMAIN LOCKED (MIỀN ĐÃ BỊ KHÓA), hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị miền để chuyển.
 7. Trong ô Verification code (Mã xác minh), nhập mã ủy quyền hoặc mã EPP mà nhà cung cấp miền gửi cho bạn.
 8. Nhấp vào Next (Tiếp).
 9. Nhấp vào Buy and transfer (Mua và chuyển).
 10. Kiểm tra tài khoản email liên kết với miền của bạn. Tùy theo nhà cung cấp miền, bạn có thể nhận được email yêu cầu xác nhận những thay đổi này. Nội dung email có thể khác nhưng bạn cần phê duyệt thao tác chuyển miền bằng cách nhấp vào liên kết Xác nhận chuyển hoặc Phê duyệt chuyển.

Sau khi bạn đồng ý chuyển miền, sẽ mất tới 20 ngày để quá trình chuyển hoàn tất. Bạn sẽ nhận được một email từ Shopify xác nhận rằng miền của bạn đã được chuyển.

Lưu ý: Khi bạn chuyển miền sang Shopify, bản ghi A và bản ghi CNAME được đặt thành bản ghi miền mặc định của Shopify. Nếu có bản ghi bổ sung trên miền trước khi chuyển, bạn cần thêm những bản ghi này vào mục Domains (Miền) của trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể cần thêm bản ghi MX để kết nối lại miền với dịch vụ lưu trữ email.

Câu hỏi thường gặp

 • Miền của tôi có chuyển được không?
 • Tại sao tôi gặp lỗi "Không tìm thấy miền"?
 • Tôi mở khóa miền bằng cách nào?
 • Tôi lấy mã ủy quyền bằng cách nào?
 • Tôi nhận được email về tùy chọn đồng ý sử dụng dữ liệu. Email này có ý nghĩa gì?
 • Miền của tôi tiếp tục hoạt động như thế nào trong quá trình chuyển?
 • Làm sao tôi biết khi nào việc chuyển miền có hiệu lực?
 • Sau khi chuyển miền, tôi có cần sử dụng nhà cung cấp miền gốc vào việc gì nữa không?

Miền của tôi có chuyển được không?

Hầu hết các miền có thể chuyển sang Shopify. Một vài miền, như miền.ca, không chuyển được. Để biết miền của bạn có chuyển được không, nhập miền bạn muốn chuyển vào hộp văn bản Transfer domain (Chuyển miền) và nhấp vào Next (Tiếp). Nếu miền không chuyển được, bạn sẽ thấy biểu ngữ cho biết phần mở rộng miền hiện không được hỗ trợ.

Tại sao tôi gặp lỗi "Không tìm thấy miền"?

Bạn chỉ có thể chuyển miền mà bạn sở hữu. Nếu bạn chưa sở hữu miền nào, bạn có thể mua miền. Nếu bạn đã sở hữu miền, hãy chắc chắn bạn nhập đúng tên miền và không thêm www. vào phần đầu.

Tôi mở khóa miền bằng cách nào?

Trước khi bạn có thể chuyển miền sang Shopify, bạn cần mở khóa miền thông qua nhà cung cấp miền bên thứ ba. Thường thì, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp miền bên thứ ba, tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp mở khóa. Một số nhà cung cấp miền yêu cầu bạn phải đồng ý với lựa chọn này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.

Quá trình mở khóa miền khác nhau phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn gặp sự cố khi mở khóa miền, hãy liên hệ nhà cung cấp miền bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Tôi lấy mã ủy quyền bằng cách nào?

Trước khi bạn chuyển miền sang Shopify, bạn cần lấy mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp miền bên thứ ba. Thông thường, để làm như vậy, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp miền bên thứ ba, tìm cài đặt cho miền mà bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Transfer this domain (Chuyển miền này) hoặc Transfer out (Chuyển đi).

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận mã ủy quyền chuyển miền, hãy liên hệ nhà cung cấp miền bên thứ ba. Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền của bên thứ ba cho bạn được, ngay cả khi bạn cho phép.

Tôi nhận được email về tùy chọn đồng ý sử dụng dữ liệu. Email này có ý nghĩa gì?

Sau khi chuyển miền xong, bạn sẽ nhận được email với dòng tiêu đề Set your data use consent preferences. Email này sẽ chuyển bạn đến Cài đặt mức độ đồng ý sử dụng dữ liệu của Tucow Inc's. Tucows là công ty mẹ của OpenSRS, đây là dịch vụ mà Shopify sử dụng để bán lại miền cho thương nhân. Bạn không nhất thiết phải đồng ý cho họ sử dụng dữ liệu của bạn và khi đã đồng ý, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Miền của tôi tiếp tục hoạt động như thế nào trong quá trình chuyển?

Miền của bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong quá trình chuyển. Ví dụ: Nếu miền của bạn từng kết nối với Shopify và giờ bạn chuyển miền sang Shopify, khách hàng sẽ không nhận ra sự khác biệt khi xem trang web sử dụng tên miền của bạn.

Làm sao tôi biết khi nào việc chuyển miền có hiệu lực?

Bạn sẽ nhận được email thông báo về việc miền của bạn đã được chuyển đổi thành công hay chưa. Quá trình này có thể mất tới 20 ngày kể từ khi bạn bắt đầu chuyển. Nếu chuyển miền không thành công, bạn sẽ được hoàn phí gia hạn hợp đồng 1 năm.

Sau khi chuyển miền, tôi có cần sử dụng nhà cung cấp miền gốc vào việc gì nữa không?

Không. Sau khi hoàn tất chuyển miền, bạn sẽ không cần phải dùng dịch vụ của bên thứ ba mà lúc đầu bạn mua miền qua đó nữa. Mọi thao tác quản lý miền sẽ được thực hiện trong trang Domains (Miền) trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí