Mục và cài đặt chủ đề

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của your theme và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chỉnh sửa mục tĩnh

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung các mục tĩnh.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong menu thả xuống thanh đầu trang, chọn loại trang bạn muốn chỉnh sửa.

  Ví dụ: Nếu bạn muốn chỉnh sửa mục Trang sản phẩm, đánh dấu vào Trang sản phẩm trong menu thả xuống. Vì mục Đầu trangChân trang hiển thị trên mỗi trang trong cửa hàng trực tuyến, bạn có thể chỉnh sửa những mục này cho dù bạn chọn loại trang nào.

 3. Nhấp vào mục chứa nội dung bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Chỉnh sửa cài đặt để phù hợp nhu cầu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm mục động

Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề, nhấp vào Add section (Thêm mục).

 3. Nhấp vào loại mục bạn muốn thêm, rồi nhấp vào Add (Thêm). Mỗi chủ đề có một bộ các mục riêng để chọn trong đó.

 4. Thay đổi nội dung mục bằng cách thêm hoặc chỉnh sửa khối nội dung trong thanh công cụ.

 5. Nhấp vào Save (Lưu) hoặc Publish (Đăng) để lưu thay đổi.

Khi bạn thêm hình ảnh vào mục, tệp được thêm vào mục Tệp trong trang quản trị. Bạn có thể sử dụng lại hình ảnh đã tải lên trong mục hoặc trang khác của cửa hàng.

Sắp xếp lại các mục động

Bạn có thể sắp xếp lại các mục động trên trang chủ.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trên mục bạn muốn di chuyển, nhấp vào ⁞⁞ và kéo mục đó đến vị trí khác:

Di chuyển mục trong trình biên tập chủ đề

Ẩn mục động

Bạn có thể ẩn mục bạn không muốn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể ẩn mục chưa hoàn thành hoặc chưa sẵn sàng đăng. Ví dụ: Bạn có thể tạo bản trình chiếu của sản phẩm mới và ẩn mục đó cho tới khi bạn sẵn sàng bắt đầu bán sản phẩm mới. Hoặc bạn có thể tạo mục quảng cáo giảm giá theo mùa và ẩn mục cho tới khi chạy giảm giá.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề, nhấp vào biểu tượng con mắt cho mục bạn muốn ẩn:

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề với biểu tượng con mắt được tô sáng

Khi ẩn mục, biểu tượng con mắt có dấu gạch chéo trên đó:

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề có mục ẩn

Để hiển thị mục bị ẩn, nhấp lại vào biểu tượng con mắt.

Xóa mục động

Bạn có thể xóa nội dung khỏi mục động hoặc xóa mục động khỏi trang chủ. Sau khi bạn xóa nội dung theo cách này, nội dung sẽ bị xóa trong mục nhưng không xóa bất kỳ thứ gì khỏi tài khoản. Nếu bạn xóa khối sản phẩm hoặc bộ sưu tập khỏi mục, sản phẩm hoặc bộ sưu tập đó vẫn có trong trang quản trị. Nếu bạn xóa hình ảnh trong mục, bạn vẫn có thể thêm hình ảnh đó vào mục khác.

Xóa nội dung trong mục động

Bạn có thể xóa nội dung trong mục động.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào mục chứa nội dung bạn muốn xóa.

 3. Trong mục Nội dung, nhấp vào nội dung bạn muốn xóa khỏi mục.

 4. Nhấp vào Delete [content] (Xóa [nội dung]), trong đó [nội dung] là loại nội dung (ví dụ: bộ sưu tập, hình ảnh hoặc logo).

Xóa mục động

Bạn có thể xóa mục động trong trang chủ.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào Delete section (Xóa mục) ở cuối thanh công cụ.

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Undo (Hoàn tác) sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Redo (Làm lại) thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) nhiều lần sẽ tiếp tục Undo (Hoàn tác) những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Bạn sẽ tìm thấy nút Undo (Hoàn tác) và nút*Redo* (Làm lại) ở cuối trình biên tập chủ đề:

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Tab Cài đặt chủ đề trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn mà bạn có thể áp dụng để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Nếu bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và cỡ chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề) nhấp vào Change theme style (Thay đổi kiểu chủ đề).

 3. Nhấp vào kiểu chủ đề. Nếu chủ đề của bạn có nhiều hơn một kiểu chủ đề, các kiểu chủ đề đó sẽ được liệt kê trong cột.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Undo (Hoàn tác) sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Redo (Làm lại) thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) nhiều lần sẽ tiếp tục Undo (Hoàn tác) những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Bạn sẽ tìm thấy nút Undo (Hoàn tác) và nút*Redo* (Làm lại) ở cuối trình biên tập chủ đề:

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí