Sao chép chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên tạo bản sao lưu để có thể hủy thay đổi và bắt đầu lại nếu cần.

Nếu đã thêm 20 chủ đề vào trang quản trị Shopify, bạn cần xóa một chủ đề trước khi có thể sao chép một chủ đề khác.

Lưu ý: Khi bạn mua chủ đề từ Cửa hàng chủ đề Shopify, chủ đề đó chỉ được cấp phép cho cửa hàng bạn mua ban đầu. Nếu bạn muốn chuyển giấy phép chủ đề cho cửa hàng khác, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Chủ đề không có giấy phép không đủ điều kiện để được hỗ trợ hoặc cập nhật khi phát hành tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về giấy phép, xem Điều khoản dịch vụ của Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Đối với chủ đề bạn muốn sao chép, nhấp vào Actions (Thao tác) > Duplicate (Sao chép).

Chủ đề được sao chép sẽ xuất hiện trên trang Chủ đề. Nó có tên Bản sao của + tên chủ đề bạn sao chép.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí