Xử lý vấn đề

Nếu bạn gặp vấn đề với trình biên tập chủ đề, hãy kiểm tra xem vấn đề của bạn có xuất hiện như dưới đây không.

Các vấn đề thường gặp

Vấn đề: Không tải được trang

Định cấu hình tên miền chính không chính xác

Trang đang chuyển hướng tới URL không được hỗ trợ

Nếu cửa hàng của bạn chứa mã chuyển hướng người dùng đến URL không kết nối với cửa hàng, hãy xác minh rằng bạn đã tắt chuyển hướng khi truy cập trình biên tập chủ đề.

Ví dụ: Có thể thêm loại chuyển hướng này vào cửa hàng để chuyển hướng người mua đến cửa hàng Shopify khác tùy theo vị trí của họ. Loại mã chuyển hướng này có thể có trong chủ đề hoặc ứng dụng bạn đã cài đặt.

Để đảm bảo việc chuyển hướng không can thiệp vào trải nghiệm trình biên tập, hãy thay window.location.href = bằng window.parent.location.href = trong mã JavaScript của chủ đề. Nếu không thể làm như vậy, hãy sử dụng tham chiếu đến biến window.Shopify.designMode trong JavaScript để tắt chuyển hướng khi bạn truy cập trình biên tập chủ đề. Biến này được đặt thành true khi tải cửa hàng trong trình biên tập và false khi không tải cửa hàng trong trình biên tập.

Không thể tải trang do lỗi

Có nhiều lý do dẫn tới việc không thể tải trang. Ví dụ: Bạn có thể gặp sự cố về kết nối mạng hoặc chủ đề của bạn có thể chứa mã Liquid không hợp lệ. Nếu đã xác minh rằng cả hai vấn đề trên không gây ra lỗi, bạn hãy thử truy cập cửa hàng bằng preview theme từ danh sách thả xuống Thao tác chủ đề trong thanh bên của Trình biên tập chủ đề. Trong trường hợp không thể tải trang, bạn liên hệ bộ phận hỗ trợ của Shopify để nhận trợ giúp cho cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí