Debut

Debut là chủ đề linh hoạt phù hợp với tất cả các cửa hàng bất kể kích cỡ kho hàng. Với chủ đề Debut, bạn có thể nhanh chóng thiết lập cửa hàng và bắt đầu bán hàng; chủ đề Debut có giao diện rất bắt mắt mà không cần tùy chỉnh chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu sử dụng chủ đề Debut

Debut là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn thực hiện những thao tác sau:

  • bắt đầu bán hàng ngay lập tức mà không cần tùy chỉnh nhiều đối với chủ đề
  • đảm bảo cửa hàng của bạn hiển thị tốt trên máy tính bảng và điện thoại thông minh

Trình biên tập chủ đề

Sử dụng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh chủ đề. Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí