Cài đặt chủ đề cho chủ đề Brooklyn

Cài đặt chủ đề điều chỉnh phông chữ, màu sắc và liên kết truyền thông xã hội của cửa hàng trực tuyến. Bạn còn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh giao diện thanh toán.

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Màu sắc phần menu điều hướng đầu trang được quyết định bằng cài đặt màu dành cho Headings (Tiêu đề). Nếu mục bản trình chiếu gồm một hoặc nhiều trang chiếu, phần menu điều hướng đầu trang trên trang chủ được quyết định bằng cài đặt màu dành cho Text (Văn bản) trong phần cài đặt mục bản trình chiếu.

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Bạn có thể tùy chỉnh trang giỏ hàng. Sử dụng cài đặt để chọn kiểu giỏ hàng nên sử dụng và cho phép khách hàng thêm ghi chú vào đơn hàng. Khách hàng có thể sử dụng ghi chú trong giỏ hàng để cung cấp hướng dẫn đặc biệt về cách chuẩn bị hoặc giao đơn hàng. Khi khách hàng viết ghi chú, ghi chú hiển thị trong mục Notes (Ghi chú) của đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Tùy chỉnh trang giỏ hàng

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Cart page (Trang giỏ hàng).

 4. Cài đặt loại giỏ hàng: - Trang - Giỏ hàng là một trang riêng biệt, nghĩa là khách hàng rời trang sản phẩm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  • Két - Giỏ hàng trượt ra từ bên phải trang, nghĩa là khách hàng vẫn ở trang sản phẩm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 5. Không bắt buộc: Đánh dấu vào Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng) để cho phép khách hàng để lại ghi chú với đơn hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 4. Không bắt buộc: Tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội:

  1. Nhấp vào Select image (Chọn ảnh).
  2. Tải lên hình ảnh từ máy tính hoặc nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí) để sử dụng ảnh trong kho từ Burst.
  3. Chọn một hình ảnh.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Không bắt buộc: Thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang. Nhập liên kết đến tài khoản vào trường phù hợp. Đảm bảo bạn sử dụng liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify. Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 6. Không bắt buộc: Thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog. Đánh dấu bất kỳ tùy chọn nào dưới đây: - Chia sẻ trên Facebook

  • Tweet trên Twitter
  • Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để nút chia sẻ qua mạng xã hội hiển thị trên trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cần bật nút trong mục dành cho các trang đó.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể thêm biểu tượng yêu thích, hay favicon, để giúp xây dựng thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến. Favicon hiển thị ở những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến khi được đánh dấu

Tùy chỉnh biểu tượng trang web

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 4. Thêm hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Chọn ảnh.
  2. Tải hình ảnh từ máy tính lên hoặc nhấp vào Hình ảnh miễn phí để sử dụng ảnh trong kho từ Burst.
  3. Chọn một hình ảnh.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn của hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí