Chỉnh sửa cài đặt chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chủ đề để thiết kế riêng nội dung, bố cục, kiểu chữ và màu sắc của cửa hàng trực tuyến. Mỗi chủ đề cung cấp cài đặt cho phép bạn thay đổi giao diện của cửa hàng mà không cần chỉnh sửa mã.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Chỉnh sửa cài đặt chủ đề

Các bước thực hiện:

  1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

Loại trang khác nhau có mục chủ đề khác nhau. Khi bạn mở trình biên tập chủ đề lần đầu tiên, cài đặt dành cho trang chủ sẽ được hiển thị. Để truy cập cài đặt dành cho những trang khác, chọn loại trang trong menu thả xuống trên thanh đầu trang:

Menu thả xuống trên thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Để tìm hiểu thêm về chỉnh sửa mục và cài đặt chủ đề, xem Mục và cài đặt chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí