Thuật ngữ miền

Miền hay tên miền là địa chỉ (hay URL) mà mọi người dùng để truy cập trang web của bạn trên internet. Tên miền xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt web bạn sử dụng (ví dụ: Chrome, Firefox, Internet Explorer hay Safari).

Theo mặc định, tên miền chính hay URL .myshopify.com có dạng your-store-name.myshopify.com. URL .myshopify.com được dùng để đăng nhập vào cửa hàng.

Mặc dù không thay đổi được URL .myshopify.com của mình, bạn có thể mua tên miền tùy chỉnh qua Shopify hoặc từ nhà đăng ký miền bên thứ ba bất kỳ, sau đó đặt làm miền chính.

Khi mua miền, bạn có thể chọn miền gốc và tạo miền con cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Để giúp bạn tìm hiểu một số thuật ngữ, chúng tôi đã cung cấp định nghĩa về các thuật ngữ phổ biến về miền.

Bản ghi

Bản ghi địa chỉ là cài đặt DNS có chức năng kiểm tra xem tên miền có địa chỉ IP cụ thể có được liên kết với DNS đó hay không. Trong trường hợp này, bạn cần Bản ghi địa chỉ trỏ đến địa chỉ IP của Shopify.

Thuật ngữ khác: Bản ghi địa chỉ, bản ghi máy chủ

Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME là cài đặt DNS trỏ tên miền phụ của bạn sang tên miền khác. Trong trường hợp này, bạn cần bản ghi CNAME trỏ đến miền được lưu trữ trên Shopify bằng cách sử dụng shops.myshopify.com Copy .

Thuật ngữ khác: Bản ghi tài nguyên CNAME, Alias

DNS

Hệ thống tên miền (Domain Name Systems - DNS) là cơ sở dữ liệu tên miền. Mỗi tên miền có mục DNS riêng. Hệ thống này tổ chức tên miền và chuyển từ chữ (ví dụ: shopify.com) thành số (ví dụ: địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65). Mục đích là để truy cập mà không cần phải ghi nhớ địa chỉ IP của trang web. Thông thường, quy trình này diễn ra một cách nhanh chóng trong nền nhưng khi kết nối miền của mình với cửa hàng Shopify, bạn có thể sẽ phải thay đổi cài đặt DNS của mình.

Thuật ngữ khác: Bản ghi DNS, cài đặt DNS, bản ghi nguồn tài nguyên, vùng tệp DNS

Tên miền

Tên miền là địa chỉ mà mọi người sử dụng để truy cập trang web của bạn trên mạng Internet. Tên này xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt web và được liên kết với một địa chỉ IP cụ thể.

Thuật ngữ khác: miền

Nhà cung cấp miền

Nhà cung cấp miền là công ty đăng ký tên miền cho bạn. Thông thường, bạn mua miền theo gói đăng ký và trả phí định kỳ cho nhà cung cấp miền để duy trì tên miền.

Thuật ngữ khác: công ty đăng ký tên miền, công ty lưu trữ miền

Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email là dịch vụ giúp bạn bạn chuyển email từ tên miền tùy chỉnh đến tài khoản email hiện có của Gmail, Outlook, Yahoo hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: Nếu sở hữu tên miền johns-apparel.com, bạn có thể tạo email info@johns-apparel.com cho khách hàng của mình. Khi khách hàng gửi email bằng địa chỉ info@johns-apparel.com, thư của họ sẽ được chuyển tiếp đến tài khoản cá nhân hiện tại của bạn, ví dụ: john@gmail.com.

ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) là tổ chức điều hành và quản lý DNS (Domain Name Systems - Hệ thống tên miền) và các giao thức khác trên Internet.

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một dãy số đơn nhất chỉ định vị trí của máy tính hoặc thiết bị trên Internet để phân biệt máy tính hoặc thiết bị này với máy tính hoặc thiết bị khác. Một máy tính phải có địa chỉ IP thì mới giao tiếp được với máy tính khác trên mạng Internet.

Địa chỉ IP của Shopify là 23.227.38.65

Thuật ngữ khác: Địa chỉ giao thức Internet

Bản ghi MX

Bản ghi MX là cài đặt DNS trỏ tên miền đến máy chủ thư và dùng để xử lý email thông qua miền tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể thiết lập nhiều bản ghi MX và thêm địa chỉ email dự phòng nếu muốn đảm bảo rằng email vẫn sẽ đến được với bạn nếu máy chủ email chính ngừng hoạt động.

Thuật ngữ khác: Bản ghi Mail Exchange, bản ghi Mail eXchanger, bản ghi máy chủ thư

Tên miền chính

Trong Shopify, tên miền chính là tên miền mà khách hàng nhìn thấy trên thanh địa chỉ khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng tên miền gốc hoặc tên miền phụ làm tên miền chính nhưng chỉ có thể có một tên miền chính.

Tên miền gốc

Tên miền gốc là tên miền mà bạn mua từ nhà cung cấp tên miền. Tên miền này không có tiền tố, ví dụ như www., nhưng có phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (top-level domain - TLD), ví dụ như .com, .org hoặc .net. Ví dụ về tên miền gốc là shopify.com.

Thuật ngữ khác: tên miền cơ sở, tên miền cấp cao nhất và tên miền cấp hai

Chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL là giao thức bảo mật có chức năng tạo ra kết nối an toàn giữa máy chủ và trình duyệt để bảo mật thông tin của bạn và khách hàng của bạn. Trong Shopify, bạn có thể kích hoạt chứng chỉ SSL để mã hóa nội dung của cửa hàng trực tuyến và đăng một cách an toàn bằng cách sử dụng HTTPS thay vì HTTP. Khi kích hoạt SSL, biểu tượng ổ khóa SSL sẽ xuất hiện bên cạnh URL của cửa hàng trực tuyến của bạn trên thanh địa chỉ.

Thuật ngữ khác: Secure Sockets Layer (Lớp cổng bảo mật)

Thư mục con

Thư mục con là một phần của trang web chính của bạn. Thư mục này được định nghĩa bằng dấu / ở cuối tên miền, ví dụ: shopify.com/pricing, trong đó, /pricing là thư mục con. Thư mục con khác với tên miền phụ vì thư mục con được sử dụng chủ yếu để sắp xếp trang web của bạn còn tên miền phụ có thể đưa bạn đến trang web hoàn toàn khác. Ví dụ về thư mục con trong cửa hàng trực tuyến của bạn là /collections.

Tên miền phụ

Tên miền phụ là tập hợp con của tên miền gốc được thể hiện dưới dạng tiền tố của tên miền gốc. Ví dụ: trong URL help.shopify.com, shopify.com là tên miền gốc và help. là tên miền phụ. Bạn có thể sử dụng tên miền phụ để sắp xếp trang web và giúp khách truy cập dễ dàng tìm thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Thời gian tồn tại

Giá trị Thời gian tồn tại (TTL) của miền sẽ quyết định tần suất cập nhật của bản ghi DNS. Tất cả bản ghi DNS miền đều có giá trị TTL. Ví dụ: Nếu một bản ghi có TTL 86.400 giây, phải mất tối đa 24 giờ để bản ghi có hiệu lực. Thay đổi TTL của bản ghi ảnh hưởng đến thời gian có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện sau đó.

Tên miền cấp cao nhất và cấp hai

Tên miền cấp cao nhất (TLD) và tên miền cấp hai là các thành phần của tên miền gốc thể hiện sự phân cấp trong cấu trúc miền. Ví dụ: Trong tên miền gốc shopify.com, tên miền cấp cao nhất là .com và tên miền cấp hai là shopify.

Bản ghi TXT

Bản ghi TXT là một cài đặt DNS. Bản ghi này bao gồm những thông tin bằng chữ mà các dịch vụ khác ngoài miền của bạn có thể sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể thêm bản ghi văn bản mà dịch vụ bên thứ ba cung cấp cho bạn nhằm xác nhận với họ rằng bạn sở hữu miền này.

Các thuật ngữ khác: Bản ghi văn bản

Quyền riêng tư của WHOIS

WHOIS (đọc là "who is") là dịch vụ bạn có thể sử dụng để tra cứu thông tin về chủ sở hữu của tên miền.

Quyền riêng tư WHOIS là dịch vụ giúp che giấu thông tin tên miền của bạn khỏi kết quả tra cứu WHOIS và thay thế thông tin người liên hệ của bạn bằng thông tin liên hệ của contactprivacy.com. Điều này giúp thông tin liên lạc cá nhân của bạn được ẩn khỏi thông tin công cộng. Bạn có thể trả phụ phí để mua quyền riêng tư WHOIS từ nhà cung cấp tên miền của mình. Quyền riêng tư của WHOIS được bao gồm khi bạn mua tên miền của mình thông qua Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí