Chỉnh sửa cài đặt và chuyển miền Shopify

Trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem và chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền hoặc chuyển miền sang cửa hàng hoặc nhà cung cấp miền khác.

Xem hoặc chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền

Bạn có thể xem và chỉnh sửa cài đặt DNS sau đây từ mục Domains (Miền) của Shopify:

 • Bản ghi A
 • Bản ghi CNAME
 • Bản ghi MX
 • Bản ghi TXT
 • Bản ghi AAAA
 • Bản ghi SRV

Bản ghi A và bản ghi CNAME cho miền của bạn do Shopify đặt tự động. Nếu bạn muốn thêm bản ghi MX, TXT, SRV hay AAAA, bạn phải chỉnh sửa cài đặt DNS cho cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể cần chỉnh sửa những bản ghi này nếu bạn thiết lập dịch vụ email bên thứ ba trên miền, nếu bạn muốn trỏ miền con đến một trang web khác hoặc nếu bạn cần xác minh miền với dịch vụ bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Nhấp vào Cài đặt DNS.

 3. Nếu muốn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt DNS sau đây:

 • Để thêm bản ghi mới, nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh), chọn loại bản ghi, rồi nhập và xác nhận chi tiết.
 • Để thay đổi bản ghi hiện tại, nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh bản ghi, rồi nhập và xác nhận chi tiết.
 • Để xóa bản ghi, nhấp vào Actions (Thao tác) > Remove (Xóa), rồi nhấp lại vào Remove (Xóa) để xác nhận.

Đặt lại cài đặt DNS

Bạn có thể đặt lại cài đặt DNS về cấu hình mặc định của Shopify. Thao tác này sẽ xóa hết bản ghi của bạn, ngoại trừ bản ghi A và DNS của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn đặt lại.

 2. Nhấp vào Cài đặt DNS.

 3. Trong mục Advanced settings (Cài đặt nâng cao), nhấp vào Reset DNS settings (Đặt lại cài đặt DNS).

 4. Nhấp vào Confirm (Xác nhận) để đặt lại cài đặt DNS.

Chuyển miền Shopify của bạn sang cửa hàng Shopify khác

Bạn có thể chuyển miền Shopify chính từ một cửa hàng sang cửa hàng Shopify khác trong trang Domains (Miền). Chuyển tiếp email và bản ghi DNS sẽ chuyển cùng với miền. Bạn phải là chủ cửa hàng thì mới có quyền chuyển miền Shopify. Tìm hiểu thêm về quyền nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify có sử dụng miền mà bạn muốn chuyển.
 1. Nhấp vào Manage (Quản lý) để mở cài đặt cho miền bạn muốn chuyển.

 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền).

 3. Nhấp vào Transfer to another Shopify store (Chuyển sang cửa hàng Shopify khác).

 4. Xác nhận rằng thông tin nhà đăng ký của bạn đã cập nhật và địa chỉ email đi kèm là chính xác, rồi nhấp vào Send transfer link (Gửi liên kết chuyển). Bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết chuyển.

 5. Khi bạn nhận được email, hãy nhấp vào liên kết chuyển trong nội dung email.

 6. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify mà bạn muốn chuyển miền.

Lưu ý: Để chuyển miền thành công, chủ cửa hàng phải đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng Shopify từ liên kết chuyển trong email. Nếu bạn chuyển nhượng miền cho một chủ cửa hàng khác, hãy chuyển tiếp email cho chủ cửa hàng đó để họ đăng nhập vào Shopify.

Chuyển miền sẽ hoàn thành trong vòng 24 giờ.

Chuyển miền Shopify của bạn khỏi Shopify

Lưu ý: Bạn không thể chuyển miền khỏi Shopify trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua.

Để chuyển miền sang máy chủ lưu trữ miền khác, bạn phải mở khóa miền Shopify và cung cấp cho máy chủ lưu trữ mới mã ủy quyền miền.

Lưu ý: Nếu miền của bạn có phần mở rộng .co.uk, .eu hoặc .be, bạn không tự chuyển được mà cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn chuyển.

 2. Nhấp vào Transfer domain (Chuyển miền) > Transfer to another provider (Chuyển sang nhà cung cấp khác) ở đầu trang.

 3. Xem lại thông tin và nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 4. Mã ủy quyền miền sẽ xuất hiện trên trang thông tin miền của bạn. Bạn sẽ cung cấp mã này cho nhà cung cấp mới để xác nhận chuyển.

 5. Nhấp vào Cancel transfer (Hủy quá trình chuyển) nếu bạn muốn hủy chuyển miền.

Miền của bạn sẽ bị khóa lần nữa nếu bạn không hoàn thành chuyển trong vòng 30 ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí