Tài liệu về chủ đề

Bạn có thể sử dụng tài liệu về chủ đề để xem chủ đề có những mục và cài đặt nào và hướng dẫn về cách sử dụng các tính năng của chủ đề. Bạn có thể tìm tài liệu dành cho mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Chủ đề miễn phí từ Shopify

Để xem tài liệu dành cho chủ đề miễn phí từ Shopify, vào Free themes from Shopify (Chủ đề miễn phí từ Shopify) và nhấp vào tên chủ đề của bạn.

Chủ đề trả phí

Bạn có thể truy cập tài liệu của chủ đề trả phí qua trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

  1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

  2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

  3. Ở phía dưới cùng của thanh công cụ, nhấp vào Read documentation (Đọc tài liệu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí