Jumpstart

Jumpstart là chủ đề dành riêng cho sinh viên mới tốt nghiệp muốn huy động vốn từ cộng đồng, đồng thời cũng rất phù hợp với việc bán từ một đến mười sản phẩm. Trang chủ của chủ đề này hiển thị video và mục nội dung nổi bật.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Jumpstart

Trình biên tập chủ đề

Sử dụng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh chủ đề. Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Jumpstart và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Jumpstart chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang

 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Trang bài viết
 • Trang giỏ hànghàng

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Jumpstart chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog

 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Hình ảnh có lớp phủ văn bản
 • Danh sách logo
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Trình theo dõi chiến dịch
 • Bản đồ
 • Câu hỏi thường gặp
 • Văn bản đa dạng thức
 • Cột văn bản có biểu tượng
 • Video

Đầu trang

Với chủ đề Jumpstart, bạn có thể tải logo trang chủ lên để hiển thị ở đầu trang trên nền tối. Chủ đề Jumpstart còn làm nổi bật nút Mua ngay sản phẩm để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm nổi bật mà bạn chọn.

Hình ảnh logo cho mục đầu trang nên rộng 200 px.

Để tùy chỉnh mục đầu trang:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Thêm logo của bạn và logo trang chủ (màu sáng) vào đầu trang:

  1. Trong mục Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  2. Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
  3. Để thêm logo trang chủ, nhấp vào Homepage logo (Logo trang chủ).
  4. Trong vùng Homepage logo (Logo trang chủ), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  5. Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
  6. Nhập chiều rộng của logo vào trường Custom logo width (in pixels) (Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel)).

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn nhập chiều rộng chính xác của hình ảnh logo. Nếu không, hình ảnh có thể gặp vấn đề với độ mờ và độ phân giải.

 1. Đặt tùy chọn menu điều hướng:

  1. Trong mục Navigation (Điều hướng), chọn menu điều hướng bạn muốn hiển thị trên đầu trang của cửa hàng trong danh sách thả xuống Menu.
  2. Trong danh sách thả xuống Menu style (Kiểu menu), chọn menu cổ điển hoặc menu kiểu ngăn kéo.
  3. Trong danh sách Classic menu color (Màu menu cổ điển), tùy ý chọn màu sắc sáng hoặc tối cho chữ trên menu.

Lưu ý: Nếu menu cổ điển có quá nhiều mục menu điều hướng hiển thị trên trang, menu sẽ đổi thành menu kiểu ngăn kéo.

 1. Chọn sản phẩm cho nút Mua ngay:

  1. Nhấp vào trường Sản phẩm cho "nút mua ngay".
  2. Bắt đầu nhập tên sản phẩm hoặc chọn một sản phẩm trong danh sách thả xuống.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • logo của bạn
 • đăng ký nhận bản tin
 • một menu
 • biểu tượng thanh toán

Phần chân trang của trang web hiện tên cửa hàng, menu, thông tin bản quyền và biểu tượng thanh toán.

Để tùy chỉnh mục chân trang:

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Thêm logo vào chân trang bằng cách nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên hình ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí). Nếu bạn không sử dụng hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị thay vào đó.

 5. Điều chỉnh chiều rộng của logo bằng thanh trượt Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh). Điều chỉnh chiều rộng logo sẽ không làm méo hình ảnh.

 6. Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào chân trang, thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Show newsletter (Hiển thị bản tin).
  2. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Newsletter subheading (Tiêu đề phụ bản tin). Tiêu đề phụ mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."
 7. Tùy chỉnh menu chân trang trong vùng Menu. Để chỉnh sửa menu mặc định, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu). Để đổi sang menu khác, nhấp vào Change (Thay đổi), rồi chọn menu hiện có hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu).

 8. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa nút thanh toán nhanh và biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội.

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 5. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Bạn chọn số lượng cột và hàng cho hình ảnh sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập. Hình ảnh sản phẩm sẽ được điều chỉnh kích thước cho phù hợp với trang.

 1. Trong chế độ xem trước của trình biên tập chủ đề, mở trang bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập.

 4. Chọn số lượng hàng và cột bạn muốn hiển thị.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Khi khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng, họ được chuyển đến trang giỏ hàng ngay lập tức. Đối với chủ đề Jumpstart, không có nút "continue shopping" (tiếp tục mua sắm) hoặc ngăn kéo giỏ hàng. Chủ đề Jumpstart dành cho việc bán một sản phẩm duy nhất nên không cần khách hàng tiếp tục mua sắm khi đã ra quyết định.

Với chủ đề Jumpstart, bạn có thể bật tính năng ghi chú trong giỏ hàng cho phép khách hàng gửi hướng dẫn về đơn hàng:

Trang giỏ hàng hiện trường lưu ý "Hướng dẫn dành riêng cho người bán"

 1. Trong chế độ xem trước của trình biên tập chủ đề, thêm sản phẩm vào trang giỏ hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Cart page (Trang giỏ hàng).

 4. Chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Chủ đề Jumpstart chứa mục Hình ảnh có chữ cho phép bạn hiển thị hình ảnh kèm thông điệp tùy chỉnh cho khách hàng.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ.

 3. Trong danh sách Alignment (Căn chỉnh), chọn xem bạn muốn hình ảnh ở bên trái hay bên phải của văn bản.

 4. Để thêm hình ảnh, trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Thêm chữ vào hình ảnh:

  1. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản tiêu đề bạn muốn hiển thị.
  2. Trong trường Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới tiêu đề.
  3. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
  4. Trong trường Liên kết trên nút, dán liên kết đến một URL hoặc nhấp vào trường để chọn một trang từ cửa hàng.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Hình ảnh bản trình chiếu Jumpstart có thể rộng tới 1200 px, nên tốt nhất hãy dùng hình ảnh rộng tối thiểu 1200 px hoặc tối đa theo giới hạn tải lên của Shopify.

Lưu ý: Vì hình ảnh trong bản trình chiếu sẽ được điều chỉnh kích cỡ tương ứng với kích cỡ màn hình nên hình ảnh sẽ gần như luôn được cắt xén khi xem trên những màn hình có kích cỡ khác nhau. Xem Những cách làm hay với hình ảnhđể tìm hiểu cách đảm bảo những phần quan trọng của hình ảnh không bị cắt xén.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Nhấp vào Slide (Trang chiếu).

 4. Trong mục Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong trường Link URL (Liên kết URL), thực hiện một trong những thao tác sau:

- để kết nối hình ảnh bản trình chiếu tới một trang trong cửa hàng của bạn, nhấp vào trường Link URL (Liên kết URL) và chọn một trang trong danh sách các lựa chọn. - để kết nối hình ảnh bản trình chiếu tới URL bên ngoài, nhập địa chỉ URL vào trường Link URL (Liên kết URL).

 1. Lặp lại bước 3 đến bước 5 cho đến khi bạn hoàn tất việc thêm trang chiếu vào bản trình chiếu.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Mục Featured product (Sản phẩm nổi bật) của Jumpstart không hiển thị mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm chỉ hiển thị trên trang sản phẩm. Điều này là do nhiều mục khác từ trang chủ cũng sẽ giải thích và mô tả sản phẩm. Hãy coi mục Featured product (Sản phẩm nổi bật) như một lời "kêu gọi hành động" để khiến khách hàng nhấp vào đó và mua sản phẩm của bạn.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật).

 3. Nhấp vào trường Sản phẩm để chọn trong danh sách sản phẩm tại cửa hàng theo thứ tự chữ cái hoặc nhập tên sản phẩm.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Luôn cập nhật".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trình theo dõi chiến dịch

Jumpstart có mục đặc biệt là Campaign tracker (Trình theo dõi chiến dịch) có kết nối với trang gây quỹ và thể hiện mức độ đạt mục tiêu gây quỹ của bạn:

Mục Campaign tracker (Trình theo dõi chiến dịch) hiển thị tên chiến dịch gây quỹ và số liệu thống kê gây quỹ

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Campaign tracker (Trình theo dõi chiến dịch).

 3. Trong trường Title (Tiêu đề), nhập tiêu đề cho chiến dịch.

 4. Trong trường Subtitle (Tiêu đề phụ), nhập tiêu đề phụ. Bỏ trống trường này nếu bạn không muốn hiển thị tiêu đề phụ.

 5. Trong danh sách Stats style (Kiểu thống kê), chọn xem bạn muốn hiển thị biểu đồ hình tròn với chữ nhỏ, hay biểu đồ dạng cột với chữ lớn.

 6. Trong mục Background image (Hình nền), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong mục Campaign details (Chi tiết chiến dịch), nhập các thông số sau cho chiến dịch của bạn:

  1. Trong trường Funded percent (Phần trăm gây quỹ), nhập phần trăm đã đạt được so với mục tiêu gây quỹ.
  2. Trong trường Funded amount (Số tiền gây quỹ), nhập số tiền bạn đã gây quỹ được.
  3. Trong trường Number of backers (Số lượng người ủng hộ), nhập số người ủng hộ đã đóng góp cho chiến dịch của bạn.
  4. Trong trường Project URL (URL Dự án), nhập URL dẫn tới trang web gây quỹ của bạn.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể thêm danh sách Câu hỏi thường gặp (FAQ) vào trang chủ. Bạn có thể sử dụng mục này để cung cấp chi tiết về chiến dịch gây quỹ (nếu có) hoặc trả lời các câu hỏi về sản phẩm hoặc chính sách vận chuyển và đổi trả.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào FAQ (Câu hỏi thường gặp).

 3. Trong trường Đầu trang, nhập tiêu đề cho mục FAQ (Câu hỏi thường gặp). Theo mặc định, tiêu đề sẽ là "Câu hỏi thường gặp".

 4. Để thêm câu hỏi, thực hiện những bước sau:

  1. Trong mục Nội dung, nhấp vào mục FAQ (Câu hỏi thường gặp) để mở rộng.
  2. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập câu hỏi.
  3. Trong trường Text (Văn bản), nhập câu trả lời.
 5. Lặp lại bước 4 cho đến khi bạn đã thêm hết các câu hỏi vào mục Câu hỏi thường gặp.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Cột văn bản có biểu tượng

Mục Text columns with icons (Cột văn bản có biểu tượng) cho bạn ghép nhóm văn bản chứa thông tin với biểu tượng tương ứng. Ví dụ: Bạn có thể mô tả những điều khiến thương hiệu của bạn trở nên khác biệt, đưa ra lời chứng thực của khách hàng hoặc nhấn mạnh việc mua sắm tại cửa hàng của bạn dễ dàng ra sao:

Ba cột văn bản mô tả việc mua hàng dễ dàng như thế nào

Bạn có thể chọn trong số hàng trăm biểu tượng Font Awesome 4.7.0. Để hiển thị biểu tượng, nhập tên biểu tượng vào trường Icon name (Tên biểu tượng). Biểu tượng sẽ tự động hiển thị.

Để thêm mục cột văn bản có biểu tượng:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Text columns with icons (Cột văn bản có biểu tượng).

 3. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập tiêu đề sẽ xuất hiện trên các cột văn bản.

 4. Thêm cột văn bản có biểu tượng:

  1. Nhấp vào Describe a feature (Mô tả đặc điểm).
  2. Trong trường Icon name (Tên biểu tượng), nhập tên biểu tượng bạn muốn hiển thị. Ví dụ: "dao dĩa" hay "giỏ hàng".
  3. Trong trường Title (Tiêu đề), nhập tiêu đề cho cột văn bản.
  4. Trong trường Text (Văn bản), nhập nội dung văn bản.
  5. Trong danh sách thả xuống Container width (Độ rộng cột), chọn độ rộng cho cột văn bản.
 5. Lặp lại bước 4 cho đến khi bạn hoàn tất việc thêm các cột văn bản.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Chọn màu cho văn bản tiêu đề và nút phát bằng cách chọn Dark (Tối) hoặc Light (Sáng) trong menu thả xuống Màu chữ.

 7. Thêm ảnh bìa cho video bằng cách nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên hình ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).

  Kích cỡ đề xuất cho ảnh bìa là 1920 x 840 px.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Jumpstart chứa những cài đặt chủ đề sau:

 • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Truyền thông xã hội
 • Biểu tượng trang web
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu tượng trang web

Bạn có thể tải lên biểu tượng yêu thích hay biểu tượng trang web để tạo thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến bằng cách hiển thị logo tại những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Kích cỡ hình ảnh biểu tượng yêu thích phù hợp nhất với chủ đề Jumpstart là 32 x 32 px.

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Bên cạnh Jumpstart, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 4. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 5. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Tài khoản mạng xã hội. Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.

Liên kết với các mục trên trang chủ

Để khách hàng dễ dàng di chuyển trên trang chủ cửa hàng, bạn có thể thêm liên kết nội bộ đến các mục khác trên trang chủ. Để thêm liên kết nội bộ trên trang chủ vào menu, đặt loại liên kết là Web address (Địa chỉ web) và dùng một trong những địa chỉ liên kết dưới đây làm đích đến:

Địa chỉ liên kết đến các mục khác nhau trên trang chủ.
Mục trang chủ Địa chỉ liên kết
Hình ảnh và video /#home-video
Hình ảnh có chữ /#home-imagebox
Cột văn bản có biểu tượng /#home-features
Văn bản đa dạng thức /#home-page
Chiến dịch gây quỹ /#home-kickstarter
Câu hỏi thường gặp (FAQ) /#home-faq
Bản trình chiếu /#home-slideshow
Sản phẩm /#home-product
Bài viết blog gần đây /#home-blog
Danh sách logo /#home-clients

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí