Xử lý vấn đề

Nếu bạn cần trợ giúp với miền, kiểm tra xem câu hỏi của bạn có trong Câu hỏi thường gặp dưới đây hay không. Nếu câu hỏi của bạn chưa được trả lời trong trang này và nếu bạn mua miền thông qua Shopify, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Shopify để yêu cầu trợ giúp liên quan đến miền.

Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể giúp bạn với những miền bạn mua của nhà cung cấp bên thứ ba, như GoDaddy. Để được trợ giúp kết nối miền của bên thứ ba với Shopify, liên hệ nhà cung cấp miền và cung cấp cho họ thông tin sau.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ IP của Shopify là gì?

Địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65. Nếu bạn đang thiết lập một miền đã có, bạn cần cài đặt bản ghi A theo địa chỉ IP của Shopify.

Tôi chuyển miền của mình ra khỏi Shopify bằng cách nào?

Nếu bạn mua miền qua Shopify và muốn rời khỏi Shopify, bạn sẽ phải chuyển miền khỏi trang quản trị Shopify trước khi sử dụng miền đó với máy chủ khác.

Tôi có thể đổi miền myshopify.com của mình hay không?

Không, miền .myshopify.com là URL đóng vai trò là giá trị nhận dạng duy nhất của cửa hàng và không thể thay đổi hay xóa bỏ. Khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn bằng URL này trừ khi bạn có tên miền tùy chỉnh. Nếu muốn có URL tùy chỉnh cho cửa hàng Shopify, ví dụ như www.example.com, bạn có thể thêm một URL tùy chỉnh cho cửa hàng trực tuyến bằng cách mua miền tùy chỉnh.

Tại sao không có hướng dẫn cho nhà cung cấp của tôi?

Chúng tôi đã soạn ra hướng dẫn cho những nhà cung cấp bên thứ ba phổ biến nhất. Nếu nhà cung cấp của bạn không được liệt kê trong đó, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt chung hoặc liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp miền của bên thứ ba để được trợ giúp.

Tôi có thể dùng hơn hai tên miền cho cửa hàng của mình hay không?

Có, bạn có thể dùng tới 10 miền cho cửa hàng Shopify của bạn.

Tại sao trang của tôi chưa được chuyển hướng đến miền tùy chỉnh của tôi?

Có thể mất tới 48 tiếng để miền của bạn đi vào hoạt động. Nếu đã hơn 72 tiếng, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Shopify có cung cấp địa chỉ email cho miền tùy chỉnh của tôi không?

Không, Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email. Tuy nhiên nếu bạn mua tên miền từ Shopify, bạn có thể thiết lập không giới hạn số lượng địa chỉ email chuyển tiếp (ví dụ: info@cuahangthoitrangduy.com) miễn phí.

Tôi có thể đổi tên thư mục con không, ví dụ như /products?

Thư mục con là một phần của trang web chính. Thư mục này được định nghĩa bằng dấu / ở cuối tên miền, ví dụ: www.example.com/pricing, trong đó, /pricing là thư mục con. Ví dụ về thư mục con trên cửa hàng trực tuyến là /collections, /products và /pages.

Bạn không chỉnh sửa được tên của thư mục con. Dù bạn dùng miền gì, tên thư mục con sẽ vẫn giữ nguyên.

Tôi có cần thay đổi số TTL trong cài đặt DNS của mình không?

Khi bạn kết nối một miền tới Shopify bạn có thể thấy số TTL trong cài đặt DNS. Bạn không cần thay đổi số này. Hãy dùng cài đặt mặc định.

Nhận trợ giúp liên quan đến miền của bên thứ ba

Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể giúp bạn với những miền bạn mua của nhà cung cấp bên thứ ba, như GoDaddy. Để được trợ giúp kết nối miền của bên thứ ba với Shopify, hãy liên hệ nhà cung cấp miền và thông báo với họ rằng:

  • bạn muốn miền gốc (bản ghi A) của mình trỏ đến địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65
  • bạn muốn miền con (bản ghi CNAME) của mình trỏ đến miền do Shopify lưu trữ là shops.myshopify.com.

Nếu bạn muốn thiết lập chuyển tiếp email, bạn cũng có thể nói với nhà cung cấp bên thứ ba rằng bạn muốn dùng chương trình email cho máy khách của họ (nếu có) và cần định cấu hình MX records.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí