Gia hạn miền Shopify

Nếu bạn đã mua miền qua Shopify, bạn có thể gia hạn tự động gói đăng ký miền trong trang quản trị Shopify. Điều này sẽ đảm bảo quyền sở hữu của bạn không hết hạn.

Theo mặc định, thông tin và email của chủ cửa hàng Shopify được sử dụng để mua và gia hạn miền. Đảm bảo email của bạn đã cập nhật để bạn nhận được thông báo về gói đăng ký miền.

Bật tính năng gia hạn miền tự động

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn gia hạn tự động:

    Nhấp vào tên miền

Lưu ý: Bạn chỉ cần gia hạn miền gốc. Tất cả các miền phụ sẽ tự động gia hạn cùng miền gốc.

  1. Trong mục Auto-renew (Gia hạn tự động), chọn hộp Auto-renew this domain every year (Tự động gia hạn miền này hàng năm):

Tự động gia hạn miền này hàng năm

Từ giờ trở đi, miền của bạn sẽ gia hạn tự động vào ngày hiển thị.

Lưu ý: Hóa đơn miền không bao gồm trong phí gói đăng ký hàng tháng. Bạn sẽ bị tính phí gia hạn miền riêng.

Tắt tính năng gia hạn miền tự động

Nếu không muốn gói đăng ký miền tự động gia hạn, bạn có thể tắt tính năng này trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào tên miền:

    Nhấp vào tên miền

  2. Trong mục Auto-renew (Gia hạn tự động), bỏ chọn Auto-renew this domain every year (Tự động gia hạn miền này hàng năm):

    Bỏ chọn tự động gia hạn miền này hàng năm

Tắt gia hạn tự động cho miền .de miền

Nếu mua miền .de qua Shopify trước ngày 23 tháng 9 năm 2019, bạn không thể dừng tính năng gia hạn tự động miền này trong trang quản trị Shopify. Miền này tiếp tục gia hạn tự động trừ khi bạn hoàn thành Biểu mẫu Xóa/Chấm dứt dùng miền. Gửi email biểu mẫu đã điền đầy đủ cho đội ngũ hỗ trợ tại Đức của Shopify theo địa chỉ hilfe@shopify.com, họ sẽ thay mặt bạn gửi biểu mẫu đến OpenSRS. Biểu mẫu này phải được gửi ít nhất 5 ngày trước ngày gia hạn đã lên lịch của miền.

Miền .de bất kỳ mua qua Shopify sau ngày 23 tháng 9 năm 2019 không cần thực hiện quy trình này. Với những miền này, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng gia hạn tự động trong mục Domains (Miền) của trang quản trị như đã nêu ở trên.

Gia hạn miền hết hạn

Nếu không bật tính năng gia hạn tự động cho miền, bạn cần gia hạn miền theo cách thủ công để tránh hết hạn miền.

Nếu gói đăng ký miền hết hạn, bạn có 40 ngày để liên hệ bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu muốn gia hạn. Bạn không thể tự gia hạn miền đã hết hạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí