Các mục của chủ đề Boundless

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Boundless và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Boundless chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Menu thanh bên
 • Thanh thông báo
 • Bản trình chiếu
 • Thanh thao tác
 • Chân trang
 • Sản phẩm
 • Bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Bài viết

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Boundless chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Video
 • HTML tùy chỉnh

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Mục đầu trang chứa những cài đặt sau:

 • Logo - Thêm hình ảnh logo vào đầu trang.
 • Logo trang chủ - Thêm logo chỉ hiển thị trên trang chủ. Logo trang chủ được hiển thị bên trên bản trình chiếu, nên hãy chọn phiên bản logo dễ thấy trên đầu hình ảnh.
 • Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel) - Đặt kích cỡ logo.

Tùy chỉnh đầu trang

 1. Bên cạnh Boundless, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh đầu trang.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Menu thanh bên đóng vai trò như mục lục của cửa hàng. Cho dù khách hàng đang ở đâu, nút menu sẽ hiển thị menu chính và menu chân trang của cửa hàng:

Menu thanh bên hiển thị hai menu: Menu chính hiển thị trên cùng ở dạng lớn hơn và Menu phụ hiển thị bên dưới Menu chính ở dạng nhỏ hơn.

Để tùy chỉnh menu thanh bên:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Sidebar menu (Menu thanh bên).

 3. Trong danh sách Menu chính, chọn menu bạn muốn hiển thị làm menu chính. Thông thường, đây là menu chính của cửa hàng.

 4. Trong danh sách Menu phụ, chọn menu bạn muốn hiển thị dưới menu chính. Thông thường, đây là menu chân trang của cửa hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo một bản trình chiếu trang chủ xoay vòng tối đa năm hình ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao cho trang chiếu. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải từ 3840 x 2160 px trở lên nhưng không vượt quá giới hạn tải lên của Shopify.

Vì kích cỡ và hình dạng của bản trình chiếu phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng thiết bị của khách hàng, hình ảnh bản trình chiếu sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để luôn xem được phần quan trọng của mỗi ảnh.

Để tìm hiểu thêm về những cách làm hay nhất với hình ảnh của bản trình chiếu, xem Tải lên hình ảnh.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Chuyển trang chiếu theo tần suất - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Văn bản và biểu tượng - Chọn màu cho văn bản và biểu tượng hiển thị trên bản trình chiếu.
 • Lớp phủ hình ảnh - Thêm lớp màu lên trên trang trình chiếu hình ảnh. Lớp phủ có thể giúp văn bản của bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.
 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Chữ trên nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Bên cạnh Boundless, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh thao tác

Thanh thao tác mặc định hiển thị menu chính của cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh thanh thao tác để hiển thị những mục khác nhau dựa trên trang khách hàng đang xem. Trên trang chủ, thanh thao tác thường được sử dụng nhiều nhất để hiển thị bộ sưu tập sản phẩm. Trong một bộ sưu tập, thanh thao tác có thể hiển thị nhiều danh mục phụ hơn hoặc các bộ sưu tập liên quan khác.

Ví dụ: Nếu cửa hàng bán hàng may mặc, thanh thao tác có thể hiển thị Men (Nam), Women (Nữ) và Accessories (Phụ kiện) trên trang chủ. Nếu khách hàng nhấp vào Women (Nữ), thanh thao tác có thể hiển thị Tops (Áo), Pants (Quần) và Footwear (Giày dép) trên trang bộ sưu tập.

Để thanh thao tác vận hành theo cách này, bạn sử dụng menu chính cho các liên kết tới bộ sưu tập. Đặt liên kết đến các phần khác của cửa hàng (trang Liên hệ hoặc Giới thiệu) vào menu chân trang.

Để tùy chỉnh thanh thao tác:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Thanh thao tác.

 3. Trong danh sách Menu, chọn menu bạn muốn hiển thị ở thanh thao tác.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Với chủ đề Boundless, bạn có thể hiển thị menu trong nội dung chân trang.

Để tùy chỉnh chân trang của cửa hàng:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Trong danh sách Menu, chọn menu bạn muốn hiển thị trong chân trang.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm

Trong mục Sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Hộp chọn số lượng
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Nút thanh toán nhanh
 • Đề xuất sản phẩm

Bạn cũng có thể bỏ qua hình ảnh sản phẩm đầu tiên, cài đặt kiểu hình ảnh và chọn chiều rộng của hình thức sản phẩm.

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Sản phẩm.

 4. Để bỏ qua hình ảnh sản phẩm đầu tiên, đánh dấu vào Skip first product image (Bỏ qua hình ảnh sản phẩm đầu tiên).

  Điều này có nghĩa hình ảnh sản phẩm đầu tiên chỉ hiển thị trên trang bộ sưu tập, không hiển thị trên trang sản phẩm. Bằng tùy chọn này, bạn có thể thiết kế sao cho hình ảnh sản phẩm đầu tiên hiển thị đẹp nhất trên trang bộ sưu tập và tùy chỉnh những hình ảnh sản phẩm khác trông đẹp hơn trong không gian lớn hơn trên trang sản phẩm:

  Ví dụ cho thấy trang bộ sưu tập có hình ảnh sản phẩm đầu tiên và trang sản phẩm có hình ảnh sản phẩm thứ hai, thứ ba

 5. Để thiết lập kiểu hình ảnh, trong menu thả xuống Image style (Kiểu hình ảnh), chọn Tall/square (Cao/vuông) hoặc Wide (Rộng).

 6. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 7. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 8. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 9. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 10. Để thiết lập chiều rộng của hình thức sản phẩm, trong menu thả xuống Product form width (Chiều rộng hình thức sản phẩm), chọn Small (Nhỏ) hoặc Large (Lớn).

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập

Chủ đề Boundless chứa một số tùy chọn sắp xếp và lọc, hiển thị, phân trang dành cho trang bộ sưu tập.

 1. Mở trang bộ sưu tập trong chế độ xem trước của chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Bộ sưu tập.

 4. Trong vùng Giao diện, thiết lập những tùy chọn sau:

- Trong danh sách Image style (Kiểu hình ảnh), chọn hướng hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm, Tall/square (Cao/vuông) hoặc Wide (Rộng).

 • Trong danh sách Image size (Kích cỡ hình ảnh), chọn kích cỡ cho hình ảnh sản phẩm.

 • Nếu muốn tăng khoảng cách giữa các hình ảnh, đánh dấu vào Add spacing between images (Thêm khoảng cách giữa các hình ảnh).

 • Nếu muốn hiển thị tên nhà cung cấp hoặc thương hiệu dưới hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào*Show product vendor* (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 1. Trong vùng Sorting & filtering (Sắp xếp và lọc), thiết lập những tùy chọn sau:
 • Nếu muốn hiển thị danh sách các tùy chọn sắp xếp, đánh dấu vào Show sorting options (Hiển thị danh sách tùy chọn sắp xếp).

 • Nếu muốn hiển thị danh sách cho phép khách hàng lọc theo thẻ, đánh dấu vào Show tag filtering (Hiển thị lọc theo thẻ).

 1. Trong vùng Phân trang, trong danh sách Pagination type (Kiểu phân trang), bạn chọn muốn hiển thị trang được đánh số hay nút "View more (Xem thêm)".

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Trong mục Bộ sưu tập nổi bật của trình biên tập chủ đề, tùy chọn Image style (Kiểu hình ảnh) cho phép bạn thay đổi cách bộ sưu tập và trang sản phẩm hiển thị hình ảnh:

 • Tall/square (Cao/vuông) là lựa chọn tốt nhất nếu ảnh sản phẩm là hình vuông hoặc hướng dọc
 • Wide (Rộng) là lựa chọn tốt nhất nếu ảnh là hình chữ nhật hoặc hướng ngang

Tùy chọn Image size (Kích cỡ hình ảnh) quyết định độ lớn của hình ảnh sản phẩm trên trang bộ sưu tập. Nếu hiển thị hình ảnh sản phẩm nhỏ, bạn có thể đặt được nhiều hình hơn trong một hàng.

Số lượng hình ảnh hiển thị mỗi hàng cũng tùy theo thiết bị của khách (máy tính để bàn hoặc thiết bị di động) và kích cỡ cửa sổ.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Chọn một bộ sưu tâp trong danh sách Bộ sưu tập. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.

 4. Trong danh sách Image style (Kiểu hình ảnh), bạn chọn hình ảnh Tall/square (Cao/vuông) hay Wide (Rộng).

 5. Trong danh sách Image size (Kích cỡ hình ảnh), chọn kích cỡ hình ảnh.

 6. Để tăng khoảng cách giữa các hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Add image spacing (Thêm khoảng cách hình ảnh).

 7. Để hiển thị tên nhà cung cấp hoặc thương hiệu sản phẩm, chọn Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Boundless, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp những nội dung bằng văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc để nhúng trang được tạo vào trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Rich text (Văn bản đa dạng thức).

 3. Nhập và định dạng văn bản.

 4. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Boundless, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm HTML tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Boundless, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Thêm mục.

 4. Trong vùng Bố cục nâng cao, nhấp vào HTML tùy chỉnh > Thêm.

 5. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí