Tải xuống chủ đề

Bạn có thể tải chủ đề xuống máy tính nếu bạn muốn thực hiện những thao tác sau:

  • Sử dụng trình biên tập trên máy tính để thay đổi chủ đề.
  • Tạo bản sao lưu cho chủ đề.
  • Lưu chủ đề để sử dụng sau này nếu bạn đã đạt giới hạn 20 chủ đề.

Lưu ý: Khi bạn mua chủ đề từ Cửa hàng chủ đề Shopify, chủ đề đó chỉ được cấp phép cho cửa hàng bạn mua ban đầu. Nếu bạn muốn chuyển giấy phép chủ đề cho cửa hàng khác, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Chủ đề không có giấy phép không đủ điều kiện để được hỗ trợ hoặc cập nhật khi phát hành tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về giấy phép, xem Điều khoản dịch vụ của Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Đối với chủ đề bạn muốn tải xuống, nhấp vào Actions (Thao tác) > Download theme file (Tải xuống tệp chủ đề).

Chủ đề được gửi trong tệp .zip đến email liên kết với tài khoản nhân viên của bạn.

Sau khi tải xuống chủ đề, bạn có thể xóa chủ đề khỏi trang quản trị Shopify. Nếu muốn thêm lại chủ đề đó trong tương lai, bạn có thể tải lên chủ đề đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí