Xóa "Do Shopify cung cấp" khỏi cửa hàng

Bạn có thể xóa thông báo "Do Shopify cung cấp" nếu không muốn hiển thị thông báo đó trên cửa hàng.

Lưu ý: Nếu sử dụng một chủ đề miễn phí từ Shopify, bạn có thể liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp với hướng đẫn này. Để tìm hiểu thêm, xem phần Hỗ trợ về chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí