Hiển thị nút thanh toán nhanh trong cửa hàng trực tuyến

Nút thanh toán nhanh là phương thức thay thế nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) cho từng sản phẩm. Với nút thanh toán nhanh, khách hàng có thể bỏ qua giỏ hàng và chuyển trực tiếp đến phần thanh toán. Khách hàng có thể chọn thanh toán bằng Shopify hoặc bằng phương thức thanh toán nhanh quen thuộc khác. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình thanh toán và cho phép khách hàng thanh toán bằng phương thức quen thuộc.

Nút thanh toán nhanh có thương hiệu hiển thị logo Apple Pay

Lưu ý: Nút thanh toán động hiện có trên tất cả các phiên bản hiện tại của chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify. Nếu đang sử dụng phiên bản chủ đề cũ hơn, bạn có thể cập nhật chủ đề để sử dụng nút thanh toán động. Nếu không muốn cập nhật chủ đề, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Tổng quan

Nút thanh toán nhanh hiển thị bên cạnh hoặc bên dưới nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng), tùy theo chủ đề của bạn hoặc thiết bị của khách hàng. Có hai loại nút thanh toán nhanh khác nhau:

 • Nút không thương hiệu sẽ hiển thị văn bản Mua ngay. Nếu khách hàng nhấp vào nút không thương hiệu Mua ngay, họ sẽ bỏ qua giỏ hàng và chuyển đến phần thanh toán.

Nút thanh toán nhanh không thương hiệu hiển thị dòng chữ

 • Nút có thương hiệu hiển thị logo của phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba. Nếu khách hàng nhấp vào nút có thương hiệu dành cho phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba như Apple Pay, họ sẽ chuyển đến phần thanh toán cho phương thức đó với các thông tin được điền sẵn. Tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán nhanh. Có thể sử dụng những phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba sau đây:

Mỗi phương thức thanh toán đều có những yêu cầu cụ thể trước khi hiển thị dưới dạng nút thương hiệu.

Những yếu tố sau quyết định loại nút nào sẽ hiển thị:

Nếu bạn sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã giảm giá tại cửa hàng, khách hàng vẫn có thể nhập mã tại phần thanh toán.

Khả năng tương thích

Trong một số trường hợp, nút thanh toán nhanh có thể không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi hiển thị nút thanh toán nhanh trên cửa hàng trực tuyến, vui lòng cân nhắc khả năng tương thích của nút với những tính năng sau:

 • Ứng dụng
 • Thuộc tính giỏ hàng
 • Sản phẩm, cài đặt thanh toán và văn bản hiển thị trên nút

Ứng dụng

Nút thanh toán nhanh có thể xung đột với một số ứng dụng nhất định.

Nếu bạn sử dụng một trong những ứng dụng sau, nút thanh toán nhanh có thể không tương thích với cửa hàng trực tuyến:

 • Bộ chuyển đổi đơn vị tiền tệ
 • Các ứng dụng tương tác với giỏ hàng
 • Các ứng dụng đưa khách hàng đến trang thanh toán bên ngoài

Thuộc tính giỏ hàng

Nút thanh toán nhanh không hỗ trợ thuộc tính giỏ hàng. Thuộc tính giỏ hàng là trường biểu mẫu tùy chỉnh bạn có thể sử dụng để thu thập thông tin bổ sung từ khách hàng trên trang giỏ hàng.

Ví dụ về thuộc tính giỏ hàng bao gồm những thành phần bổ sung sau đây vào trang giỏ hàng:

 • Hộp kiểm điều khoản và điều kiện
 • Các lựa chọn gói quà
 • Bộ chọn ngày giao hàng

Nếu bạn đang dựa vào các thuộc tính giỏ hàng, nút thanh toán nhanh sẽ không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sản phẩm, cài đặt thanh toán và văn bản hiển thị trên nút

Trước khi hiển thị nút thanh toán nhanh trong cửa hàng trực tuyến, vui lòng cân nhắc những chi tiết sau:

 • Chỉ có thể sử dụng nút thanh toán nhanh để mua một mẫu mã của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn hiển thị bộ chọn số lượng trên trang sản phẩm, khách hàng có thể mua nhiều hơn một sản phẩm. Ví dụ: Khách hàng có thể sử dụng nút thanh toán nhanh để mua ba cốc giấy nướng bánh màu xanh nhưng không thể mua một cốc màu xanh và một cốc màu tím. Trừ trường hợp cửa hàng trực tuyến nhận được nhiều đơn hàng dành cho một loại sản phẩm, nút thanh toán nhanh có thể không làm tăng doanh số của cửa hàng.

 • Nếu bạn không bật phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba trong cài đặt thanh toán, sẽ chỉ hiển thị phiên bản không thương hiệu của nút thanh toán nhanh.

 • Phiên bản không thương hiệu của nút thanh toán nhanh hiển thị văn bản Mua ngay. Nếu nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) hiển thị Mua ngay hoặc một nội dung văn bản tùy chọn khác, khách hàng có thể bị bối rối.

Cập nhật chủ đề để sử dụng nút thanh toán nhanh

Nút thanh toán nhanh hiển thị với mọi phiên bản hiện tại của các chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify. Nếu dùng phiên bản chủ đề cũ hơn, bạn có thể cập nhật chủ đề để sử dụng nút thanh toán nhanh. Nếu không muốn cập nhật chủ đề, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Hiển thị nút thanh toán nhanh trên trang sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong menu thả xuống thanh đầu trang, nhấp vào Trang sản phẩm.

 3. Nhấp vào Sections (Mục).

 4. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 5. Chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị nút thanh toán nhanh trên mục sản phẩm nổi bật

Đa số chủ đề chứa cài đặt hiển thị nút thanh toán nhanh trên mục sản phẩm nổi bật.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục sản phẩm nổi bật hiện có hoặc nhấp vào Add section (Thêm mục) để thêm mục sản phẩm nổi bật mới.

 4. Nhấp vào*Featured product* (Sản phẩm nổi bật) > Add (Thêm).

 5. Nhập thông tin chi tiết sản phẩm và chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn nút thanh toán nhanh trên trang sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong menu thả xuống thanh đầu trang, nhấp vào Trang sản phẩm.

 3. Nhấp vào Sections (Mục).

 4. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 5. Bỏ chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn nút thanh toán nhanh trên mục sản phẩm nổi bật

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục sản phẩm nổi bật.

 4. Bỏ chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thử nghiệm nút thanh toán nhanh trong chủ đề

Nhiều yếu tố sẽ quyết định loại nút thanh toán nhanh nào sẽ hiển thị trên chủ đề nên bạn có thể chạy thử nghiệm để xem tất cả phương án kết hợp. Trước khi thử nghiệm nút thanh toán nhanh với chủ đề của mình, hãy đảm bảo rằng nút đang hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào View your store (Xem cửa hàng).

 2. Để thử nghiệm nút trên trang sản phẩm, bạn truy cập vào trang sản phẩm. Để thử nghiệm nút trên mục sản phẩm nổi bật, bạn ở lại trang chủ.

 3. Trong thanh địa chỉ của trình duyệt, thêm một trong những chuỗi sau vào cuối URL hiện tại:

- Để hiển thị nút thương hiệu cho Amazon, thêm ?shopify-debug=true&show=Amazon. - Để hiển thị nút thương hiệu cho Apple Pay, thêm ?shopify-debug=true&show=ApplePay (Apple Pay chỉ hoạt động trên Safari). - Để hiển thị nút thương hiệu cho Google Pay, add ?shopify-debug=true&show=Google. - Để hiển thị nút thương hiệu cho PayPal, thêm ?shopify-debug=true&show=PayPal. - Để hiển thị nút thương hiệu cho Venmo, thêm ?shopify-debug=true&show=Venmo. - Để hiển thị nút không thương hiệu, thêm ?shopify-debug=true&show=checkout.

 1. Nhấn Enter để tải lại trang. Bạn sẽ thấy nút thanh toán nhanh có thương hiệu hoặc không thương hiệu tùy theo chuỗi bạn thêm vào URL.

 2. Lặp lại với các chuỗi khác để xem nhiều loại nút thanh toán nhanh.

Hiển thị nút thanh toán nhanh cho một số sản phẩm nhất định

Nếu bạn muốn hiển thị nút thanh toán nhanh cho một số sản phẩm nhất định, bạn có thể tạo mẫu thay thế. Mẫu thay thế là mẫu của mã chủ đề trùng lặp bạn có thể chỉnh sửa mà không làm ảnh hưởng đến bản gốc. Bằng cách sử dụng mẫu sản phẩm thay thế, bạn có thể hiển thị nút thanh toán nhanh cho các sản phẩm dùng một mẫu và ẩn nút cho các sản phẩm dùng mẫu khác.

Để tìm hiểu về mẫu sản phẩm thay thế, xem Tạo mẫu thay thế.

Sau khi tạo mẫu sản phẩm thay thế và chỉ định mẫu thay thế cho một sản phẩm, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn nút thanh toán nhanh dành cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn tạo mẫu thay thế và nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Trong trình biên tập chủ đề, truy cập trang sản phẩm cho sản phẩm bạn đã chỉ định mẫu thay thế.

 3. Nhấp vào Sections (Mục).

 4. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 5. Để hiển thị mẫu thanh toán nhanh dành cho sản phẩm sử dụng mẫu thay thế, chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh). Để ẩn nút thanh toán nhanh dành cho sản phẩm sử dụng mẫu thay thế, bỏ chọn Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 6. Nhấp vào Save (Lưu). Thay đổi được áp dụng cho mọi sản phẩm sử dụng mẫu thay thế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí