Narrative

Narrative là chủ đề dành cho cửa hàng thời trang nhỏ để kể chuyện bằng hình ảnh. Điều tạo nên nét độc đáo của chủ đề Narrative nằm ở sự chú trọng đến hình ảnh với mục đích kể chuyện. Theo mặc định, trang chủ có một bản trình chiếu đầy đủ độ rộng, một hình ảnh có chữ và một video. Bố cục này gây ấn tượng mạnh về thị giác và giúp bạn kể câu chuyện thương hiệu của mình mà không cần dùng nhiều chữ.

Cửa hàng trực tuyến mẫu sử dụng chủ đề Narrative

Chủ đề Narrative là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn:

 • sử dụng hình ảnh và video để kể câu chuyện về thương hiệu
 • đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn, sứ mệnh hoặc giá trị của cửa hàng
 • làm nổi bật thiết kế độc đáo của một sản phẩm hoặc kho hàng nhỏ

Trình biên tập chủ đề

Sử dụng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh chủ đề. Sử dụng trình biên tập chủ đề, bạn có thể biên tập nội dung hiển thị trong cửa hàng bằng cách thêm và chỉnh sửa mục chủ đề. Bạn cũng có thể thay đổi giao diện và chức năng của cửa hàng bằng cài đặt chủ đề.

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

Mục tĩnh là những mục xuất hiện ở các vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hoặc sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ, mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Mục động là các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể có tối đa 25 mục động trên trang chủ của mình.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Narrative và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Narrative chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang

 • Bản trình chiếu
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Blog
 • Bài viết
 • Trang giỏ hànghàng

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Narrative chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog

 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Bộ sưu tập ảnh
 • Làm nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Hình ảnh có lớp phủ văn bản
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Chứng thực
 • Video
 • Nội dung tùy chỉnh
 • Thanh trượt các mục nổi bật

Đầu trang

Mục đầu trang chứa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang của cửa hàng. Chủ đề Narrative cho phép bạn chọn hai menu điều hướng mà khách hàng có thể truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng điều hướng.

Bạn cũng có thể thay đổi giao diện đầu trang của cửa hàng bằng cách đặt sang chế độ trong suốt, có nghĩa là.

Để tùy chỉnh mục đầu trang:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào mục Đầu trang.

 3. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong trường Custom logo height (in pixels) (Chiều cao logo tùy chỉnh (tính bằng pixel)), nhập chiều cao tính bằng pixel của logo.

 2. Trong danh sách Shopping cart icon (Biểu tượng giỏ hàng), chọn xem bạn muốn hiển thị biểu tượng túi hay giỏ trong đầu trang.

 3. Nếu bạn muốn đặt đầu trang của cửa hàng thành chế độ trong suốt, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Enable transparent header on the home page (Bật đầu trang trong suốt trên trang chủ).
  2. Chọn hình ảnh để hiển thị trên nền trong suốt. Có thể bạn sẽ cần chọn một logo khác với logo đã chọn để hiển thị ở đầu trang. Ví dụ: Có thể bạn sẽ cần logo trắng hiển thị trên nền tối hơn.
  3. Nhấp vào bảng màu Transparent header icons color (Màu sắc của biểu tượng ở đầu trang trong suốt) để chọn màu sắc cho hình ảnh logo, biểu tượng điều hướng và biểu tượng giỏ hàng.
 4. Trong danh sách Primary navigation (Điều hướng chính), chọn menu chính sẽ hiển thị khi khách hàng nhấp vào biểu tượng điều hướng.

 5. Trong danh sách Secondary navigation (Điều hướng phụ), chọn menu phụ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu xoay vòng tối đa năm hình ảnh hoặc video trình chiếu trên trang chủ.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao cho trang chiếu. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải từ 4000 x 2200 px trở lên nhưng không vượt quá giới hạn tải lên của Shopify.

Vì kích cỡ và hình dạng của bản trình chiếu phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng thiết bị của khách hàng, hình ảnh bản trình chiếu sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để luôn xem được phần quan trọng của mỗi ảnh.

Để tìm hiểu thêm về những cách làm hay nhất với hình ảnh của bản trình chiếu, xem Tải lên hình ảnh.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Center buttons (Căn giữa nút) - Đặt vị trí của nút trên trang chiếu.
 • Show overlay (Hiển thị lớp phủ) - Thêm lớp phủ màu cho trang chiếu. Lớp phủ có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Overlay color (Màu sắc lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.
 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Video link (Liên kết video) - Thêm liên kết YouTube cho video của bạn.
 • Cover image (Ảnh bìa) - Thêm ảnh bìa cho video trình chiếu. Ảnh bìa hiển thị khi không phát video.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Slide title (Tên trang chiếu) - Thêm tên cho trang chiếu. Tên này hiển thị ở dưới cùng bản trình chiếu khi bạn có nhiều trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 2. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • biểu tượng thanh toán
 • đăng ký nhận bản tin
 • hiệu ứng parallax scrolling (hiệu ứng 3D khi cuộn trang)
 • tối đa hai menu

Mục chân trang của trang web hiển thị menu, phần đăng ký nhận bản tin, thông tin bản quyền và biểu tượng thanh toán.

Để tùy chỉnh mục chân trang:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Thêm biểu tượng truyền thông xã hội vào chân trang bằng cách chọn Show social icons (Hiển thị biểu tượng mạng xã hội). Bạn có thể liên kết biểu tượng đến tài khoản truyền thông xã hội trong cài đặt Social (Truyền thông xã hội).

 4. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 5. Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào chân trang, thực hiện theo các bước sau:

  1. Đánh dấu vào Show newsletter signup (Hiển thị đăng ký nhận bản tin).
  2. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận thông tin cập nhật".
  3. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ). Tiêu đề phụ mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn.".
 6. Để thêm menu vào chân trang, thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Add menu (Thêm menu).
  2. Để chỉnh sửa menu mặc định, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu). Để đổi sang menu khác, nhấp vào Change (Thay đổi), rồi chọn menu hiện có hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Hộp chọn số lượng
 • Nhãn mẫu mã
 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Hình ảnh mẫu mã
 • Nút thanh toán nhanh
 • Nút chia sẻ qua mạng xã hội
 • Đề xuất sản phẩm

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 5. Để hiển thị nhãn mẫu mã, chẳng hạn như "Kích thước" và "Màu sắc", đánh dấu vào Show variant labels (Hiển thị nhãn mẫu mã). Nhãn mẫu mã hiển thị tùy theo tên tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.

 6. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 7. Để không cho hình ảnh mẫu mã hiển thị trong bộ sưu tập hình ảnh ở cuối trang, chọn Hide variant images in gallery (Ẩn hình ảnh mẫu mã trong bộ sưu tập hình ảnh). Khi bạn thực hiện thao tác này, chỉ những hình ảnh không được gắn vào mẫu mã nào mới hiển thị.

 8. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 9. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Show social sharing buttons (Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội).

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Chọn cách đề xuất sản phẩm hiển thị bằng hộp kiểm:

- Bật khoảng cách hình ảnh - Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Bạn có thể thiết lập trang bộ sưu tập để cho phép khách hàng lọc và sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập. Bạn cũng có thể chọn số lượng sản phẩm hiển thị.

Để thiết lập bố cục cho trang bộ sưu tập:

 1. Điều hướng đến trang bộ sưu tập trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập.

 4. Chọn số lượng sản phẩm mỗi hàng và số lượng hàng mỗi trang trong danh sách.

 5. Nếu bạn bán sản phẩm từ nhiều thương hiệu hoặc nhà cung cấp, chọn Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) để hiển thị tên nhà cung cấp bên dưới hình ảnh sản phẩm.

 6. Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh bộ sưu tập ở đầu trang, chọn Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập).

 7. Đánh dấu vào Enable tag filtering (Bật lọc thẻ) để cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.

 8. Chọn Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập) để hiển thị menu sắp xếp.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Bạn có thể cho phép khách hàng thêm ghi chú vào đơn hàng. Khách hàng có thể sử dụng ghi chú trong giỏ hàng để cung cấp hướng dẫn đặc biệt về cách chuẩn bị hoặc giao đơn hàng.

Khi khách hàng viết ghi chú, ghi chú hiển thị trong vùng Notes (Ghi chú) cho đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Để thêm trường ghi chú vào trang giỏ hàng:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Cart (Giỏ hàng).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Cart page (Trang giỏ hàng).

 4. Đánh dấu vào Enable cart notes (Bật ghi chú trong giỏ hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Để thêm bộ sưu tập nổi bật:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.

 4. Chọn Enable image spacing (Bật khoảng cách hình ảnh) để tăng khoảng cách giữa các ảnh.

 5. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị ở đầu mục này. Văn bản mặc định là "Bộ sưu tập nổi bật".

 6. Nếu bạn muốn hiển thị tên nhà cung cấp hoặc thương hiệu bên dưới mỗi hình ảnh sản phẩm, chọn Show product vendors (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 7. Nếu bạn muốn để khách hàng xem mọi sản phẩm trong bộ sưu tập, chọn Show 'View all' button (Hiển thị nút "Xem tất cả"). Khi khách hàng nhấp vào nút này, trang bộ sưu tập sẽ mở ra và hiển thị tất cả các sản phẩm.

 8. Nếu bạn muốn nút View all (Xem tất cả) trong suốt với đường viền nét liền, chọn Use secondary button style (Sử dụng kiểu nút thứ hai).

 9. Trong danh sách Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng), chọn số lượng sản phẩm hiển thị trong mỗi hàng.

 10. Trong danh sách Rows (Hàng), chọn số hàng sản phẩm bạn muốn hiển thị.

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập ảnh

Mục Gallery (Bộ sưu tập hình ảnh) là chuỗi gồm tối đa 3 ảnh. Bạn có thể chọn một biểu tượng từ danh sách 13 biểu tượng tùy chọn để hiển thị trên mỗi hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể liên kết mỗi hình ảnh đến một URL hoặc trang trong cửa hàng.

Mục Gallery (Bộ sưu tập hình ảnh) có ba hình ảnh chú mèo cạnh nhau.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Gallery (Bộ sưu tập hình ảnh).

 3. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Image (Hình ảnh).

 4. Để thêm hình ảnh, trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Chọn cách bạn muốn căn chỉnh hình ảnh trong danh sách Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh). Ví dụ: Chọn "Phía trên bên trái" sẽ đặt hình ảnh ở phía trên bên trái của vùng mục Bộ sưu tập hình ảnh.

 2. Trong danh sách Icon (Biểu tượng), chọn một biểu tượng để hiển thị trên hình ảnh.

 3. Trong vùng Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên mỗi hình ảnh vào trường Caption (Chú thích).

 4. Nếu bạn muốn văn bản chú thích liên kết đến một trang, thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để liên kết văn bản đến một trang trong cửa hàng, nhấp vào trường Link (Liên kết) và chọn một trang trong cửa hàng.
  2. Để liên kết văn bản đến một trang web, nhập URL của trang web vào trường Link (Liên kết).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Chủ đề Narrative chứa mục Hình ảnh có chữ cho phép bạn hiển thị hình ảnh kèm thông điệp tùy chỉnh cho khách hàng.

Bạn có thể cắt xén hình ảnh thành hình tròn:

hoặc thành hình vuông:

Bạn cũng có thể chọn không cắt xén hình ảnh. Thay vào đó, bạn có thể chọn căn chỉnh hình ảnh để đảm bảo phần quan trọng của hình ảnh không bị cắt xén khi xem trên thiết bị di động. Ví dụ: Nếu bạn không muốn phần dưới của ảnh bị cắt xén vì phần đó hiển thị sản phẩm bạn đang bán, bạn có thể chọn Bottom centercăn chỉnh để đảm bảo phần đó của ảnh không bị cắt.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ.

 3. Trong danh sách Section spacing (Khoảng cách mục), chọn kích thước mục bạn muốn, Small (Nhỏ), Medium (Vừa), Large (Lớn) hay Extra large (Rất lớn).

 4. Nếu bạn muốn thêm màu nền, nhấp vào bảng Background color (Màu nền) và chọn một màu trong bảng màu.

 5. Để thêm hình ảnh, trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nếu bạn muốn cắt xén hình ảnh thành hình dạng khác, chọn Circle (Hình tròn) hoặc Square (Hình vuông) trong danh sách Image crop (Cắt xén hình ảnh).

 2. Nếu bạn không muốn cắt xén hình ảnh thành hình dạng khác, thực hiện các thao tác sao:

  1. Chọn None (Không) trong danh sách Image crop (Cắt xén hình ảnh).
  2. Chọn cách bạn muốn căn chỉnh hình ảnh trong danh sách Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh). Ví dụ: Chọn "Phía trên bên trái" sẽ đặt hình ảnh ở phía trên bên trái của vùng mục Bộ sưu tập hình ảnh.
 3. Để thêm văn bản, thực hiện những thao tác sau:

  1. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản tiêu đề bạn muốn hiển thị.
  2. Trong trường Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới tiêu đề.
  3. Nếu bạn muốn hiển thị nút trong suốt với đường viền nét liền, chọn Use secondary button style (Sử dụng kiểu nút thứ hai).
  4. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
  5. Trong trường Liên kết trên nút, dán liên kết đến một URL hoặc nhấp vào trường để chọn một trang từ cửa hàng.

Để tùy chỉnh bố cục:

 1. Trong vùng Bố cục, từ Desktop layout list (Danh sách bố cục trên máy tính), chọn xem bạn muốn hình ảnh nằm bên trái hay bên phải của văn bản khi xem trên máy tính.

 2. Trong danh sách Mobile layout (Bố cục trên thiết bị di động), chọn xem bạn muốn hình ảnh nằm trên hay dưới văn bản khi xem trên thiết bị di động.

Hình ảnh có lớp phủ văn bản

Bạn có thể hiển thị thông điệp tùy chỉnh đến khách hàng trên trang chủ. Thông điệp có thể mô tả sản phẩm, chia sẻ thông báo hoặc chào mừng khách hàng đến cửa hàng.

Để tùy chỉnh mục Lớp phủ hình ảnh có chữ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Image with text overlay (Lớp phủ hình ảnh có chữ).

 3. Trong danh sách Section spacing (Khoảng cách mục), chọn kích thước mục bạn muốn, Small (Nhỏ), Medium (Vừa), Large (Lớn) hay Extra large (Rất lớn).

Để thêm ảnh nền:

 1. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Chọn cách bạn muốn căn chỉnh hình ảnh trong danh sách Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh). Ví dụ: Chọn "Phía trên bên trái" sẽ đặt hình ảnh ở phía trên bên trái của vùng mục Bộ sưu tập hình ảnh.

Để thêm văn bản:

 1. Trong vùng Text (Văn bản), nhập tiêu đề cho mục này vào trường Heading (Tiêu đề).

 2. Trong trường Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị trong mục này.

 3. Trong danh sách Text size (Kích thước văn bản), chọn kích thước cho văn bản, có thể là Medium (Trung bình) hoặc Large (Lớn).

Để thêm nút:

 1. Nếu bạn muốn hiển thị nút trong suốt với đường viền nét liền, chọn Use secondary button style (Sử dụng kiểu nút thứ hai).

 2. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.

 3. Trong trường Liên kết trên nút, dán liên kết đến một URL hoặc nhấp vào trường để chọn một trang từ cửa hàng.

Để áp dụng lớp phủ:

 1. Trong vùng Overlay (Lớp phủ), chọn Show overlay (Hiển thị lớp phủ).

 2. Nhấp vào bảng Overlay color (Màu lớp phủ) để chọn màu cho lớp phủ hình ảnh.

 3. Nhấp vào bảng Màu chữ để chọn màu cho chữ.

 1. Trong danh sách Opacity (Độ chắn sáng), chọn mức độ trong suốt cho lớp phủ hình ảnh.

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trong blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 3. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 5. Nhập thông báo thành công vào trường Success message (Thông báo thành công). Khách hàng xem được thông báo thành công sau khi họ gửi địa chỉ email. Thông báo thành công có nội dung mặc định là "Cảm ơn bạn đã đăng ký".

 6. Chọn màu chữ cho trường đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Màu chữ và chọn một màu.

 7. Chọn màu nền cho mục đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Background color (Màu nền) và chọn một màu.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ vào trang chủ. Bản đồ có thể giúp bạn quảng cáo địa điểm và giờ làm việc của cửa hàng.

Để thêm bản đồ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục) và chọn Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Map (Bản đồ).

 3. Trong trường Overlay Heading (Tiêu đề lớp phủ), nhập văn bản bạn muốn hiển thị ở đầu mục này.

 4. Trong trường Text address and hours (Nhập nội dung địa chỉ và giờ), nhập thông tin doanh nghiệp của bạn.

 5. Trong trường Map address (Địa chỉ trên bản đồ), nhập địa chỉ của doanh nghiệp.

 6. Trong trường Google Maps API Key (Khóa API Google Maps), nhập khóa API hợp lệ.

 7. Trong trường Image (Hình ảnh), tải lên hoặc chọn hình ảnh sẽ hiển thị nếu có vấn đề xảy ra khi tải mục bản đồ.

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 3. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề). Văn bản tiêu đề hiển thị trên video cho đến khi nhấp vào nút phát.

 4. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 5. Không bắt buộc: Thêm ảnh bìa cho video:

  1. Nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên hình ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).
  2. Chọn cách căn chỉnh ảnh bìa bạn muốn bằng cách chọn vị trí trong menu thả xuống Image position (Vị trí hình ảnh). Bạn có thể sử dụng vị trí hình ảnh để chọn phần hình ảnh bạn muốn giữ lại để xem khi phải cắt xén ảnh.
 6. Không bắt buộc: Thêm vào video một lớp phủ, là lớp màu giữa video và văn bản tiêu đề:

  1. Chọn Show overlay (Hiển thị lớp phủ).
  2. Thiết lập màu lớp phủ bằng cách nhấp vào bảng màu Overlay (Lớp phủ) và chọn màu.
  3. Chọn màu chữ bằng cách nhấp vào bảng màu Text (Chữ) và chọn màu.
  4. Thiết lập độ chắn sáng của lớp phủ bằng cách chọn tỷ lệ phần trăm trong thanh trượt Opacity (Độ chắn sáng).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh trượt các mục nổi bật

Thanh trượt các mục nổi bật cho phép bạn hiển thị thêm thông tin sản phẩm mà không buộc khách hàng phải rời khỏi trang chủ.

Bạn có thể hiển thị đặc trưng sản phẩm, bộ sưu tập mới hoặc mẫu mã của sản phẩm. Bản trình chiếu hoạt động tốt nhất với số lượng ít trang chiếu vì tính năng cuộn trang bị khóa khi duyệt bản trình chiếu trên máy tính.

Khi xem trên thiết bị di động, thanh trượt các mục nổi bật yêu cầu thao tác chạm hoặc chụm để mở và xem. Để thu hút khách hàng trên thiết bị di động mở thanh trượt các mục nổi bật, hãy sử dụng ảnh bìa hấp dẫn và sử dụng văn bản có "lời kêu gọi hành động".

Bạn có thể thêm tối đa 5 trang chiếu vào thanh trượt các mục nổi bật.

Để tùy chỉnh thanh trượt các mục nổi bật:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Featured slider (Thanh trượt các mục nổi bật).

Để thêm trang chiếu hình ảnh:

 1. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Slide (Trang chiếu).

 2. Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu nền trong bảng màu.

 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chiếu.

 2. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.

 3. Trong trường Liên kết trên nút, dán liên kết đến một URL hoặc nhấp vào trường để chọn một trang từ cửa hàng.

Để tùy chỉnh cài đặt thanh trượt các mục nổi bật:

 1. Nếu bạn muốn nút trang chiếu hiển thị dưới dạng trong suốt với đường viền nét liền, chọn Use secondary button style (Sử dụng kiểu nút thứ hai).

 2. Nếu bạn muốn thay đổi màu chữ, nhấp vào bảng Slide heading color (Màu tiêu đề trang chiếu) để chọn một màu trong bảng màu.

 3. Trong vùng Cover settings (Cài đặt bìa), chọn ảnh bìa cho mục thanh trượt các mục nổi bật bằng cách nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong danh sách Đầu trang, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên ảnh bìa.

 2. Trong danh sách Heading position (Vị trí tiêu đề), chọn xem văn bản tiêu đề sẽ hiển thị bên trái hay chính giữa của ảnh bìa. Cài đặt này chỉ áp dụng cho chế độ xem trên máy tính.

 3. Trong vùng Overlay (Lớp phủ), chọn Show overlay (Hiển thị lớp phủ).

 4. Nhấp vào bảng Overlay color (Màu lớp phủ) để chọn màu cho lớp phủ hình ảnh.

 5. Nhấp vào bảng Màu chữ để chọn màu cho chữ.

 6. Trong danh sách Opacity (Độ chắn sáng), chọn mức độ trong suốt cho lớp phủ hình ảnh.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Narrative chứa những cài đặt chủ đề sau: • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Ngăn giỏ hàng
 • Mạng xã hội
 • Biểu tượng trang web
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề). 2. Nhấp vào Colors (Màu sắc). 3. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.
To set the color to transparent, click **None**.
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Kiểu chữ.

 3. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 4. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 5. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 6. Để thay đổi kiểu phông chữ, nhấp vào tên của kiểu phông chữ hiện tại, rồi chọn kiểu phông chữ mới từ menu thả xuống.

 7. Nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Ngăn giỏ hàng

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt ngăn kéo giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến:

 • Đặt giỏ hàng thành kiểu ngăn kéo. Ngăn kéo giỏ hàng trượt ra từ bên phải trang, nghĩa là khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không phải rời khỏi trang sản phẩm.
 • Cho phép khách hàng thêm ghi chú vào đơn hàng. Khách hàng có thể sử dụng tính năng ghi chú trong giỏ hàng để cung cấp hướng dẫn đặc biệt về cách chuẩn bị hoặc gửi đơn hàng:

Trường văn bản dán nhãn

Để tùy chỉnh cài đặt ngăn kéo giỏ hàng:

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Cart drawer (Ngăn kéo giỏ hàng).

 3. Đặt giỏ hàng của bạn thành kiểu ngăn kéo bằng cách chọn Show cart drawer (Hiển thị ngăn kéo giỏ hàng). Nếu không chọn hộp này thì bạn sử dụng giỏ hàng toàn trang.

 4. Thêm trường ghi chú vào ngăn kéo giỏ hàng bằng cách chọn Show cart note (Hiển thị ghi chú trong giỏ hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mạng xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Social (Mạng xã hội).

 3. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 4. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, trong vùng Chia sẻ qua mạng xã hội, chọn một số hoặc tất cả hộp kiểm.

  Bạn có thể thêm những nút chia sẻ sau đây:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Accounts (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội ở trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cũng cần kích hoạt nút trong các mục với những trang này.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể tải lên biểu tượng yêu thích hay biểu tượng trang web để tạo thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến bằng cách hiển thị logo tại những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Kích cỡ hình ảnh biểu tượng yêu thích phù hợp nhất với chủ đề Narrative là 32 x 32 px.

Để tải lên biểu tượng yêu thích:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 4. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán

Bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán để bao gồm:

 • biểu ngữ hình ảnh tùy chỉnh ở đầu trang
 • logo cửa hàng
 • ảnh nền hoặc màu trong khu vực nội dung chính
 • phông chữ và màu chữ tùy chỉnh.

Để xem thay đổi khi áp dụng, vào trang thanh toán trong trình biên tập chủ đề.

Để truy cập cài đặt trang thanh toán:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Thanh toán.

Để thêm hình ảnh biểu ngữ:

 • Trong vùng Banner (Biểu ngữ), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
 1. Trong vùng Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong danh sách Position (Vị trí), chọn vị trí bạn muốn hiển thị hình ảnh, bên trái, bên phải hay chính giữa.

 2. Trong danh sách Logo size (Kích cỡ logo), chọn một kích cỡ logo.

Để thay đổi nền của trang thanh toán:

Bạn có thể hiển thị ảnh nền trên trang thanh toán hoặc bạn có thể chọn một màu nền. Đối với ảnh nền, hình ảnh sẽ hiển thị kiểu khung lưới.

 1. Trong vùng Main content area (Khu vực nội dung chính), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng. - Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

 1. Trong danh sách Form fields (Trường biểu mẫu), chọn xem trường sẽ có màu trắng hay trong suốt.

Để thay đổi nền của trang Order Summary (Tổng quan đơn hàng):

 1. Trong vùng Order summary (Tổng quan đơn hàng), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
  • Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

Để cài đặt tùy chọn phông chữ

 • Trong vùng Typography (Kiểu chữ), chọn phông chữ trong danh sách để sử dụng cho tiêu đề và nội dung văn bản.

Để cài đặt tùy chọn màu:

 • Trong vùng Colors (Màu), nhấp vào bảng màu Accents (Nhấn), Buttons (Nút) hoặc Errors (Lỗi) để chọn màu mới trong bảng màu.

Thay đổi kiểu chủ đề

Nhiều chủ đề có nhiều hơn một kiểu. Kiểu chủ đề kiểm soát cài đặt mặc định của chủ đề. Khi bạn đặt lại kiểu chủ đề, mọi thay đổi đã thực hiện với cài đặt chủ đề sẽ bị mất. Bạn sẽ không mất nội dung như văn bản và hình ảnh.

Bạn có thể xem trước kiểu thay thế cho Narrative trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Kiểu chủ đề.

 3. Chọn kiểu chủ đề bạn muốn áp dụng.

 4. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí