Miền quốc tế

Miền hoặc miền phụ theo vùng là URL của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Những loại miền này còn được gọi là miền quốc tế. Bạn có thể sử dụng miền quốc tế để hiển thị cửa hàng trực tuyến bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của các quốc gia hoặc khu vực nhất định. Bạn có thể sử dụng miền quốc tế với cả miền do Shopify quản lý và miền của bên thứ ba. Để sử dụng miền quốc tế, bạn phải đang sử dụng gói Shopify trở lên.

Bạn có thể cùng sử dụng miền và miền phụ cấp cao nhất khi tạo miền riêng cho quốc gia hoặc khu vực. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng your-shop-name.com tại Hoa Kỳ để cửa hàng trực tuyến hiển thị bằng tiếng Anh và hiển thị giá bằng USD. Tại Pháp, bạn có thể sử dụng your-shop-name.fr hoặc fr.your-shop-name.com để cửa hàng trực tuyến hiển thị bằng tiếng Pháp và hiển thị giá bằng EUR. Miền quốc tế giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm bản địa hóa và hỗ trợ bán hàng trên thị trường quốc tế.

Có thể có những hạn chế hoặc yêu cầu đối với các quốc gia hoặc vùng cụ thể khi bạn sử dụng miền cấp cao nhất mua từ Shopify. Ví dụ: Để sử dụng miền .ca cho Canada, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu về cư trú và đăng ký kinh doanh. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, bạn có thể sử dụng miền phụ hoặc mua miền cấp cao nhất từ nhà cung cấp tên miền bên thứ bakết nối với Shopify.

Lưu ý: Cửa hàng dùng gói Shopify Lite hoặc gói Basic Shopify không thể sử dụng miền quốc tế.

Yêu cầu khi thiết lập miền quốc tế

Cân nhắc những điều sau khi thiết lập miền quốc tế:

 • Để sử dụng tên miền quốc tế, bạn phải đang sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus.
 • Để tạo miền quốc tế cho cửa hàng, bạn cần thêm và kết nối miền cho mọi quốc gia và vùng mà bạn muốn cung cấp trải nghiệm mua sắm bản địa hóa.
 • Các miền hoặc miền phụ phải dành riêng cho một quốc gia hoặc khu vực, ví dụ như johnsapparel.de dành cho Đức. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng miền tùy chỉnh. Bạn không thể sử dụng miền mặc định myshopify.com.
 • Miền phụ phải sử dụng mã quốc gia có hai chữ cái. Ví dụ: Nếu bạn đang bán hàng tại Hoa Kỳ qua johnsapparel.com và muốn mở rộng sang Úc, hãy sử dụng au.johnsapparel.com.
 • Để sử dụng miền quốc tế, bạn phải sử dụng Shopify Payments để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.
 • Nếu sử dụng miền quốc tế để bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần sử dụng ứng dụng dịch được hỗ trợ.

Thiết lập miền quốc tế

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Domains (Miền).
 2. Bên cạnh miền hoặc miền phụ bạn muốn tùy chỉnh, nhấp vào Manage (Quản lý).
 3. Đối với miền không phải miền chính, chọn Don't redirect to the primary domain (Không chuyển hướng đến miền chính) để xem tùy chọn quản lý miền.
 4. Chọn ngôn ngữ và quốc gia hoặc vùng mà bạn muốn liên kết với miền cụ thể đó.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập nhắm mục tiêu quốc tế trong Google Search Console

Nhắm mục tiêu quốc tế, còn được gọi là nhắm mục tiêu theo vị trí, cho phép bạn hiển thị phiên bản chính xác của cửa hàng bạn với khách hàng địa phương tại một quốc gia hoặc vùng cụ thể. Ví dụ: Nếu chỉ bán hàng cho khách hàng ở Hoa Kỳ, bạn có thể đặt quốc gia nhận hàng cho cửa hàng là Hoa Kỳ. Bạn có thể đặt quốc gia hoặc khu vực nhận hàng cho từng miền hoặc miền phụ của cửa hàng trong Google Search Console.

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify trở lên và sử dụng các miền quốc tế để bán cho nhiều quốc gia hoặc vùng, hãy xác minh từng miền của bạn trong Google Search Console. Để đặt quốc gia nhận hàng cho mỗi cửa hàng trong Google Search Console, vào Legacy tools and reports (Công cụ và báo cáo cũ) > International targeting (Nhắm mục tiêu quốc tế). Để biết cách thiết lập nhắm mục tiêu quốc tế trong Google Search Console, tham khảo Trợ giúp về Google Search Console.

Lưu ý: Nếu bạn chưa xác minh miền của mình hoặc gửi sơ đồ trang web cho Google Search Console, hãy hoàn tất các bước sau trước khi thiết lập nhắm mục tiêu quốc tế.

CHTG về miền quốc tế

Tôi có cần mua miền theo vùng cho mọi quốc gia hoặc khu vực không?

Không, bạn có thể sử dụng miền phụ trên miền chính của từng quốc gia hoặc vùng. Ví dụ: Nếu miền chính của bạn là your-store-name.com, bạn có thể thiết lập miền cho Canada là ca.your-store-name.com hoặc mua và sử dụng miền your-store-name.ca.

Miền quốc tế ảnh hưởng như thế nào tới kết quả SEO?

Thẻ Hreflang và sơ đồ trang web được thiết lập tự động cho từng miền. Những phần tử này cho phép công cụ tìm kiếm trả về kết quả tìm kiếm bằng các miền dành riêng cho quốc gia hoặc vùng của người mua. Gửi sơ đồ trang web cho mỗi miền quốc tế bạn thiết lập.

Khách hàng của tôi có được chuyển hướng tự động đến đúng miền riêng cho quốc gia hoặc khu vực không?

Không, Shopify không tự động chuyển hướng khách hàng đến miền riêng cho quốc gia hoặc vùng của họ dựa trên địa chỉ IP vì có thể gây ra lỗi SEO. Tham khảo Đề xuất của Google để biết thêm thông tin.

Khách hàng của tôi có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ và các đơn vị tiền tệ nếu không thích thiết đặt mặc định không?

Có. Để khách hàng có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ, bạn cần thêm ngôn ngữ và hộp chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề. Chủ đề của bạn có thể tích hợp sẵn hộp chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ. Nếu sử dụng ứng dụng Geolocation của Shopify, bạn có thể thêm hộp chọn và các đề xuất dựa trên địa chỉ IP cho khách hàng.

Tôi có thể chỉ định nhiều quốc gia hoặc khu vực và đơn vị tiền tệ cho một miền không?

Không, bạn chỉ có thể chỉ định một quốc gia hoặc khu vực và đơn vị tiền tệ cho từng miền. Nếu một quốc gia hoặc khu vực đã được chỉ định cho một miền, bạn không thể chỉ định quốc gia hoặc khu vực đó cho miền khác.

Tôi có nên thêm tất cả ngôn ngữ vào miền không?

Không, chỉ tạo miền cho các ngôn ngữ mà bạn cho rằng khách hàng cốt lõi của mình sẽ sử dụng. Thêm quá nhiều ngôn ngữ không liên quan đến miền có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng SEO của bạn.

Tại sao cửa hàng của tôi chỉ xuất hiện bằng một ngôn ngữ sau khi tôi thêm miền và chỉ định ngôn ngữ cho miền?

Bạn cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ để dịch nội dung của cửa hàng cùng với tính năng nhiều ngôn ngữ của Shopify. Miền quốc tế sẽ không dịch nội dung của bạn.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí