Cập nhật sơ đồ trang web của miền

Kích hoạt chứng chỉ SSL cho miền có thể ảnh hưởng tạm thời đến lưu lượng truy cập không phải trả tiền của trang web. Nếu bạn sử dụng công cụ quản trị trang web để quản lý trang web (như Công cụ quản trị trang web của Google), bạn có thể cập nhật thủ công sơ đồ trang web của miền và thông báo ngay cho các công cụ tìm kiếm khi URL cửa hàng của bạn đổi từ HTTP sang HTTPS.

Quá trình này có sự khác biệt tùy thuộc vào công cụ quản trị trang web mà bạn sử dụng.

Công cụ quản trị trang web của Google

Ví dụ này hiển thị cách cập nhật sơ đồ trang web của miền bằng cách sử dụng Công cụ quản trị trang web của Google. Nếu trước đó bạn chưa sử dụng Công cụ quản trị trang web của Google, trước tiên bạn cần xác minh miền Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Công cụ quản trị trang web của Google.
  2. Trong Search Console, nhập miền (bao gồm tiền tố HTTPS://), rồi nhấp vào ADD PROPERTY (THÊM THUỘC TÍNH).
  3. Nhấp vào tên của miền được mã hóa bằng SSL.
  4. Nhấp vào Quét dữ liệu, rồi nhấp vào Sitemaps (Sơ đồ trang web).
  5. Nhấp vào ADD/TEST SITEMAP (THÊM/THỬ NGHIỆM SƠ ĐỒ TRANG WEB).
  6. Nhập sơ đồ trang web mới của miền HTTPS (ví dụ: https://www.your-shopify-domain.com/sitemap.xml).
  7. Xóa sơ đồ trang web của miền HTTP khỏi hồ sơ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí