Thay đổi đối với bảng tin Instagram trong Chủ đề

Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, Instagram sẽ ngừng API cũ. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhập token truy cập Instagram vào mục "Bảng tin Instagram" của Trình biên tập chủ đề thì Bảng tin Instagram sẽ không còn hiển thị hình ảnh sau ngày 29 tháng 6. Nếu bạn vẫn thích có Bảng tin Instagram tại cửa hàng, bạn có thể sử dụng ứng dụng bảng tin Instagram.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các kênh bán hàng khác của bạn, chẳng hạn như Kênh Instagram. Một số bảng tin Instagram được cài đặt qua ứng dụng bên thứ ba thay vì các mục trong trình biên tập chủ đề không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục hoạt động.

Để những thay đổi này không gây ra vấn đề hiển thị trong mục này của cửa hàng, bạn nên gỡ mục Instagram được tích hợp trong chủ đề.

Cách xóa mục Instagram

Lưu ý: Mỗi chủ đề có cài đặt và các mục riêng, vì vậy mục Instagram của các chủ đề có thể khác nhau.

  1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
  3. Xác định vị trí của mục Instagram trong Trình biên tập chủ đề.
    Mục Instagram trong Trình biên tập chủ đề
  4. Xóa mục Instagram nếu xuất hiện trên tất cả các trang.
    Xóa mục cho Bảng tin Instagram
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Các ứng dụng hoạt động với bảng tin Instagram

Nếu vẫn muốn hiển thị bảng tin Instagram trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể dùng ứng dụng bên thứ ba. Để tìm các ứng dụng hoạt động với bảng tin Instagram, nhấp vào đây.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí